Nykøbing F. - Plan for brandslukningstjeneste 1943-44

7. Januar 194^

J."r.865.8

Under Henvisning til Skrivelse af 29/1 194-3 - J.Kr.21/1943 - fra Statens civile Luftværn frem­ sendes hermed til Godkendelse et nyt Udkast til Plan for Brandslukningstjenesten under Nykøbing F, Luft- te skytt e 1 se somr aade. P. B. V.

Statens civile Luftværn,

Set. Annæ Plads 13 A . ,

København K.

Made with FlippingBook - Online magazine maker