Nykøbing F. - Plan for brandslukningstjeneste 1943-44

4 b) HJ®l£ebrandvagter£ Statioi^II^ Falcks Redningskorps, Nørregade. 1 Falck Assistent P. Vognsvend (leder) 1 - (Stedfortræder) 2 Brandmænd lo C.B. Brandmænd 2 C.B. Telefonvagter og 1 C.B. Cykelordonnans 1 Stk. looo L/m Ellehammer Motorsprøjte 2oo m B Slanger 2 oo m C • 3 Stk. C Straalerør 1 - Slangebro

2 - Overgangsstykker 4 - Brandhanenøgler 1 Treforgrener 2 - Haandsprøjter

lo - Spande 2 - økser.

Der er indrettet sprængstyksikret Tilflugtsrum for Mandskab og der er direkte Telefonforbindelse med Kommandocentralen« Station_IIlj østerbro Apothek Brandassistent J. Spjellerup Jensen (Leder) Brandmand Nr. 1 (Stedfortræder) 3 Brandmænd, heraf 1 Chauffør, Nr. 2o Pedersen lo C.B. 'Brandmænd 2 C.B. Telefonvagter og 1 C.3. Cykelordonnans 1 Stk. 24oo L /m Automobilsprøjte (192o) 1 - Haandsprøjte 45 m A Slanger

115 m B 25o m C

4 Stk. Sugeslanger 1 - A Straalerør 4 - C 4 - Overgangsstykker 1 - Forgrener til 2 B og 4 C 1 mm dobb. Hane 1 - lo m Skydestige 3 - Krybastiger 5 - Brandhanenøgler 1 - Økse

2 - Spærreliner 2 - Slangabroer

Made with FlippingBook - Online magazine maker