Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

Sag Nr. fortløbende

Mødedag og Sagernes Genstand

J j. <2/

/ føo.

i-a jtcO

4 'u , (J j 4 (rrzt0

/ fw o

w o /lrÆ ,^ ^ c lO u ^ L u ) f t r -

:o U lw la lu u '(^ m ju u p m j o

* /fOA^UNU ^éW

^ -iU )

o

^U J

u id jo M v 'k M riU ^ J '

< $ n / M ^ £ U j'v

< d L u «j J L u d iJ / ^ u U m

u U m m j IA j u UD / a A tfi ^ y^O j.

yCuuJxD

O , Æ/viv1 A b

^lA ) ^ A tr $ntÅj/L> t^O / m /J j -I m s i ^ U

, J j Im '/U ^j m i) 

(/

V

f

( f

ioi, /$r %i»

(

'U o

£,Ct/. /£r~

^ioo Å M -t^ tV

*U U ■

A u llA M J J - ftl^ .J u a 'U y o f 7 ^ '.

fyfouAJb. %>. fe 0 ^ y,couou 1 )/ V vid iA & ^O tM jl

^QUOUU/U a ) J b oA iu A J u tjU tu )t V

V

) Zfj/j

!

^ÅA ji U (^ rk u c^ u J j/

H i

( é tø y je t.

'*i J jlA j

( 1*1) $S S '.

^ b r tu j QJ a u 'I u u 'I m ) .

7S%

f ø l

7

Å åo

’ l^ ih Å U ) d it/ . % m É ,U U £*J / « Ø l^ ll^ C cC g ^ C U l^ id tu )

t(.U U r'jjbbU & v/1 $($iA>. J t jj

^ H Å cu ijcl f

y % J jjjc u u U j , $• fø fø u r -

/

L

%

U/htiÅ)

w u ( w l l t t A # r f ,t v v L f i i y f-rtA jrf/ j

u ^ j (jfc u z ic tiu tu a

(^MMAXLW c U ■

^O l LÅJ- ø Y* (j/4/ltU t tdbuC- h ^ A f^ - SO é ta ^ j '1/Tt/j)

\JL4scU i>sJm A^A) Å u A )

cy Z lM ) ■

(a jM su r.'

c C u ts L j ,/ l4 A ) 3 1/ -',d é '

/ircO ,Å

å J ^

å ) fy t y ;

U ajaa ) *

'^ M v ^ n n /w ,< d lo

,d U j U u /j^ i^ U ^ u u O

'llL u U )

^ l i o ?cU ; Å^HUUJP I tv

'

u u l m J J /

W U ) / (ty u h A llu

^JlrtjLo

^4u/JyM tnA )

Jf£A J M u i) ^ lio ilc litio * < W w

/ H J U iau lC U '7 d jh jM W ■

d jfils

'

-

l:

/r^A ydM llljdjJjL A ) U i^rdJ-iL^U '

I h c u m j J ) /

t\ j /UAsUAiÅj'rfj /O

\

^ m A j *a£> /yyuuc^Åcj

’vusAu 'M V ^ ^ (u y lly to U b A y / b / M * :

/IaæjuaJ 'IaajuaJ ^ u Å o /

'é U j u

Oj) 4 14 , ,/nuj ua) ^ tU xlu ^ i) swÅutuæCtlotf (^ ié/ j^ oc/ j. ( Jmlcou

4

iiu v a J u ti& J / taM A J u ^ M 4M J U 4^ (

/ n ~

, n J ,a U v _ J (j

- flJ fø M jtf/ V < ^ 0

fv j# A yu J Å Å t'

rlM J .

siruu) st

,a A y ,c (V i) ( c u u (A j O

,(7V €l

U Å vO U -^M J

^ tM lU U M lA J f

-h t 4 '(

å ^ a lA )

' ’uUjjiOAAMJA^'

' wjh J L m j j m / j J ) • ~

d

i t

___

Made with FlippingBook - Online magazine maker