Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

Mødedag og Sagernes Genstand

Sag Nr. fortløbende.

tfOMNWSf*

Kontor: Raadhuset Telefon 1001

NAKSKOV AFDELING

194

Den

II

Sycentralens dygtige Lederinde Fru Knudsen, uanset Statens Til- skud fik s iits Ledertillæg saalænge til Afviklingen var sket, Ledertillæget er ca. 12,00 Kr. pr. Uge. Forslaget vedtogeå.

Mødet hævet.

Made with FlippingBook - Online magazine maker