Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

Denne af 806 - otte Hundrede og seks - Sider bestaaende gennemdragne og med en forseglet Lidse forsynede Protokol autoriseres herved til Forhandlingsbog for Næstved Byraad Næstved Borgmesterkontor, den 28 November 1932

A M Kristensen

Made with FlippingBook - Online magazine maker