Nykøbing F. - Plan for brandslukningstjeneste 1943-44

- 5 - Der er indrettet sprængstyksikret Tilflugtsrum for ilandfckab og der er direkte Telefonforbindelse med Kommandocentralen over Hovedbrandstationen. Nykøbing F. Bryghus Brandassistent Ibsen (Leder) Brandmand Nr. 16 ^Stedfortræder) 2 Brandmænd, heraf 1 Chauffør Nr. 12 Hansen lo C.B. Brandmænd 2 C.B. Telefonvagter og 1 C.B. Cykelordonnans 1 Stk. looo L /m Automobilsprøjte 1929 1 - Haandsprøjte 175 m B Slanger 2oo m C 1 Stk. B Straalerør 3 - C 1 - Forgrener 1 ~ dobb. Hane samt 4 Overgangsstykker 2 - Sugeslanger 4 — Brandhanenøgler

2 - Økser 1 - Spade 1 - Koben

2 -, Slangebroer 2 - Spærreliner 1

lo m Skydestige.

Der er indrettet sprængstyksikret Tilflugtsrum for Mand­ skab, og der er direkte Telefonforbindelse med Kommando­ centralen over Hovedbrandstationen.

5. FABRIKSLUFTVÆRN. Af Virksomheder med stærkere Fabriksluftværn kan nævnes: 5££gbi£g-£i-Sukkerfabrikx kvis Brandkolonne bestaar af: Forvalter Andersen 2 1 Brandmænd 4oo m C Slanger 3 Stk. Slangevogne 22 - Brandhaner 14 - Brandopstandere 3o - Straalerør 14 m/m 4 - - 2 o m/m

5 - Haandsprøjter 3 “ Skumslukkere 1 - Kulsyreslukker

Made with FlippingBook - Online magazine maker