Nykøbing F. - Plan for brandslukningstjeneste 1943-44

- 3 -

Stationen ataar i direkte Telefonforbindelse med Kommando- i centralen, og der er indrettet s praengstyksikr et Tilflugtsrum for Mandskabet. II. Anneks-Brandstation (Højbrogade) Brandassistent Steiness (Leder) 4 Brandmand, heraf 1 Chafcffør, Nr. 17 Jensen 6 C.B. Brandmænd 1 Stk. 15oo L /m Automobilsprøjte 194o med 22 + 2 m mekanisk Drejestige. 12o m C Slanger 9o m B — 4 Stk.C Straalerør 2 - B 1 - Treforgrener 4 - Brandhanenøgler 4 - Sugeslanger 2 - økser 2 - Redningsliner Anneks-Stationen er ligeledes i direkte Telefonforbindelse med Kommandocentralen og har sprængstyksikret Tilflugtsrum. HI.Anneks-Brandstation (Højbrogade) 1 Brandmand Nr. 19 (Leder) ~ Nr. 14 (Chauffør) 6 C.B. Brandmænd 1 stk. 12oo L/m Paahængsspøøjte, (Aster III 1943) 1 - Lastbil (rekvireret) 2oo m raa B Slanger lo5 m - C 2 Stk. BStraalerør 4 - C 2 - Treforgrener 4 - Brandhanenøgler 2 - Sugeslanger 1 - Sugeovergangsstykke B - C 1 - - B - 3 1 " - A - B 2 - Slangebroer 3 - Spærreliner 2 - Slangebroer.

m^a^«”3tai i0ne? Useledes i direkte Telefonforbindelse med ivomraandocentralen og har sprængstyksikret Tilflugtsrum.

Made with FlippingBook - Online magazine maker