Nykøbing F. - Plan for brandslukningstjeneste 1943-44

L U F T V Æ R N S P L A N F O R N Y K Ø B I N G F* s c s s s s s s s s a s s s s s s s s a s s s s B B s a s s s E s a s s s s s s s s s s s s s s s s s s i s s (Brandslukningstjenesten)

1. LBDBLSB.

Tjenestegrenschef er Brandinspektør Arkitekt G. Andersen

- Tlf.Nykb.F*439

Stedfortræder Brandassistent Malermester J.Spjellerup - " " 828 Tjenestegrenschefen eller dennes Stedfortræder opholder sig under Flyvervarsel eller Alarmberedskab i Luftbeskyt- telsesomraadets Kommandocentral*

2. PSRSONSL.

a) Købstaden raader over: 1 Brandinspektør, 3 Brandassistenter, 1 Stationsmester, 2 oBrandmand, 6 o C.B. Brandmænd.

2 Falck Assistenter*

3. MATSRISL.

a) N ^ k ø b i n ^ F ^ B r a n d v æ s e n s ^ a t e r i e l ^ 1 Stk. 24oo L/m Automobilsprøjte (Hansa Lloyd 192o) 1 - lloo - (Ford 1929) 1 - 2 ooo - (+5oo I/m Skum)do .(Triangel • 1935) 1 - 1 5 oo - Autoraobilsprøjte ■ mek. Drejestige - med 22 + (Magues 2 m 1 94o) 1 - 1 2 oo - Paahængssprøjte (Aster III Senior 1 “ 2 o m Paahængsstige (Nurnberg 1894) 7o m raa A Slanger 54o m gummierede B lo45 m C m raa B loo m raa c 45 m raa D loo m gummierede Køkkenslanger.

Made with FlippingBook - Online magazine maker