Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19 1 y //.

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

Sag Nr. fortløbende

Mødedag og Sagernes Genstand

^ ^AÅ u å ^^M j å ) 14/.

A au^ooui/^ fe r ' ^(Lcochf /(H /

I

&A/ V

IU U U IU a )

lllb f/ lu -u u u ''

o U l m fa

.

a Å j u U o

c d u v / ItJ J iftfø / jv l)

'fju U t

(U L4

/

r tjJ u jU i) '^ n u u < M ) (qU a ^ a a a a M / j fy / of/rrfv

A )

' C

V ia ; 4,

/'V)u Å t4jjjJjO

/ /

^

/

J )

t~

/p*

Itd u u '

h /Aé ’O ^O uO JjU V ''^ fø b U sd )

/ c J j /i

*'v (Uo «Jb duoo du> LuJ 4 i Å a W 4tf

Å ux J/ m a A r

é v b < lu u b d

f/ tfW & A ) å iU u J j r^ n /Å M )

b l

0

duJLW dluu iL> 1 (*w 4u/

hj U/(1) o S um J iuu O ,

didcrr ÅlkfdUb A / j ,

IM J .

v

*

^(U'hJLu/lunAJs'v'

^UiaJA) o. (/, /

AtxUJi) ^G^rtls v /' °å*itM/

cA/uxdU^J

døi^x)

^

UOA) ■

H

/

'

U U yH y/j4) / o <^4/. ^ -iU Å ^ / .

/\^U ^U u^,tuM Jb M /

.

^MMclldjlhU) nurtU^U' ^ A J U M U a J (w&dbdUtAAr/' 0/4lu.

iu u J J / Y < U u illi'

4

V

'AtlfV,

w

.- ( j

0 ,

, /

($UZ

f bi JL

( ^rrfyL U U llA j Jlip CUUU

U M jJbuO

Q ^ A a JUUA) Q & . % H J/LU a U a ^ )

WjL>. ftrr

é iw tu A m i

/

Made with FlippingBook - Online magazine maker