Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

t-u

£ 9. /2&c*ty&X jf'

C,

ly ’s é * - J y

^^ < 5L

. y ^ ' ^ <' / ^ T / ^ > - .

s.

Made with FlippingBook - Online magazine maker