Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19

Sag Nr. fortløbende

M ødedag og Sagernes Genstand

Ekspedition

r ^ '^ ^ ^ y y y ^ ty

y^y^x^ ^ fftéi'i

yL*-^*-^K^&^p-4/s* ,y x ? ,^ t^ y ^

r ^ ^

s?£*esc^L

^ y . ^7//. y''f

^

^

ZL^if'^Ol-tc^ lS-<2

*£'- y~

S-I^cy2*i**

/V'yO-'ly.-

^ y ^ c ^ l . z ^ t c'^^-

'G. ^-o-r 'é^ -t—t^ 1 y y ^ s y ' ^5’,'C—C-^-t—t_-t_^t--t--<^^Cl-cZ-<_-«^'

t/^ C £ ■

.

-

s^ ^ i«-c< y ø sø b o j 'y ^ iy t^ y y ^ fA^ ^y^**

yy^ ^ t

S „C***

y l . m$^{/L^?

<^y^c

£

-^ y

/ ^ soéycL s& i -^ y ,

^s& *4~^*..

v*^- -*■

O Q csir 4 ^ r

/

( f

c /

&

y ,

yt^z^yc^eC / stsyy& *~- r

^y^CcyeL& y.

V

J

få c ^ A - c/^o c^A

^ c y y ^ .

~y& L*ø£*.

-^ a s i ^ ? ic c y y y ^ i^ y ^ ,

^

y^ yC ^ S t/ if•

^LyØ^&yØCcy

*/ fy . sø ^^(y?sc<4sc

^ y ^ y

y ^ iy si/yds^ y ^ y < x^y^< -

y'/c< ^^'y^a-

'^ l ^<~^~>

yyc^ t^ i^ & su iycst^ zi*«

7 2 y< ? s ty ^ y c y ,-x ^ y '

^z*> *-'

yt^ui ^

/%-y \*y< y

y y ø i^ s a z y y y ^ c ^ c -^ y ^ y y ^ y

y 'ep .

y£yØy^1s6Zy**

^ tr^ C yétZ ^ ylf y^Z ^y t^^z~< ^ry£

/ O -^ ^ / W w t

o ^

c ^

y/Z/tx^G soC jy?* _

y ^ csC ey c< si* c> c

y^.y?-*#'?

-

v -

/£st/z^p?/iycya^,

^ y & ø s ø u y s* ’ y ^ y x ' • ^ Z ^ cy y o ^ i^

y z & y y y c y ^ c ^ l ^ l . ,^ z y y ^

/isu?scstz£o^

^< yf < & t y y * ? ^

- æ *>

*yysty*y<^-

y^L z

/C^y^ ^y

y-L^*?

vy^_^yu.

V

^ZsZs&C'sC1 *>c

^ ^C st^ O ^ E s^ y

y& y& ts& sLsCK^

/^yC-TPiydy*?y<-s<-

y(?yfy^l^t /Q>^1

s(pyCy'^^'^'Ci

/

s £ y

^ y y y ^ s /c J ^ y .

y £ ~ .

y y j?

^€>

cyyz^y&oL

*? ■*

y*^c? y^tyT-4. *£>( -

^ y < y < ^ i^ < ^ (

j/^ ‘Jy j^ S

/

y $^ o £ *?L i? y tø y /? y*>c>-

/0/tyCsCy<.yiyAy^yOlX

/ / ,

/< ? y y

^ 'd - 'is ^ c ? C c /

*

y

-fz^y^^lyCy%y^y .

o ^ ^ C o ' y ^ y

^ {f yC£o-^y(—r -4> ..

^C ^y

/ is s e n e ^ / tf y

.sU ^C «

f^ i/ y ''c^ /> '6 >,~^'

y ^ y f y ^ y c ^ ,^ y y 4

-'U^c^

--'Z-'f

-*-

-.

^£&yi <3c?

-»t-c —

^y&€?yøc*y / ^ u ^ / y^ ' /& . $ y °J,

.

< ^ y ^ ? y c ? y

y * y >

^ y x ^ ^ 'y y ^ y

- /b ^ '^ s ø u

y y y

y .y y 7c /z ? o

y ^ t y y y ^ c < - ^ * ~

y ^ ^ ty

, J

^ f i '

.

^ L ^ u y & y ~

^ /'h y Z ’^ c ^ p L *? y o ^ r

^ y ^ o ^ < ? -

y ^

y y v

"$ < c s £ -< f^ iy < ^ C y ^ <

./^ 'Is v * & 4 > S*

- / & C /t< s Ø tr •"'

/C s & O ^ iy ?

^ C o y t^ y ^ -

'O S V

S y '< f/.é r t/v /"£ * "

^

f

. / £

,

s ø C is m o ^

^ y ^ p s O tP 'f

s < £ > t/iy

y ^ ^ é o ^ y c « -^ ? s < -'

t> ^ v

y ? .^ ^ ./? .*

y y < x . ' i * ^ ^ s * ^ s < -

/Z s /Z s # ^

.'C % ^ *-

y ^ s -v . p -v -o

/ ^

-y fis o y * y z s & /i/

4 ^ ø < '-

* Z 2 < y 4 '£ s * ^ y >(-

y ' ^ ^ ' . c r y y ^

~ ^ Z e 7 *f

^ u n y ^ c ? ^ y i^ é

f^ S 'in * ^ » -y

£ ,< %

".

^ ^ 2 ^ « - < - ^ «

^

^tx'

^ y t y

^ f f

x^-7

/is.

y

iA }s ^J?

e'Z

7 ■

//Qy(A/AAX) U».

^ A si4sO sisx**oL y£

_

Made with FlippingBook - Online magazine maker