Nykøbing F. - Plan for brandslukningstjeneste 1943-44

- 2 -

b ) Falcks_RednIngskorgs_Materiel£ 1 Stk. 800 L /m Automobilsprøjte (Kranvogn med

Ellehammerpumpe 1931)

24o m gummierede B Slanger, 24o m C c) Udskrevne Motorkøretøjer? 1 Stk. Lastvogn« 4. STATIONER OG VAOTSR. (ved fuldt Beredskab) a) Hovedstyrken^ der fordeles saaledes:

I • Brandstationen (Højbrogade) Brandmester B. Jensen (Leder) 6 Brandmænd, heraf 1 Chauffør, Nr. 5 Johnsen 6 C.B. Brandmand, 2 C.B. Telefonvagter, 2 C.B. Cykelordonnanser 1 C.B. Ordonnans paa Kommandocentralen 1 Stk. 2ooo L/m Automobilsprøjte (♦ 5oo 1/^ Skum)1935. 1 - 2 o m Redningsstige 1894, 2 - Haandsprøjter, 35o m C Slanger

3oo m B 3o m A 5o m D 9 !Stk,, C Straalerør 2 - B 1 - 12 m Skydestige 2 - 5 m Stiger 8 - Brandhanenøgler 2 - Sugeslanger 4 - økser 2 m Redningsliner 4 **• Sparreliner

1 - Spade 1 - Koben

4 - Slangebréer 1 «■* Treforgrener 1 - Forgrener til 2 3 og 3 C 4 - Overgangsstykker Paa Stationen findes desuden en Reservebeholdning af Slanger: loo m B Slanger 15o m C

Made with FlippingBook - Online magazine maker