Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19

Sag Nr. fortløbende

Ekspedition

Mødedag og Sagernes Genstand

Udvalgets Beslutning

e/hsc*^

^ . t/{2.

>i^l-t V élsCy^f 6? ‘y&dL/Z^*-^y(-

-U

s^L

>C^^C-T-

/yty<^-<^C

(/tZslL

/éU~u>éC c.

-*

y^ C ^ C ^ ^ < -' £> ‘^~ZSV> - 1 '&-&-&-*

/ £

(s/1&<~<*-<^c-*~£‘& ^t-c-

* t f '-~>

/é^ -C c^ /U 4 %

.

\ % y . /u7

*

7

y ^ l-e ^ ~

(/£ ^ t

f ø

ø y

f å & & C iy y

s a ^ o ^ 4 . _

p £

a ^ .

iZ.

'Z ^ ts& ée.

érZ^t^L,

(/ ^ y ^ x c ^ ^ c

y t

t,‘

Å ^ Z séø é * V -

6*

u Z ^ tsu

'^J

,

- u .„ , -^ -

i /•.

Z ( / JJ?

/& 4<~c

s£&

< ^ f

y % * — -~ * . y .

Made with FlippingBook - Online magazine maker