Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19 W

Sag Nr. fortløbende

iVlødedag og Sagernes Genstand

Udvalgets Beslutning

Ekspedition

,/w

7

J

AAAjrtUj J < ^ U å A j O

i

Jnu

få rrm /u A u/ 4 & u a J

’/JWsb)

'% A A J -J 2 j£ iu jv/ % ~£oO O fu / j/ jt/ teu j) f & fv .

i. 0 ^ ip iu A d

(

{jLut tciu A ' ,

a /. få t c s

'djJ/sjffaJj)

^ Å L d L j L o )

r/vrd /) !

Æ -t/y /uyccé-fM/ ^6 o

oo<-4^

■f-ctf d lÅ U ^ M llu j t

l’/dJ-(M U .

Lt^)j / a jy , tltoO f‘%UsCsUUsjQ

ftL C LU ^

/

^IhuJuAA)

^UA/Åb

dbO ^ - a M m Å IO ^ il^ d jd -

f i ’io O

y c ttJ i Aut>

'4 w Ifu cv y W l w h A o o o o A ) W jd p ' f c v u Å u u ,’M j u I j D ^ 'M u M M )

m ajua) iajM aaZ fa d L $ < d h éo ■

$ J U P fA u ) U m J j ,l/ /j m ajUM jU ) 'k i

- / t t / W

44 u U j U (^ .

^

v

(IÅ m j I u aaj u a ) \ u L u j cn M ) / r r ^dæ tuA iiU iU M JU ^iu

J{'U uH iJJ '

tomJ

å L J am ^ ^ *iU cjtJ u 4 iU feW ,fo r , ,di/ tflr io u d k lJ

UajuU /

j/ M lo C U '

IU/ x (JU j A (Z c U j U j

U m >

a Å A å )

4/hH AJO .

f t (& i4 -& Å Å U J

^

ij LL

^JU (W jd(M ftm ^ lU u tiu d b U j

U j . ^ < n ) c^y. f r

S fø o u,d jjlU lO

fa . ^ rry /(As. i

k jc U ^ A ^ '

f?Y > / ‘t f'o

oJ ft&

Made with FlippingBook - Online magazine maker