Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19

Sag Nr. fortløbende

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

Mødedag og Sagernes Genstand

B

2 ,

S

yOKl«IA(Of*

v* —

NAKSKOV AFDELING

Kontor: Raadhuset Telefon 1001

VtøWS

194

Den

ydedes et Honorar til L.A.B-s* Nakskov Afdeling af Kr. lo.00 pr. Maaned pr. Syerske, beregnet efter det højeste Antal Syersker der

har været beskæftiget i hver Maaned, saaledes at Nakskov Afdelingen

sørger for eventuelt lønnet Medhjælp og ordner dennes Lønspørgsmaal.

Det vedtoges at Honoraret til den lønnede Medhjælp, ud-

betaltes med tilbagevirkende Kraft fra Sycentralens Oprettelse.

Mødet hævet.

-

Made with FlippingBook - Online magazine maker