Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19

Sag Nr. fortløbende

Mødedag og Sagernes Genstand

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

/ ty ft*

yi^ fø^ rO C / tyV oy& t^’ / ^ ’y

o/£yU& X spy**-?

. (y4-^y£

M

/ H ^ yJ -d / /V /C U ,:

^-<^\ — t^OLy^yty^f- ^Z-l^

«

'^ -t-

y}

yt^Qy^sZ-p.

<

^ é s is T s tf. y ^ C ty tM ^ d siS U ^ / ,

$ ,

Q /^yC^y^ .

ts l* .//Ty£^v~t -

^£& /?y*y?■ é?y/ ly< ^ 3 . i- .

^ ^ y/ t^ ^ X ^ l/ L s()C ~ -

/ f. $ s /C i)s4^ ' L-t*?

yyjy

-

^/fyPSiyly/yXyC'

J^ygypt

t^ y ^ ^ y ty ^

,/£?^y-Zyt^x

J^^£^CyCyC^ylyél/fø£ø/)*^}-s

X

S ? & ~

y

~ y?/ l g / T st/ ^ sO ^ i v

g / tø ?

T

< P ^ t/ y ^ y C t^

C s& C sC -4s

A ■ t/ fi^ -

l^> ^ yé^ élø£ y ^ -^ ^ fk ip y

< / ^ '/l^ly

<*

''^ Z /

^

/ ^ 6y?/ / & iy

////< / tf

~< l /

tå •

y ty ^ /^/l

y^9<-^Si/SCU A*

Æ ^C - oc ^ > ^ ^ 6

*■$,

(/ z^ z^ z^ z~ ^ / s y x ^ cv é^ y / .

1 / 4 ?

' 6 ’-^

y ^ fy t?

y c y ffø ^ x -^

^yS£

s T 'j

-/ t-^ a ^ ^ a y?Sc~

't _ .

s

S C ^ tsd 'tf'y ftcA,

^y^/A yl!){/y1-*y[^~iy\y\y7**t^% ^

(/l~y

*få ^ Z yt-^ 0^ £yC

'^ s*^ s^ sy/ /2'SC/Z£s& yfcyC *^/-^**

J J i}~ / L -'X / Z -'Z -^ 7u 7 ^ 2 _-< ft

s& C l,

y t — 1 —<*

^ k ^ Z s^ / '

^ 'S

^ o O t/ J

^ (Z io ^

/ /C -T ^Z ^s < £t

/ ^ l^ C s& sis

y& C *^

/ é/ C t^ S

y ^ C c ^ ^ e ^

^

€ ^ ^ ^ s y -

rzzzzLdz* t/ 2 ^ £y

y & ^ ty ^

y ^ ^

n u sd i/ .

s /J l /

,* / ^ y t-é-u ~ + y % y j

y C L ^ y ^ a ^ ^ ^ -^

é

/ t ) t ^ ^ u -

,

r^ £ sL -y tS l

~ ^ / & Z tS '/ x ^ £ y £ -i? y y ty f

^ l//^ l^ V

/^/

iSZ —2-C ^'-^- ^

S

-jC & s / i/ £

/ / c& / ^ A -p / iéL ^ .

y ^ Z y ^ 'L ^ -/

y^ yt^ L yC ^ C P l

t ? z*~

.

^ 2 : ^

^y^yJly^rØy^ey^L

j^ z J& y '

/

~

/ / s ^ fc ?

y C ^ tf

(/ L y& -^ ly

y j^ ty ly ty x ^ t

./ C t^ ty (y C ^ t ------*

w

s 6'-'/C £’ i tyé^ ^ ^ tO ^ Z / lylyl--*

^ y / U P ^

yjy/ S y^ yy

^/'yOC'l^C-

'

(/

f

/ £ s£ y X ^ ty * y «-* -

^

y ty ^ y ty ty ^ ^ -

^ yzy& yØ y€

,

i/LyZy*-* '& t- /

-

’/

y£<**seC zs.

cxU si y/ / Z s

/ L7?, /y p ? *

sr/^O is)

^ h st4 ^ .

~'^C /t//& ’

y

^

y^ØL*&y& y^Z-rtZ^ -

z^-".

/*^

sC ^ /

Q & l4?iS lyP y*

A jf ^ j/ y t4

-fis t .

*/ '^ Z * ?L 4 ?jr

G^O^ /% jy^sC c^x.

-0

/ t^ P ^ -

s^ y {

^slØ st? ^2^/1

y/is& S l

s

S U tjf

s/ ^ lrtsV l-

*.

s& øs^ , t

ygsl/ yC ^ U / t ^ T y^ iyj' -

/(?C

o ^ z ^ t^ / o y ^ t

d f£ zsf< A ^ is£ .

Cy^tyC

yisO SV'

t'ls C-

-tZte& p,0

'y -^ ^ yz-^ y^ ^

•6

- A w ? 6 ^ - /

^ W C - /

^ fksZ yC

'^ zyZ y^ '

>yZ -y*y>

/£ ^ Z y ^ ^ / ,® ^ ‘»

/ Ø ^ t/

i/yt/C ArfsØ/slsi^

S^C^C<^

SØl/lÆs&st/

V '

srfyC&yL-

p y r

M A y cp t

y / y ^ ^ r -t? ----

y ^ - Z s y j f

s é Z z r * *

^ s ^ -

/ -y**' ?^ yt* i/vU ^M y^x

Z 2^-*^ey ^ ^ Z y '

p ,

Made with FlippingBook - Online magazine maker