Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

Mødedag og Sagernes Genstand

Sag Nr. fortløbende

4

2

< 2 ?

’-

Z < &

-

s

&

y ^ ^ z x iZ e^ Z ft é e S ;

J/ jT

T

/ j- é é ? ‘^ ^ t& u y iV '

r^ p

sZ^gyZs :

C

^ v -

S

/2/C4H*/£’ . *

',^ 6 ^

•^ / 0 /c,0 ^ ^ ^ o

/ * ! ? '* *

i€ e ^ '^ < z ^ i^ z ,< 3? ^ z g ^ ^

^

.

/4st*^.

y C *si«

f r i 's^ vst 4^ £-< s C

vs& o

^

J 'C ? ^ s é *.

^ ^

-d Z é’,2 '2 ^ ' -'.Z'-

7

,< ^ i ^ * s 5 ^ <

c.

/^ e ^ .

-^ Z s

^

^ f* 6 £ & C

-^ tc s i—

- i|

/

0

/ £ 1^ * 0 ^

/

"

^

yi^-t^L^c

y^ C < ^ ^ C c> C -cC f^ --0 ^ --^ ^

Æ* * / $ '

<^<7

(/ -&

v

JL tstsC s^ £ ~ -*'

&

Z ^ > Z -

£ s -^ Z ?zé>

y

-

*< P ^ X ^ sø st?y£^ U + x :

+ sc ^

9

& Æ c*jC lC t f

'sC*f*0(4

Js4y% *t*t+<*c4é/lÆ r &&<^*ø(*Q s+*-rø

< y *

s£>^

^ ^ r

Æ ^ -

!X ^ i^ '^ 'J^ ' ~~e£2>z-^--Z^

o *^?r*-‘Z *£ 'Z ^ & ^ Z *,

^ jO y u c ^ P U

/^ J& O € & * ^ ^ ^ l~ Z Z < ^ < 2 ^ 2 ^ ' Z^*Z^2S~ - i S « ^ - ^ -•

/% L

s ø £ ts v 4 jé é u ^ - ,

> 0 '0

i

y

^

>

^

z

^

z

:

y

^

Z

^

^

L

.

" T

/

/Z//O cp C

< ?O i-*. ^ C g /V ^ Ø s Ø s ^

^ z ^ z £ ? /~~ ., z% Z^

^

- .—- . . - , ,

-C Z '.

f '

y t -----

/ y - « - e > i ^ .

Made with FlippingBook - Online magazine maker