Informacje o produkcie 2020

40 - 1000 kg

Czarne zestawy kołowe z gumy elastycznej – rdzeń z Poliamidu

mm kg 100 120 LAGTS080ROP1 LAGTS080ROP1TF BAGTSS080ROP1 103 120 120 100 SLAGTS080ROP1 SLAGTS080ROP1TF SBAGTS080ROP1 124 300

LAGTS080ROP1-4Fach

TLAGTS080ROP1/124

125 120

SLAGTS080ROP3TFS

125 150 LAGTS100KUP3 LAGTS100KUP3TF BAGTS100KUP3 LAGTS100KUP3-4/8RF 128 150 LAGTS100KUP1 LAGTS100KUP1TF BAGTS100KUP1 130 180 SLAGTS100KUP1 SLAGTS100KUP1TF SBAGTS100KUP1 132,5 100 GLAGTS080KUP1 GLAGTS080KUP1TF GBAGTS080KUP1 133 300

TLAGTS080ROP3/133

148 180 SLAGTS100KUP3

SBAGTS100KUP3

SLAGTS100KUP3TFS

SLAGTS100KUP3 + 2 RF

148 300

TLAGTS080ROP3/148

150 180 GLAGTS100KUP1 GLAGTS100KUP1TF GBAGTS100KUP1 155 200 LAGTS125KUP1 LAGTS125KUP1TF BAGTS125KUP1 155 250 LAGTS125KUP3 LAGTS125KUP3TF BAGTS125KUP3 LAGTS125KUP3-4Fach 155 300

TLAGTS080ROP1S/155 TLAGTS080ROP3S/155

155 300

160 250 GLAGTS125KUP1 GLAGTS125KUP1TF GBAGTS125KUP1 160 450

TLAGTS100KUP3L/160 TLAGTS100KUP3R/160

160 450

163 180 GLAGTS100KUP3

GBAGTS100KUP3

164 450

TLAGTS100KUP3/164

166 250 LAGTS125KUP3A LAGTS125KUP3TFA BAGTS125KUP3A 166 450

TLAGTS100KUP3/166

175 250 GLAGTS125KUP3 GLAGTS125KUP3TF GBAGTS125KUP3 178 250 SLAGTS125KUP3 SLAGTS125KUP3TF SBAGTS125KUP3 SLAGTS125KUP3 + 2 RF 178 450 195 300 LAGTS160KUP3 LAGTS160KUP3TF BAGTS160KUP3 LAGTS160KUP3-4Fach 196 600 185 450

TLAGTS100KUP3S/178 TSLAGTS100KUP3S/185

TLAGTS125KUP3/196 TLAGTS125KUP3S/210

210 600

215 300 SLAGTS160KUP3 SLAGTS160KUP3TF SBAGTS160KUP3 SLAGTS160KUP3 + 2 RF SLAGTS160KUP3TFS 221 750 235 350 SLAGTS180KUP3 SLAGTS180KUP3TF SBAGTS180KUP3 SLAGTS180KUP3 + 2 RF SLAGTS180KUP3TFS 235 900

TSLAGTS125KUP3SS/221

TLAGTS160KUP3S/235

240 300 GLAGTS160KUP3 GLAGTS160KUP3TF GBAGTS160KUP3 240 900

TLAGTS160KUP3/240

245 400 SLAGTS200KUP3 SLAGTS200KUP3TF SBAGTS200KUP3 SLAGTS200KUP3 + 2 RF SLAGTS200KUP3TFS 250 350 GLAGTS180KUP3 GLAGTS180KUP3TF GBAGTS180KUP3 250 900

TLAGTS160KUP3SS/250 TSLAGTS160KUPS/259

259 900

260 400 GLAGTS200KUP3 GLAGTS200KUP3TF GBAGTS200KUP3 298 550 SLAGTS250KUP3 SLAGTS250KUP3TF SBAGTS250KUP3 298 1000 305 400 GLAGTS250KUP4 GLAGTS250KUP4FR GBAGTS250KUP4 305 1000 298 1000

TSLAGTS180KUPS/298 TSLAGTS180KUPSS/298

TSLAGTS200KUPS/305

20

orlowski@stageelements.pl

www.raeder-busch.de

Made with FlippingBook Online newsletter