Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19 tfføo . Sag Nr. fortløbende

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

Mødedag og Sagernes Genstand

fy/ . / f t i :

J lÅ J L W rf .

LtuLtuZ

/ tV iu lrzt^ t< U j tcJ ^ id X ) '^fødjjjjcccuj_4) dftr- /&si)

< u a jJ /ii/) V

*

(j

(J

.

'

o

0 tn u 2 ' J/ m u m ) M u - tfø H ø U tf) ***, w d j-cly d O v

dj um OU s AJ jl ) o i($u4*/ujUv

v

(J

/

ty tfj Åu'ÉuM idA / ,

K a j u Å I å ) fa ttL , %buAJjs%) tu t) f tJ j

.

OJ å ^X j U a ^ u zm ) i /U

fyjL/sC&tyY 1

Ȏ

'tu/LO

r

f ’ - •

U L W ^

,dJUAl

t y t u k

^llhiU JO MJv-- j/n Z ffy d lu u ) ^JJÅAJUAajJuIvO V u A j* Juaam m ) / ' ^ u ^ ju . tfiiL !u u M a ) / få cu u A jd jU t* (p i/ lu > . (KtUÅJ {^KHAÅ j . J~H jlA O btj^) rty . (pkXi4 /I iu a U sc ^ é a u itb . 'J< (%UAÆ^éu/JjoJ h U j dj&) /h r 'UU.U ftfåuJU AJJ a UA AuxdJjUx^sU^A)^ / / ^ M jU ^ J fd U lM \jU ^ : \.UMMJ (^00

rcrz^ '^ U a U j . J fa ^ U ju fL ) /

A^é^

Å u M åJ M j^ ’J u a a ^

K v a J ! / W

y .

(fy u u V w lU f 'tH iÅ fJ J j

t o j j f U j U fer*fod J u U jU / d ju J /U a / /ftu u O tf^ U o ^ O - fyiiifJ J U .

Made with FlippingBook - Online magazine maker