Wyprawki plastyczne

nowa szkoła

WYPRAWKI PLASTYCZNE Nasze wyprawki to duże, praktyczne zestawy różnorodnych materiałów plastycznych dla różnych grup wiekowych. Wysokiej jakości kredki i farby o intensywnych kolorach, białe i kolorowe papierowe arkusze o różnych grubościach i strukturach, wygodne pędzle z drewnianym trzonkiem, plastelina w 12 kolorach, teczki na prace oraz wiele innych ciekawych pomocy plastycznych pozwalają na kreatywne prace przez cały rok.

wyprawka indywidualna

TM2039

69 zł

• TM2021 Zeszyt papierów kolorowych A4 – 1 szt. • TM2025 Blok kartonów kolorowych A4 – 1 op. • RL0431 Akwarele – 1 op. • SN0001A Nożyczki szkolne – 1 szt. • FO2410 Klej w sztyfcie – 1 szt. • zestawy kreatywne

• TM2057 Teczka A4 z rączką – 1 szt. • NS1057 Kredki długie cienkie trójkątne 12 szt. – 1 op. • RL3698 Kredki świecowe grube – 12 szt. – 1 op. • TM2015 Plastelina 6 kolorów – 1 op. • TM2018 Blok rysunkowy A4 – 1 szt.

wyprawka dla 25-osobowej grupy dzieci na cały rok

Skład wyprawki: • GI0028 Karton kolorowy A3 (15 kol.) 60 ark. • TM2011 Plastelina zestaw klasowy 2,4 kg

• NS0808 Klej uniwersalny 1l. 1 szt. • RL0754 Buteleczki z dozownikiem 25 szt. • CR4601 Kolorowe ruchome oczka 100 szt. • CR8797 Druciki kreatywne kolorowe 100 szt. • NS1036A Pędzle standard okrągłe 4 mm 7 szt. • NS1037A Pędzle standard okrągłe 8 mm 11 szt. • NS1041A Pędzle standard płaskie 9 mm 7 szt. • KE8601 Dziurkacz kombinerki i 4 wkłady • NS1064 Kredki zestaw klasowy 300 szt. w 12 kolorach • CR0100 Pompony z wąsikami 100 szt.

• TM2036 Teczka 25 szt. • TM0008 Brystol biały A3 100 ark. • SN0505 Nożyczki tradycyjne 25 szt.

TM2010

59 96 zł tylko 1 499 zł na jedno dziecko

• DZ0077 Bibuła Tygrys 1 rolka • DZ0078 Bibuła Leopard 1 rolka • DZ0079 Bibuła Krowa 1 rolka • RL3698 Kredki świecowe grube 12 kolorów, 25 opakowań • TM0012 Papier wycinankowy A4 130 ark. • WY2522 Bibuła gładka 30 ark. • FO7404 Tektura falista kolorowa 10 ark. • CR0150 Samoprzylepna folia piankowa 10 ark.

• DZ0002 Bibuła karbowana 10 szt. w 10 kolorach • FO1295 Paski kolorowe 100 szt. 2 opakowania • FO5010 Tektura falista 10 ark. 5 opakowań • FO0009 Papier kolorowy A3 150 ark. • TM0001 Papier rysunkowy biały A4 750 ark. • TM3019 Brystol A4 250 ark. • NS0802 Tempery 1-litrowe 6 kolorów

Zestaw uzupełniający do zestawu TM2010 na odwrocie

www. nowa s z ko l a . c om

wyprawka dla 5-osobowej grupy dzieci na cały rok

zestaw uzupełniający

TM2110 499 zł Zestaw uzupełniający wyprawkę plastyczną TM2010. Zestaw zawiera: • NS0802 tempery opoj. 1-litra–6kolorów • NS0808klej uniwersalny–1 litr

TM2010A

299 zł

• TM0001 Papier rysunkowy biały A4–250 ark. • GI0028 Karton kolorowy A3–15 ark. • TM2025 blok kartonów kolorowych A4 • RL3698 Kredki świecowe (12 kol.) –5 op. • TM2015 Plastelina (6kol.) –5 opakowań

• SN0505 Nożyczki tradycyjne –5 szt. • WY2514 Krepina karbowana –18 rolek • FO2410 Klej w sztyfcie –5 szt. • NS0800 Tempery 0,5-litrowe –6 kolorów • NS1037A Pędzle standard okrągłe 8mm–5 szt.

• TM0001papier rysunkowy białywformacieA4 –250ark. • GI0028kartonkolorowywformacieA3–15ark. • FO0009papier kolorowywformacieA3–150ark. • TM0008brystol białywformacieA3–100ark.

• DZ0002bibułamix owym. 200x50 cm–10 szt. • TM3019brystol białywformacieA4–25ark. • WY2522bibuła gładkaw10kolorachowym.: wym. 50x70 cm–30ark.

wyprawka żłobkowa

wyprawka lux

TM2004 720 zł Zbiórartykułówniezbędnychdoreali - zacji zabaw i aktywności twórczych dlamaluchów. Proponowany zestaw pomocy pozwoli przygotować i pro - wadzić ciekawe zajęcia wykorzystu - jące różne techniki plastyczne. Wyprawka zawiera: • BP0001 Papier kolorowy A4 do ksero 500 ark. • GI0027 Karton kolorowy A4 15 ark.

Wyprawka zawiera: • BP0001Papier kolorowy A4doksero500ark. • GI0027Kartonkolorowy A415ark. • NS1057Kredki długie cienkie trójkątne 12 szt x4opakowania • RL4239Kredki świecowe - zestawklasowy100 szt. • LF0020Farby ekologiczneAiko. Zestaw6 szt. x0,5 litra • LF0035Paletka do farb4 szt. • NS1041Pędzle standard płaskie9mm8 szt. • NS1037Pędzle standard okrągłe8mm8 szt.

TM2005 650 zł Zbiór artykułów niezbędnych do realizacji zainteresowań twór - czych w świetlicy. Proponowany zestaw pomocy pozwoli przygo - tować i prowadzić ciekawe zaję - cia wykorzystujące różne techniki plastyczne.

• FO8249 Kropki i kreski. Kolorowe kartony 20 ark. • NS1060 Kredki krótkie grube – zestaw klasowy 60 szt. • CR1595 Tektura falistametalizowana kolorowa A4 10 ark. • FO0495 Zwierzęta. Papier origami 50 szt. • DZ0002 BibułaMix 10 szt. • LF0020 Farby ekologiczne Aiko. Zestaw6 szt. x 0,5 litra • NS0805 Farby domalowania palcami 6 szt. • AP2325 Baryłki na wodę do farb 6 szt.

• KW1070Klej wsztyfcie35g4 szt. • TM2011Plastelina zestawklasowy2,4kg • NS0808Klej uniwersalny1 litr • DZ0002BibułaMix20 szt. • CR8797Druciki kreatywneKolorowe100 szt. • FO8100Papierwitrażowy10 szt. • AP1381Piórkaok. 150 szt. • CR2568Pompony kolorowe10 szt. • CR2890Oczka560 szt. • FO0009Papier kolorowy A3100 szt. www. nowa s z ko l a . c om

• AP2090 Stempelki faktury zwierząt 4 szt. x 2 zestawy • AP1101 Podstawka na farbę 2 szt. • AP0434 Stemple z fakturą 6 szt. • LF0077 Pędzle beczułki dla najmłodszych 5 szt. x 2 zestawy • TM2011 Plastelina zestaw klasowy 2,4 kg • AR0014Modelina w kostkach 12 szt. • RL0405 Klej winiliczny dlamalucha 1 l. • FO0009 Papier kolorowy A3 100 szt.

Page 1 Page 2

Made with FlippingBook Proposal Creator