Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19

Udvalgets Beslutning

Ekspedition

Mødedag og Sagernes Genstand

Sag Nr. fortløbende

^ %

-J> iP

-T.

. / ? .

/£ø /é+ v'

'T if.

yv-z^~ :

^yCt^s ^ "7^ . < ?é’.

^ C ^ ^ y ^ .t-

d /y j -/ frø

y ^ o ^

yéic*X *-t-#C y / t^ /é&cyaZc**-^

& y / & & lst+x^& /c

& &

(yu *s jL -

O yC ^ t^ /- .

t

'

(y ii« 7

&

(y b c ^C

< £ /

 ? y —

<£?"Z-^

uz^<—

* r .

é < ?

/

/

y C

G & < yé> /£ * '£

'2L

si/T&Uy s i

{y

st —

(> * ^ - '

,

;

V

<££<_

i W

,-^ é / L ^ -------— (/

y ^ L ^ y ^ .

c~?

< 3*^

-- —

----

----

øde

'^ ^ y tZ j/Å z ^ C ~~ ^ r

^ (j& C*

/Ost**,

yC/Otsu

JJL i^ y é ^ iS c y ^ .

-

^Z^-^yy

^

(y d .

.

'! ' ’y i& i^ & x . Sp-^(& C ?y,oo & & /

yi^ ^ Q y^ o ^ C .

/fø*4*Le4yy2y*^\.

£&/!

i^*-

<

y2^>-

yts^ péføf^ /M sv yt

c ^ r &Cc

/tC y^a^U , ^

~"Éty6i**i

/ ^ » v i ,

Made with FlippingBook - Online magazine maker