Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

% 19 'TT/.

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

Mødedag og Sagernes Genstand

Sag Nr. fortløbende

=® F

/i6 A m j  I/' zl V

$ iu j få r ffo u u ) J i U j ^J u U u a }

dl)

V % J -

f y

/

é

d

'^/z^éfH 'duv - ■ (SU usuA jctbuj u c u t /t l/v y , i / i 0 £ u . f% H^Ao

JU A am jcU JjO cu t/ ) Ø iu / tA n ' M vJ m soo '

d ^ r u A j^ J iflu k / ) , tu t* o jlu o M )

v,

/

(j d ^ U u ii) fw u ltø r *U j ysjM øÅ ) J tu d / U ' yQ ) U o (J b liijh Q v a fø ' -lu u f/1 ,d u ) J b iA u a A ) h l A oa J ^ uo u ^ , * / , ,du<> < A *-a 4 < tftU j) J c h j V J r r 1‘ U cufasuitry t- i) F% Szf

v n y / d u f/ Æ ■ ^ ^

i/lM /s */J / w ilttu V i

L/ få j('fy c r fik iu ) ; j L u m a ) u b 'M A J u J ) £ l Q ( t-S fji/ u cc- .a a J j

- -

^

/h ^ A m a ’liO ^ ^ U a J ^ A jU a j)

>a/> 4 tu u lu

/s /~ 4 < f

& 4A >,

,

,ØH4J

eb d / U )

~ tcceJ J

- /d u M i) J j/ a / / ) *

(M JUi) 1X u 4 A (L Å iA n ^ fn o f ^ in u / / * d li) ftW / iU J u s

4

/SIMM)

/ (id o iv f< A ^ L o ia ) A r ^X is/^cU uM aujO -

{V mj , J amju JI o fa u o U y é>U; , c U j ^ '

/

/

O @<£i0O

é J cu u M ) W ; .

aU udJO

U ctio ,e U )(T * Å J ,

V

'U jjJ M yd jA lA M iu/uAAAjbcuW ^ 7o jS k .(F lw . t- u fcu u tA fy

J t f */ J j t f y c u c o t L O ■

f

,

^ “

JW- t I j D / fø /J-U ' føl) ^luÅuAA^toO

W foX.

/f r - / - 4 o^ \ yd tu u v ■

4t

4 j L M v fl. ^ A o .

u U a m A / l O b ( $ L U u u J •

U ' a / j Icu U )

*

^ "i'u jU U d r h tM ii t it ) f å iu U v V J fiX tÅ iM r

W ^ lU M 4 r(/ fvrv .

æ u u a a M ) ■

'b

UO

*U j 14 / OLUU/cL u uavO UaJ O ^ o ^fdU caA J

d^V ■

idb

f

1

*

d /1 /^ i/j rftU ld / t v Åou a u to O sduAJ + S 'tntA Jjll) ^U u >d £> / << & J j

/ a ^/

^U ajU ) '^ÅAy / thfa/jbtr-(!jl) .

W UAUf

nM^tO /ft4l> <«ÅJ t ø

Å l o u ir* wiO

KU A/MV (UUJ) A>auAx/uAAj£&Mx<&4s6^l) f^cn/srl/J <1rUO ,*yL) ' W cL u y ^ d j

- f /UL4 {'

* wD duO stbn i) I a M m J v ( ÆntuÅXim* -A^-hasOxfa/j A ihj S

Made with FlippingBook - Online magazine maker