Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19

Sag Nr. fortløbende

Ekspedition

Mødedag og Sagernes Genstand

Udvalgets Beslutning

. *

14 .8 .194 7 ■

Nakskov, den

as»t0tni N A K S K O V A FD E LIN G

Nakskov L. A. B. afholdt bestyrelsesmøde D.D. følgende v£

tilstede:

Formanden "err. Underdirektør Axel ^erg.

s i,'

Ø tW

V

Kasseren herx Bankdirektør Østergaard

Herr. Direktør John. Christensen

fterr. -Bestyrer Petersen.

Fru. Winchel Bøttern

& t

Fru. Syberg 'bang

Fru Michelsen. og

'64-

/éisC

$&"

jfksel uraversen.

^

s& y*

C X &

Herr Bankdirektør Østergaard ønskede at fratræde som

Kasserer, og anbefalede som sin Efterfølger Bankdirektør

Harald Jensen, som indvilligede i at overtage Hvervet.

ststst'

Ved Aarsmødet i København d. 29/5 1947 Kl. 14 var in-

'ts^Zé-u-C

gen her fra Afdelingen tilstede. Beretning foreligger.

I Anledning af Højesteretssagfører V. Hvidt's 50. Aars

éiøTrC l ^

Fødselsdag, blev sendt en Fødselsdagshilsen i Form af en Bog:

Nakskovs Historie, i Stedet for Blomster.

f

«

Det vedtoges ikke at afholde Generalforsamling i 1946-

ClU c

£c^_

1947, samt eiheller at opkræve Kontingent.

C iU

i

!

Made with FlippingBook - Online magazine maker