Informacje o produkcie 2020

15 - 150 kg

Zestawy kołowe z miękkej gumy – rdzeń z Poliamidu

mm kg 35 15 37 20 48 40 51 40 54 40 64 35 67 90 72 100 73 40 73 40 73 60 73 60 100 60 100 60 100 60 100 80 100 80 100 80 117 80 117 80 117 80 117 80 120 80 120 80 125 80 125 120 128 80 135 80 135 80 135 80 135 80

LKS025GLPL LKS030GLPL

BKS025GLPL BKS030GLPL

LMKD025GLPL LMKD030GLPL LMKD035GLPL

BMKD025GLPL BMKD030GLPL

LMKD035GLPLTF BMKD035GLPL

LKS040GLPL

BKS040GLPL

LMKD040GLPL LMKD050KUPL

LMKD040GLPLTF BMKD040GLPL LMKD050KUPLTF BMKD050KUPL

LKS050KUPL SC LKS050KUPLTF SC BKS050KUPL SC LKS050KUPL LKS050KUPLTF BKS050KUPL

LKD050KUPL SC LKD050KUPLTF SC BKD050KUPL SC

LKD050KUPL

LKD050KUPLTF BKD050KUPL

LKS075KUPL SC LKS075KUPLTF SC BKS075KUPL SC LKS075KUPL LKS075KUPLTF BKS075KUPL LKS075GLPL LKS075GLPLTF BKS075GLPL

LKD075KUPL SC LKD075KUPLTF SC

LKD075KUPL

LKD075KUPLTF

LKG080KUP1 LKG080KUP1TF BKG080KUP1 KLK080KUPL1 KLK080KUPL1TF KBK080KUPL1 KLK080KUPL2 KLK080KUPL2TF KBK080KUPL2 KLK080GLPL1 KLK080GLPL1TF KBK080GLPL1 KLK080GLPL2 KLK080GLPL2TF KBK080GLPL2 LKS100KUPL LKS100KUPLTF BKS100KUPL LKS100GLPL LKS100GLPLTF BKS100GLPL LKG100KUP3 LKG100KUP3TF BKG100KUP3 LKG100KUP1 LKG100KUP1TF BKG100KUP1 KLK100KUPL1 KLK100KUPL1TF KBK100KUPL1 KLK100KUPL2 KLK100KUPL2TF KBK100KUPL2 KLK100GLPL1 KLK100GLPL1TF KBK100GLPL1

LKD100KUPL

LKD100KUPLTF BKD100KUPL

KLK100GLPL2 KLK100GLPL2TF KBK100GLPL2 155 100 LKG125KUP1 LKG125KUP1TF BKG125KUP1 155 100 LKG125KUP3 LKG125KUP3TF BKG125KUP3 161 100 KLK125KUPL1 KLK125KUPL1TF KBK125KUPL1 161 100 KLK125KUPL2 KLK125KUPL2TF KBK125KUPL2 161 100 KLK125GLPL1 KLK125GLPL1TF KBK125GLPL1 161 100 KLK125GLPL2 KLK125GLPL2TF KBK125GLPL2 180,5 150 LKG150KUPL1 LKG150KUPL1TF BKG150KUPL1 189 110 KLK150KUPL1 KLK150KUPL1TF KBK150KUPL1 189 110 KLK150KUPL2 KLK150KUPL2TF KBK150KUPL2 189 110 KLK150GLPL1 KLK150GLPL1TF KBK150GLPL1 189 110 KLK150GLPL2 KLK150GLPL2TF KBK150GLPL2

22

orlowski@stageelements.pl

www.raeder-busch.de

Made with FlippingBook Online newsletter