Skattebogen for Næstved Købstad 1932-1933

SKATTEBOGEN

FOR

NÆ S T Y E D K Ø B S T A D

19

5

2

5

3

©ENT^ 't t IBLIOTEKE7

i< t£ - i v .

r o

C 0

V- i .

'Im y

Aktieselskabet »Næstved Tidendens Bogtrykkeri, Næstved, 1932

Anmærkninger:

Ligningsprocenten for Formue- og Lejlighedsskat er 9,9 og for Menighedsudgifter 1,10. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste, der er arrangeret paa samme Maade som den officielle Skatteliste, er anført det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue- og Lejlighedsskat samt bidrage til Menighedsudgifterne, idet Ørene dog ikke er medregnet. For de Skatteydere, der ikke deltager i Menighedsudgifter, vedrører det anførte Beløb kun Formue- og Lejlighedsskat. Det bemærkes, at en Del Skatteydere i det tidligere Set. Peders Landsogn har procentvis Skattenedsættelse i H. t. Indlemmelses­ betingelserne. Fortegnelsen over Skatteyderne er ordnet gadevis i H. t. de sidst optagne Mandtalslister. Kommunen er delt i By og Mark, og enkelte Gader har der­ for maattet deles- Dette vil fremgaa af den alfabetiske Gadefor­ tegnelse, som findes omstaaende. Udgiveren paatager sig intet Ansvar for eventuelle Fejl i de anførte Beløb, Navne og Adresser.

NÆSTVED BY:

Side Ak-seIto.rv.et ................................. ...... 7 Amtman dsgad e .............. 47 Amt'Sgaarden ....... 8 Bakkevej ............................................... 8 Breds træde ............................................. 8 L. Bredstræde ........ 8 Brogade .............................. 8 Deh-nsvej ............................................ 8 Emilievej ................... 9 Farimagsvej .................... 9 Farvergade ............... 10 Grønnegade .............................................. 10 Havnen .................................................... 12 Hjultorvet ........................... ?2 Jernbanegade ................................ 12 Johannebjerg ................. 14 Kindheste gade ................................. 14 Kirkestræde ........... 15 Kompagnistræde .................................... 15 Købmagergade ........................................ 15 Magle-Møllevej .............................. 16 Marievej ............ 16 Møllegade .................. 17 Møntergade ............................................. 17 Nygade .................................................... 17 Ny Østergade ................................. 18 Præ.støvej ................................................ 18 Ramsherredgade ............................. 19 Riddergade ........................................ 19 Ringstedgade .......................................... 20 Ringstedgades Fort................................ 21 St. Mortenisgade..................................... 22 St. Peders1Kirkeplads .......................... 23 Skomagerrækken' .................................. 23 Slagki,Idevej ...................... 23 Sortebrødregade ..................................... 24 'Teatergade ............................................. 24 Torvestræde ........................................ ..2 4 Vinhus gade ..................................... 24 Østergade ........................................... 25 NÆSTVED MARK: Aagade ..................................................... 26 Adelisvej ......................‘............................. 26 Albanivej ........................................ft.... 27 Brandfsgade .................................. 27 Bækkevej ................................................. 28 Ejlersvej*............................................... 28 Enghavevej .............................................. 28 En-ighedsvej ............................................ 28 Farimagsvej ........... 28 Fas anvej ................................................... 29 Fixvej ....................................................... 30 Forsørgelsesanistalten .......................... 30 Fredens vej ........ 30 Frejas vej ................................................. 31 Friggasvej ................................................ 31 Fyensvej ................................................... 31 ’Gallemarksvej .......................................... 31 Lille Gallemarksvej ....... 31

Gottliebsvej ........... 32 Gramsvej .................. 32 Grønnegaarden ........................... 33 Grønvej ................................................... 33 Hans Hornemansvej .............................. 33 Havnen ............... 34 Helgesvej .......... 34 Hermanisensvej ............... 34 Houmansvej ............................................ 34 Hvedevænget ............ 34 Ivar Hvidtfeldtsvej ..................... 34 Jagtvej ..................... 35 Jyllands vej ............................... 35 Kastanievej ...... 35 Kildebakken .................................... 35 Kildemarksvej ............................. 36 Ved Kilden ............................................. 37 Kildevænget ........ 37 Kornbakken ............................................ 37 Kåhl'ersvej ............................................... 37 Lindevej ................................................... Niels Juelsvej ........................................ 38 Nrd. Faricmiagsvej ........................... 39 Ny Jernbanevej ...................................... 39 Nyvej ........................................................ 40 Odinsvej ............. 40 Oscar,svej ...... 40 Ostenfeldtsvej ......................................... 40 P. Bodilsvej ............................................. 40 P. SyVsvej ........... 41 Præstøvej ................................................ 14 Reistrupsvej ............................................ ''3 Roarsvej ......... 43 Sagasvej ................................................... 44 Sjællands vej .......... 44 Skyttemarksvej ...................................... 44 Sterkelsvej ............................................... 45 Tagensvej ................................................ 46 Thorsvej ............... 46 Aaderup. Vordingborgvej ...................................... 46 Ydunsvej .................................................. 47 Vordingborgvej si Forl. ......................... 47 Mei-stersvej ............................................. 48 Nygaardsvej ............................ 48 Danavej ................................................... 49 Aaderup By ......................................... 49 Ved Skibisværftet ........................ 49 GI. Smedie ............... 49 Kobberbakken ............ 50 Grimstrup. Børnehjemmet ......................................... 50 Grimstrupvej ........................................... 50 Sandholmsvej .......................................... 50 Ryttervej ................................................. 50 Grimstrup Mark ......... hl Magle Mølle ............................................ 51

5

Næstved By

Akseltorvet. 11 Valdern. Schønning, Købmand Magda Andersen, Husassist. Jørgen Springer, Købmand Valborg Nielsen, Husassist. 12 Carl Chris tens, Apoteker Hilda Jørgensen, Husassistent Hans Andersen, Maskinarb. Asta E. Olsen, Husassistent Marie Jørgensen, Vaskeriarb. Amtmandsgade. 2 H. Ehnkilde Hansen, Kunsth.

Akseltorvet. 1 Jørgen Scheel Bech, Købmand 1298 Ingeborg E. F. Jensen, Husassist. 11 Jørgen Poul Scheel Biech, Kbm. 0 Johanne Alice Hansen, Husassist. 8 Dagmar Bøttiger, Kollekt rice 88 2 Alma Bolm, Restauratør 616 Eilli K. R. Bolm, Damefrisørinde 22 Karen Mortensen, Husassist. 5 Edv. Johs. Bjørn, Cigarhandler 112 Hans Johansen, Handelsbetjent 181 Niels Chr. Hansen, Papirarb. 79 Helge A. B. Hansen, Papirarb. 16 Gerda Sølberg Papirarbejder 11 4 Julius Nandrup Konsul, Kbm. 3957 Bodil Nandrup, Frøken 11 Ellen Vindberg^ Sygeplejerske 49 Inga M. S. Jensen, Husjomfru 13 Sylvia E. Frandsen, Husassist. 13 5 Jens Chr. Nielsen, Tøffelmager 44 Eouise S. Ihlemann, Detailh.ske 5 .5b Georg H. Svendsen, Detailh. 79 Rasm. P. M. Petersen, Fabr. 0 Chr. V. Thureholm, Redaktør 467 Else M. Sørensen, Husassist. 11 Hanne F. Andersen, Detailh. 5 Else M. Andersen, Telefonistinde 6 K irsten Petersen, Rentier 82 Niels E. Møller, Ekviperingsh. 88 Svend B. Jensen, Ekspedient 38 Karen K. Petersen, Elev 8 6 Georg Chr. Hagen, Pensionist 6 Henriette Hagen, Broderihandl. 126 Dagmar Hagen, Broderihandler 101 Viggo Kjær Andersen, Repr. 5 Gudrun Jørgensen, Husassist. 13 Jens J. Rasmussen, Forvalter 140 Henrik M. Jensen, Barberlærl. 5 Andrea Rasmussen, Husmoder 5 Marie Hansen, Aldersrenten. 2 Poula Hansen, Ei'nnedsyerske 5 Vilh. P. Earsen, Arbmd. 5 9 Aage Emil Earsen, Direktør 451 Dagny Nielsen, Husassistent 11 Eigild Schoch, Køkkenchef 156 Rigmor Hansen, Køkkenpige 11 Margrethe Niels.en, Køkkenpige 22 Agnes Døssing, Stupeige 44 Fritz Reuter, Musiker 170 H arry P ræ strud Olsen, Musiker 77 John B. D. Jensen, Chauffør 44 10 Georg Christensen, Boghandler 990 Ragnhild Møller, Husassist. 5

0

22 363 22

5143

22 55 33

225

5 Johs. Westphal, Skattesekretær 583 A rthur Jonas sen, Kontorchef 682 M. Eundager Christensen, Kbm. 1556 Ejner Vettendorf, Togbetjent 60 Eimar Eeegaard), Postelev 22 Aksel H. Hans,en, Slagter svend 225 Erik A. Merrild, Decoratør 148 G. E. Sørensen, Organistvikar 11 R. Sørensen, Handelsgartner 121 Valborg Sørensen, Frøken 8 3 Hansine Hansen, Rullerske 5 Oline Olesen, Maskinstrikkerske 5 Anna Methea Jensen, Syerske 2 4 Anna Høyer, Pensionatsværtinde 101 Else Boesen, Husholdningselev 5 Fr. Koedi Jensen, Konstruktør 176 IB'ertiha Earsen, Pensionatsv. 44 Julie Andreasen, do. 44 Chr. Madsen, Typograf 159 Johs. Høyer, Repræsentant 5 5 Karl E* Nielsen, Chauffør 71 Karl V. Johansen, Malermester 110 Karl Mikkelsen, Chauffør 27 Aksel K. Petersen, Arbmd. 5 Hansine Earsen, Vestesyerske 5 6 Johs .Moltzen, Kioskejer 192 Georg Jørgensen, Trikotageh. 583 Inga Petersen, Husassistent 11 Dorthea Jensen, Papirarb.ske 5 Margr. Rørbech Petersen, Bogh. 302 7 Ears Christensen, Murerm. 412 Carl S. Christensen, Murerm. 242 Hans Rs. Hansen ,Papirarb. 38 Rasmus Hansen, Snedker 5 8 Axel Fr. Gre.ll, Handelsmedhj. 99 Ingeborg Kofoed, Enkefrue 0 9 Hans Kammersgaard, Arbmd. 110 Christen Pedersen, Arbmd. 71 P eter Chr. Jensen, Arbmd. 49 7

Amtmandsgade,

Brogade.

9 Karoline Petersen, Fabriksarb.ske 5 Carl Chr. Petersen, Aldersrentén. 2 Maren K. Jensen, Arbejderske 5 Amtsgaarden. Gustav Toft, Amtmand Marie Thomsen, Husassistent Else Johansen, Stuepige Bakkevej. 1 Fr. Steffensen, Journalist Herluf Frandsen, Organist Mariane Frandsen, Hus ejer ske 3 Kr. A. Andersen, Konstruktør Bredstræde. 1 Niels Frederiksen, Abmd. H. Petersen Hopp, Arbmd. Aksel Hopp, Landarbejder Th. O. Poulsen, Arbmd. Johanne Jensen, Aldersrenten. H. P. Abra-hamsen, Papirarb. Emilius Carlsen, Pladsarbejder Chr. E. Hansen, Havnearbejder Daniel Jensen, Baadfører J. P. Nøhr, Malersvend Else Hansen, Elev X Lille Bredstræde. 5-7 Hans Jørgensen, Aldersrenten. Karen Petersen, Damefrisørinde 9 H. Emanuelsen, Arbmd. 11 Fr. Wollander, Typograf 13 Niels Sørensen, Pensionist Hans Sørensen, Arbmd. Brogade. I N. K. Jørgensen, Tømrer Emmy Christensen, Husassist. Fr. Emil Jensen, Arbmd. Fr. Bernh. Pørtner, Dropskoger Stine Larsen, Arbejderske 2525 8 Chr. Petersen, Papirarbejder Bj. Normann Petersen, Kommis Ludv. Chr. Hansen, Tøffelmager Th. M. Christensen, Bødker Sv. Frode Møller, Snedker Anna Sofie Hansen, Rullerske 2 Alb. V. Madsen, Købmand P eter M. Jensen, Repræsentant Bertha Jensen, Invaliderenten. Jens Chr. Righolt, Forvalter 11 258 27 5 308 68 5 22 77 2 5 t. 2 2 83 18 6 38 5 60 77 291 18 11 5 93 33 159 5 13 99 5 566 82 5 968

2 Edith Righolt, Frøken Marie Halling, Husassistent Hans P. Niels.en, Gaardskarl Jens H. Nielsen, Træarbejder 115 H. A. Birksted, Landsretssagf. 1045 Gudrun Lydia Plansen, Husassist. 11 3—5 Johs. Rasmussen, Frugthandler 173 Chr. Jørgensen, Bagerikarl Else M. Petersen, Ekspeditrice 13 Poul Brudsø, Bagersvend 93 Chr. Maarth, Repræsentant 5 Otto* M. Beck, Repræsentant 5 A rthur Cortz, Restauratør Søren Hoffmeyer, Bagermester 198 Marie Nielsen, Ekspeditrice Eli Else Jensen, Ekspeditrice 4 H. P. Christensen, Kbmd. Lars Kr. Jensen, Medhjælper 6 6-8 A. Christiansen, Kleinsmedem. 346 Svend Jensen, Inspektør 143 S. C. Christiansen, Kleinsmedem. 566 Sv. Weiteneier, Landinspektør 143 Otto Winther, Overpostassistent 159 Anna K. Jensen, Husassist. 11 Jenny Trotow-Loof, Frøken E. Frøstrup Christensen, Kommis; 53 16 22 60 5 11 60 5 Astrid Larsen, Damefrisørinde 16 Emmy Larsen, Husassist. Anna Munkebo Larsen, Frøken 0 Axel S. Larsen, Købmand, 4989 Margr. Rasmusen, Husassist. 18 968 5. 115

S 8

5 7 Chr. F. Lorenzen, Købmand

5 9 Bertel Præst, Repræsentant

11

275 10 Nis S. Teilmann, Skræderm. Chr. A. Mørke'berg, Bagerm.

5

2 Dehnsvej. 8 1 Niels Elmer, pens. Stabssergent 5 3 Karen Jacobsen, Aldersrenten. Margrethe Casse, Aldersrenten, 33 4 Christen Nielsen, Lærer Frode Nielsen, Lærer Ingrid Johansen, Lærerinde Marius- Thues en, Lærer Chr. B. Nielsen, Boghdlmedhj. 16 5 Carl Chr. Jensen, Arbmd.

176

Ruth E. Thomsen, BoghdlærL S

2 2

429 33 165 566 60 126

Edith M. Jensen, Kassererske Hans V. Petersen, Maskinarb. Iver M. Hansen, Aldersrenten. Ellen Hansen, Ekspeditrice Svend Hansen, Kontorassistent Svend Hansen, Bagersvend Richard Petersen, Malerm. Aage E. Petersen, Handelsl. Johs. V. Christensen, Chauffør 79 Kaj J. Nielsen, Mekaniker 79 Nikolaj Hansen, Arbmd. 16 Asta Hansen, Husassistent 5 P eter Fr. Hansen, Arbmd. 143 Ellen Pedersen, Aldersrenten. 2 99 2 18 115 82 429 5 n 5

79 7 Charles Petersen, Fyrbøder

8

Farimagsvej.

Dehnsvej. 7 Søren Hansen, Aldersrenten. 2 8 H. Christophersen, Maskinfører 106 Rigm. Christophersen, Kontorass. 13 P eter Johs. Pedersen, Po rtø r 84 Emilievej. 1 Pars M. Hansen, Gaardskarl Louise Kristensen, Husmoder Dorthea Kristensen, Arbejderske Astrid Kristensen, Arbejderske Julius Larsen, Chauffør 2 N. P. Pedersen, Entreprenør Evald Pedersen, Chauffør H. Chr. Isholt, Chauffør 4 Laur. Christensen, Papirarb. 68 55 11 5 112 363 126 60 35 Farimagsvej. 1 Wilhelm Smith, Konsul' Sven E. Smith, Korrespondent Margrethe Jensen, Husjomfru Ulla Schouboe, Stuepige Inger Hansen, Stuepige 3 Carl Børge Hansen, Kontorist August Hansen, Kusk 242 5 L. P. Nielsen, Maskinfabrikant 209 Else Nielsen, Damefrisørinde 302 7 Hans Chr. Aaris, Tømrerm. 1177 Ana Larsen^ Husmoder 38 Sophus Aaris-Larsen, Tømrerm. 539 Oluf Aaris-Larsen, Tømrerm. 572 Stella Aaris-Larsen, Bankassist. 407 Elisabeth Aaris-Larsen,, Ekspedi. 115 Helga Aaris-Larsen, Husassist. 22 K vægtorvet: 8 Kristen M. Bakman, Konsulent 451 Kr. J. Kristensen, Konsulent 539 Ellen: M. Kristensen, Husassist. 16 Magnus Mortensen, Konsulent 407 Rasmus F. Jensen, Restauratør 1672 Ellen M. Hansen, Husassistent 8 Magda Eriksen, Husassistent 11 Anna Larsen, Kogejomfru 77 Jens E. Nielsen, fhv. Forpagter 143 E jnar J. C. Vølxen, Inspektør 616 Julius R. Jensen, Arbmd. 286 9 Poul W. Wieder, E lektriker 286 Carla Wieder, Syerske 5 Svend V. Nielsen, Toldassistent 104 Vald. L. Clausen, Chauffør 44 Svend F. Larsen, Chauffør 71 Sonja L. Andersen, Husassistent Jl Dines Poulsen, Vognmand 1226 E jnar Thomsen,, Chauffør 22 10 J. P. J. Løvstrand, Amtsvejinsp. 2171 Elna Nielsen, Husassistent 13 Inger Løvstrand, Frøken 0 E. Løvstrand, Maskinarbejder 5 Olga Nielsen, Husassistent 5 Elisabeth Giersing, Husassistent 5 11 Anna F. Christensen, Rentier 5 Gertrud Christensen, Telef.inde 140 9163 33 22 33 16 55

11 Marcus Marcus sen, Urmager 143 12 Hans C. Hansen, Telegraffmd. 176 H ertha H. J. Hansen, Frøken 0 N. C. Barteis, Forretningsbest. 132 Karl F. M. Jensen, Ekspedient 126 13 Georg Madsen, Ølhandler 1870 Poul L. Madsen, Medhjælper 140 Olga M. Rasmussen, Husassist. 5 Robert E. Hansen, Ekspedient 429 Anna H. Ditlevsen, Detailhandler 5 Illa Schou* Massøse 203 Poul Hartv. Meyer, Maskinsæ tter 258 13b H. P. Olsen, Redaktør 1853 Inga Johanne Olsen, Frøken 5 14 Chr. Nielsen, Vognmand 5 18 Søren Hansen, Automoibilhandler 726 20 Viggo J. Christiansen, T rafik as s. 192 Thorvald. L. Larsen, Vognmand 33 22 P. C. Bianco Boeck, Amtsforv. 1452 Alma M. Hansen, Husassistent 22 24 Albina F. Waaben, Enkefrue 24 Emma V. Jacobsen, Frøken 16 Margrethe Evers, Frøken 198 H ertha M. Jensen, Enkefrue 27 Christiane Hentze, Enkefrue 5 Anna Redsted, Enkefrue 27 P eter Henriksen, Portner 27 Martha Henriksen, Bogholderske 16 26 L. Højriis Riisberg, Sygehusforv. 330 Magdalene Nielsen, Sygeplejerske 84 Olaf T. Hansen, Bankassistent 5 28 Caroline Olsen,, Enkefrue 484 Knud Pihi Olsen, Boghandler 0 Elisabeth Jørgensen, Husassist. 8 30 Chr. Madsen, Fabrikarbejder 209 Edith Madsen, Ekspeditrice 5 32 Frede Lund, Ejendomshandler 176 Karen M. Nielsen, Husassistent 8 Ane M. Olsen, Diakonisse 126 Alderdomshjemmet: Anders M. Rasmussen, Fyrbøder 112 Ane M. Hansen, Økonoma 203 Dagmar Jensen, Sygeplejerske 44 Karen K. J. Poulsen, Husassistent 27

22 18 18 18 18 18 11 16

do. do. do. do. do. do. do. do.

Mary Andersen, Margrethe Jensen, Marie Larsen, Gerda Johansen Asta Nielsen, Laura Poulsen, Anna M. Sørensen, Eva K. Hansen, And. Christiansen, Ane M. Olsen, Hans Jørgensen, Hansine Nielsen, Gusta F. IBaes', Mette K. Dinesen, Søren Sørensen, Ida Jensen, Karla Olsen,

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Anna K. Solbjerre, Aldersrtn.

do. do. do. do. do. do. do. do. do.

2

33

Laur. P. Hansen, ps. Portør

9

Farimagsvej.

Farimagsvej.

Alderdomshjemmet: Lars Hansen, Aldersrentenyder 2 Niels Sørensien, ps. Baneformand 44 Hanne Lentz, AMersrentenyder 2 Ane Petersen, do. 2 Jens P. Larsen, ps. Vognpasser 82 Johanne Sofie Hansen, Aldersrtn. 2 Kristine M. Petersen, do. 2 Hans Jørgensen, do. 2 Karl K. Jørgensen, do. 2 Bodil Mortensen, do. 2 Dorthea K. Olsen, do. 2 K aren La'rsdatter, do. 2 K irsten Møller, do. 2 Bodil Nielsen, do. 2 Jensine S. Alfast, do. 2 Ane M. Petersen, do. 2 Hans Madsen, do, 2 Niels Jensen, do. 2 Ole Hansen, do. 2 Lars Thomsen, do. 2 Hansine Andersen, do. 2 Johannes Nielsen, do. 2 H enrikka Jakobsen, do. 2 Niels Christensen, do. 2 Flora J. Jensen, do. 2 Karoline A. M. Doihse, do. 2 Karen Marie Jensen, do. 2 Charlotte Lindahl, do. 2 Ane M. Johansen do. 2 Henrik K. Linning, do. 2 Anna C. M. Jensen, do. 2 Rasmus Petersen, do. 2 Anna K. Sørensen, do. 2 Maren Marie Olsen, do. 2 Arnold V. Hansen, do. 2 K aren Sofie Jensen, do. 2 Maren K. Jørgensen, do. 2 Bengta Ar ndal, do. 2 Maren Christiansen, do. 2 Lars Petersen, do. 2 Hans Petersen, do. 2 Hans C. Jacobsen, do. 2 Ane M. Petersen, do. 2 Sidse Nielsen,, dio. 2 Mette Marie Jensen, do. 2 56 Albert T. Christensen, Chauffør 104 J. E. B. Christensen, Snedker 33 Carl Mørkeberg, Maskinarbejder 33 58 Jens Thirslund, Keramiker 330 60 Hans P. Hansen, Papirarbejder 79 Anna Madsen, Aldersrenten. 2 62 J. P. Trap, Trafikkontrollør 500 Hans H. Thomsen, Gaardskarl 77 Else K. Thomsen, Ekspeditrice 16 64 E rnst G. Petersen, Politibetjent 242 E jner Iversen, Disponent 412 66 H. P. Aagaard, Murermester, 682 Poul- Aagaard, Murers vend 5 Jens P. Larsen, Lokomotivfører 225 Holger G. Larsen, Maskinarbejder S 68 Hermann Kabler, Direktør 616 Hermann J. Kåhler, Keramiker 220

68 Niels J. Kåhler, Keramiker Grethe Kåhler, Keramiker, 22 Torben Kåhler, Mekanikerlærling 5 70 Niels P. Jensen, Bryggeriarbejder 258 Gerda F. Jensen, Husassistent 5 Hans P. Larsen, Motorfører 99 And. J. Larsen, Læsseentreprenør 99 Jørg. Larsen, Handelsmedhjælper 18 Valdemar Larsen, Medhjælper 13 72 A. K. T. Sørensen, Overportør 84 Kresten Hansen, Garderobeforp. 71 Kristian Hansen, Sømand 5 74 Chr. Hemmingsen, Politibetjent 258 Gudrun Hemmingsen, Ekspeditrice 44 Hans Hemmingsen, Mekaniker 220 Johannes V. Nielsen, Forvalter 115 220 Farvergade. 1 Ane Nicolajsen, Skrædersyerske Rosa C. Hansen, Husassistent 5 2 Kaj B. Larsen, Remissearbejder 159 Jens Vejen Jensen, Officiant 79 P. Norby Nielsen, Optiker 75 3 H. H. Kaalund, Vaskeriejer 346 Chr. Iver Jasper, Handelselev 5 5 Jens P. Jensen, Arbmd. 5 W. C. H. Sørensen, Maskinlærling G Olaf H. M. Nielsen, Skomager 55 Hans C. Larsen, Papirarbejder 49 Ane M. Hansen, Aldersrentenyder 2 Valdemar Petersen, Lagerarbejder 71 Alfred M. Jensen, Skomager 5 August Jørgensen, Aldersrenten. 2 Jens P. Jakobsen, Arbmd. 170 Anna C. Hansen, Husbestyrerinde 5 Niels J. Wimmer, Ringer 66 P eter Schultz, Gasværksarbejder 126 7 Niels Chr.•Larsen, Grosserer 330 Knud Rasmussen, Repræsentant 5 P. M. Petersen, Amtstuefuldm. 115 Fr. Høyrup, Amts raads sekret ær 569 7a H. Th. Abrahamsen, Papirarb. 143 Ellen Albers, Ekspeditrice 33 Abelone Christensen, Aldersrn. 2 Carl Nielsen, Fotograf 533 Pouline Jensen, Vaskerkone 5 9 Jørgen Christensen, Agent 159 Max Fursø, Handelsbetjent 22 11 Chr. E. Jørgensen, Købmand 330 Grønnegade. 1 Carl Christoffersen, Restauratør 275 Jensine Christoffersen, Kontorelev 8 Hansine Jensen, Husassistent 11 Volmer S. Bruun, Telefonmontør 79 Karen Sørensen, Arbejderske 8 Anna Sørensen, Husassistent 5 Carl Hansen, Billedskærer 16 Johanne Hansen, Alders renten. 2 Anna Hansen, Billedskærer 5 H. P. Christensen, Snedkerm. 0 5

Grønnegade.

Grønnegade.

1 Edith Christensen', Modist 2 Otte- Vertip, Papirarb. Sven Verup, Typograf 302 Chr. Dyndgaard, Forretningsf. 242 Tilly Hansen,, Husassistent 8 3 Agnes Jacobsen, Bilietkasserer 192 Holger Stridsland, Konditor 192 Aksel Petersen, Arbmd. 11 4 Fr. Seerup, Distriktsmontør 115 Gert Seerup, Sæ tterlæ rling 5 John Seerup, Kommis 5 .5 Svend Hansen, Medhjælper 71 Johannes Hansen, Telefonarb. 82 Aage Jensen, Maskinarbejder 181 Henrik Nielsen-, Snedkermester 748 Dagny Hansen, liusassistent 13 Karen Marie Hansen, Husmoder 8 C. Th. Hansen, Drejermester 5 Viktor Thomsen, Urmager 27 7 H. J. Hansen, Vognmandskusk 24 Niels P. Olsen, Medhjælper 5 Hans Nielsen, Eandmand 5 P eter Chr. Henriksen, Arbmd. 11 Hans Nielsen, Aldersrenten. 2 Harald Th. Nielsen, Søfyrbøder 0 Gerhard Nielsen, Eandmand 0 Martin Rasmussen, Arbmd. 0 •8 Trine Henriksen, Syerske 5 Svend Henriksen, Motorcyklefrh. 121 Anna Nielsen, Ekspeditrice 8 9 Karoline Nielsen, Husejerske 11 Emil Jensen, Arbmd. 8 Johs. Grandahl, Malersvend 115 N. P. Hansen-, Bundskærer 38 Niels Chr. Jensen, Arbmd. 5 Chr. Jørgensen, Arbmd. 5 Kirsten Olsen, Aldersrenten. 2 P eter Jensen,, Arbmd. 5 Kathrine Nielsen, Husmoder 2 R. Danielsen, Medhj. 5 S tatskasernen: J. Buchholtz-Nielsen, Premier!. 104 Henry Sørensen,- Sergent 82 Elvira Hansen, Husassistent 22 Jens P. Jensen, Premierløjtn. 1144 Jo;nna Peter,sien, Husassistent 11 Karl V. Nielsen, Overofficiant 99 Edith Nielsen, Kassererske 5 Niels Mikkelsen, Premierløjtnant 101 Aksel Kristoffersen, Officiant 24 Eouis Hansen, Officiant 35 Jens Chr. Jensen, Officiant 101 Svend H. Aarup, Officiant 68 Niels Kr. Hansen, Korporal 5 Mourids Mouridsen, Officiant 73 Alf Giersing, Oberstløjtnant 726 Mary Hansen, Husassistent 22 Astrid Tarsen, Husassistent 27 Cai de Saint Aubain, Premierl. 148 11 P eter Johansen, Arbmd. 5 Chr. Fejerskov, Handelsmand 22 Tars P. Jacobsen, Restauratør 275 E. Demiut-h Jacobsen, Kommis 5 5

12 Jacob Petersen, fhv. Møller Yrsa Petersen, Damefrisørinde 5 Hans Chr. Nielsen, Møllebygger 55 Maren Petersen, Aldersrenten. 2 Sofus S. Friis, Arbmd. 18 F. C. Hansen, Skomagermester 5 13 Viggo O. Jensen, Medhjælper 5 Johanne Pedersen, Husassistent 13 Jens Simmelgaard, Diakon 291 E rna Andersen, Stuepige 8: 14 H. Gadeberg, Børnehavelærerinde 478 15 H. Henriksen, Marskandiser 159 H arry Henriksen, Medhjælper 5 16 Jens Søgaard, Forvalter 451 Jørgen Køser, Konstruktør 247 Jens Jensen, Tagerformand 159 Thyra Schlichting, Pensionist 84 Tudovika Schlichting, fhv. Direktr. 5 Agnes Schlichting, Kassererske 269 17 Hans Chr, Tarsen, Købmand 5 1 _ Kathrine Christiansen, Syerske 5 Anna Christensen, Husejerske 44 Jens V. Petersen, Smedemester 49 William Petersen, Slagter 467 K aren Hansen, Pensionist 18 Hanne Nielsen, Aldersrenten. 2 Maren Pedersen, Aldersrenten. 2 Elisabeth Steenberg, Invalidertn. 5 Josef Hincheli, fhv. Vognm.kusk 2 18 E rnst J. Nielsen, Arbmd. 5 Julius Pedersen, T-elegrafhaandv. 82 K irsten Hansen, Kogekone 13 19 Jørg. Jørgensen, Arbmd. 5 20-22 Hans Nielsen, Musiker 176 Anna Christoffersen, Aldersrntn. 2 Peter Christoffersen, Snedkerm. 126 Chr. Christoffersen, Maler 231 Julius Johansen, Blikkens lagersv. 104 Ebba Johansen, Husassistent 11 Ulla Johansen, Husassistent 8 Martinus Nielsen, Skræder 5 Holger Nielsen, Malersvend 60 Hans Madsen, Repræsentant 0 21 Aksel Mortensen, Arbmd. 5 Tars Bakkemose, Barbermester 5 Sofus Andersen, Bagermester 55 23 Benedikte Schmidt, Enkefrue 5 Carl Voltzmann, Kusk 110 Gerda1Voltzmann, Husassistent 5 Karen Hansen, Aldersrenten. 2 Hans Christensen, Murersvend 27 25 Hans Petersen', Arbmd. 79 Johanne Petersen, Bogholderske 132 Gunnar Petersen, Kontorelev 5 27 Jens Jørgensen, Købmand 104 Anna Jørgensen, Frøken 0 Carl Ol-sen, Fodermester 5 29 A. Bjørntoft, Detailhandler 5 Gudrun B-jørntoft, Husbest. 0 Bodil Madsen, Aldersrenten. 2 Theodor Tang, Urmager 5 31 Niels Sørensen, Aldersrenten. 5 Karen Marie Jensen, Enkefrue 5 5

-82

11

Jernbanegade.

Giønnegade. 31 Karen Jensen, Arbejderske Niels Andersen, Aldersrenten. Ella Andersen, Bogholderske Kr. Earsen, Tøj rens er 33 Niels Chr. Earsen, Arbmd. Anna Hansen, Invalidernt'n. Frank Hansen, Medhjælper

16

1 Anna- Israels en, Bestyrerinde Ingeb. Sørensen, Trikotagehdl. Carl Alenkjær, Købmand Anna Kruse, Husmoder 308 2 Chr. Christiansen, Barbermester 291 H. Arndt Nielsen, Urmager 935 Eli Nordby Nielsen, Frøken 22 J. J.uel-Hansen, Installatør 330- Ella Hoogei, Massøse 148 Valdemar Bruun, Købmand 2156 Alva Rasmussen, Husassistent 13 3 V. Steiner, Stadsdyrlæge 1991 Magda Hemmingsen, Husassistent 5 Hans Gørgens,, Mægler 748 E rnst Iversen, Cigarhandler 60 Rs. Grønholt, Konsul, Direktør 913 Karen Grønholt, Frøken 5 Poul' Grønholt, Handelslærling 5 4 Maren Jensen, Husejerske 225 Anna Jensen, Medhjælper 16 Aage Braae, Eæge 2248 Astrid Hansen, Husassistent 33 Herluf Christensen, Bager 5 Hans Jensen, Ekviperingshandler 49 Hans Earsen, Slagteriarbejder 104 5 Olaf Nielsen, Tandlæge 1749 Anna Frederiksen, Husassist. 13 Margrethe Nielsen, Tandtekniker 49 J. H. Busch, Bogholder 258 Aage Hansen, Buntmager 84 Karen Rasmussen, Modist 77 Frederik Bang, Musiker 33 Axel Bang, Handelslærling 5 Carl Rasmussen, B'oghdlmedhj.. 220 6 Chr. Jensen, Overretssagfører 1342 Knud Hansen, Konditor 5 Jens Jensen, Boghandlermedhj. 192 Dagmar Pedersen, Enkefrue 616 Alexius Hansen, Kommis 5 Svend E. Jacobsen,, Kommis 71 Johs. S. Jørgensen, Chauffør 84 Ears P. Nielsen, Chauffør 203 Holger C. Petersen, Cyklesmed 121 Rasmus M. Eaursen, Rentier 159 Tove Eaursen, Frøken 22 Viggo B. Eaursen, Fotograf 5 Agnes E. Hansen, Husmoder 5 Johannes Poulsen, S,lagtersvend 187 Albert R. Nielsen, Cigarhandler 5 7 Julie Jørgensen, Papirhandler 5 Sommer Petersen, Overinspekt.* 1452 Karen E. S. Hansen, Kontorassist. 60 Helga T. Nielsen, Husassistent 13 Asger N. R. Elmquist, Dyrlæge 682 Agnes'M. Simonsen, Husassistent 13 N. Th. Andersen, Fabrikant 176 8 C. Th. Christiansen, Restauratør 858 Marie Sehestedt, Husassistent 22 Rigmor Jensen, Buffetjomfru 16 Karina Christiansen, Husassistent 5 Else E. Eriksen, Husassistent 8 Sture V. Christiansen, T jener 126 Inger Agensø, Smørrebrødsjomfru 38 101 0 176

2

140

5 8 5 5

Havnen. 1 Peter Nielsen, Havneformand Erik Nielsen, Malersvend Poul Nielsen, Mekaniker 148 Theoder Andersen, Repræsentant 5 5 Olaf Bergqwist, Maskinmester 396 O tto J.e!nsen„ Arbmd. 16 Frede Nielsen, Hotelkarl 5 Amalie Jacobsen, Husassist. 16 812 Anders Christensen, Aldersrenten. 2 4 Th. Søeborg, Bagermester 225 Hans Earsen, Bagerlærling 22 Else Eaursen, Ekspeditrice 5 Viola Hansen, Husassistent 5 Arne Petersen, Medhjælper 16 5 Anna Kalum, Bestyrerinde 77 6 Svend Holst, Direktør 0 Aage Hansen, Blomsterhandler 242 Anna Jensen, Kollektrice 88 Henny Jens'en', Damefrisørinde 18 Evald Rasmussen, Kommis 165 Vilhelm Nordlund, Købmand 38 Esther Nordlund, Modist 8 Margrethe Earsen, Husassist. 5 Peter Petersen, Skræder 126 E rnst Steffensen, Mekanikerlærl. 0 Nelly Jensen, Husassistent 16 7 Dagm. Toft Andersen, Eærerinde 495 Eaura Petersen, Eærerinde 495 Vilh. IBavnihol't ,Skotøjshandler 258 Johanne Døring,, Husmoder 5 Jobs. Hansen, Kommis • 44 8 Karen Nielsen, Invaliderenten. 5 FredeHansen, Savskærer 55 Fr. Schade, Bankdirektør 1716 Anna Hansen, Husbestyrerinde 44 iS. Salminen, Medhj. 84 9 Jens Andersen, Købmand 159 Svend Andersen, Disponent 5 10 Karen Nielsen, Pensionist 68 Anna Nielsen, Bankbogholder 896 Anna Christiansen, Alders renten. 2 12 Rs. Uhrenfeldt, Købmand 33 P eter Schmidt, Sparekassebud 5 Jernbanegade. 1 Valborg Nielsen, Husbestyrerinde 5 Gunildl Nielsen, Damef risørinde1 71 258 165 Hjultorvet. 3 Hans F. Petersen, Købmand

12

Jernbanegade.

Jernbanegade.

16 Poul J. Friis, iBloghandler Anni Jensen, Trikotagehandler K arla Jensen, Husassistent Adolph Methelmann, Tjener 17 Philip Hage, Overlæge Poul Hage, stud. med. Else Jensen, Husassistent Ida Jacobsen, Husassistent 19 Johs. Arp, Boghandlermedhj. 93 Jens Helmersen, Snedkersvend 55 Frede Jensen, Pottemager 11 Erik Sørensen, Slagtersvend 5 Max Voxen, Kommis 71 Sigyald Olesen), Kommis, 101 Hans Mortensen, Trafikelev 16 Hemming Sørensen, Skræder 126 Hans E. Nielsen, Mekaniker i l Svend P. Nielsen, Mekaniker 38 Poul G. Hansen, Sekretær 140 Martha Iversen, Husassistent 13 Karen Earsen, Husassistent 11 Nielsine Thaarup, Husassistent 13 Gudrun Earsen, Husassistent 8 Marie Thaarup, Husmoder 170 Johannes Earsen, Skomager 8 Hans Mikkelsen, Købmand 247 Anna Striiwing, Papirhandler 77 Jens Peter Jensen, Cigarhandler 77 21 P. S. Bundsens Enke, Konditor 209 Hildeborg Brask, Husassistent 22 A. P. Andersen, Amtsfuldmægtig 1342 Adda K. Jacobsen, Husassistent 5 H. K. M. Hardager, Tandlæge 2134 V. Rechendorff, Direktør 990 23 Ole Hansen, Tobakshandler 27 Eeo E. Madsen, Vaffelbager 5 Johannes Sørensen, Repræsent. 3218 Gerda Eund, Husassistent 11 Chr. P. Madsen, Lokomotivfører 308 Else Hertha Madsen, Ekspeditr. 38 Hans Nielsen, Esege 3850 Helga Nielsen, Husassistent 13 Karen Ørnbo, Husbestyrerinde 77 25 Ida K. Buhi, Musiklærerinde 6 Poul Buhi, Boghandlermedhj. 49 Johs. Iversen, Boghandlermedhj. 49 Rasmus Hansen, Bybud 225 Aksei Hansen, Chauffør1 49 Anna Svendsen, Husejerske 368 Bent Jensen Stevns, Eærer 16 N. Eeth Ankers'en, Kantor 682 Eo-uise Schrøder, Enkefrue 379 Wilhelmine Pihi, Frøken '84 Selma Jensen, Fabrikarbejderske 0 Hans Fr. Jensen, Bud 0 27 Anders Fr. Bahne, Pensionist 143 Maja Bahne, Haandg.lærerinde 5 Helga Eindberg, Ekspeditrice 22 Marie Mogensen, Dameskr.inde 5 W alter Kønig, Kontrolør 110 Kay Tønneskov, Repræsentant 126 Carl Christensen, Træarbejder 60 Johs. Nielsen Alenkjær, Købmand 55 13 588 35 5 27 3634 0 22 18

8 Karoline Hansen, Køkkenchef Andrea Holch, Husassistent 5 Frantz Christiansen, Medhjælper 5 Helene E. Petersen, Husassistent 22 9 Julius Bahnsen, Repræsentant 24 Eeif Bruun-, Ingeniørmekaniker 225 N. P. Bendixen, Bankdirektør 770 10 Niels P. Hansen, Maskinarbejder 159 Karl A. B. Hansen, Maskinlærling 8 11 R. P. Frandsen, Stadsingeniør 913 Juliane Christensen, Enkefrue 748 Jenny M. Andersen, Husassistent 18 12 J. E. Søegaard, Overlærer 583 Poul J. B. Søegaard, Maskinlærling 5 Albert Christensen, Skolebetjent 192 Asta Christensen, Telefonistinde 110 13 Peter Mauritzen, Tandtekniker 566 Herbert Puppe, Violinist 126 Karen C. Bang, Musiklærerinde 18 Jens Hylander, Redaktionssekr. 412 Alma Mikkelsen, Enkefrue 35 El'la M. Mikkelsen, Assistent 258 J. P. Hansen, Støberiarbejder 143 Karlo E. Hansen, Ungtjener 5 14 Chr. Carlsen, Aldersrentenyder 2 Anders C. Andersen, Slagter 209 Valborg M. Andersen, Eærerinde 5 Maren D. Andersen, Ugift 5 Clara Christensen, Arbejderske 5 Marie C. Madsen, Syerske 5 Hansine Petersen, Aldersrenten. 2 Marie C. Hansen, Aldersrenten. 2 Anna M. Hansen, Aldersrenten. 2 Heinerich Eunau, Vaskeriejer 38 Bertha Olsen, Arbejderske 5 Frederik Jensen, Arbmd. 5 H. P. V. Andersen, Typograf 287 Heinrich Eunau, Barbermester 27 Kirstine Davidsen, Rentier 44 Kristine Hansen, Kogerske 11 Amanda C. Jensen, Pensionist 6 H. Hemmings'en, Restaurationsbst. 82 Marie Christensen, Papirarb.ske 49 Mary Petersen, Husassistent 0 15 Eaur. Earsen, Redaktør 533 Anina Hansen, Husassistent 16 Anna M. Sivert Jensen, Enkefrue 5 Kaj Nielsen, Slagter 5 A. T. Scheibel, Tjener 68 Ane Nielsen, Enke 5 C. J. Earsen, Slagteriarbejder 143 Martha Christensen, Husassistent 16 Henri Hjarsø, Medhjælper 33 Holger Hjortaa, Konfekturehdlr. 17.6 Knud Jacobsen, Arbmd. 5 K. V, Andersen, Restauratør 616 M. R. Rasmussen, Repræsentant 5 16 Ane M; Petersen, Enkefrue 60 Cecilie Søllegaard, Frøken 66 Carl Søllegaard, Købmand 429 Rita Søllegaard, Frøken 5 Margrethe Friis, Enkefrue 429 Ernst Friis, Boghandler 605 77

Jernbanegade. 27 Søren Petersen, Papirarbejder 30S Carl Th. Petersen, Papirarbejder 165 Anders' P. Petersen, Arbmd. 5 Ingeborg Pedersen, Broderihdl. 319 Valdem. Petersen, Kommis 22 29 Anders Jørgensen, Hotelejer 115 Eva Daniels en-, Husassistent 13 Rigmor Hansen, Husassistent 18 Jens P. Jensen, Vognmand 143 Aage Engelbr. Schov, Chauffør 44 Herm. Bjørn Hansen, Chauffør 8 Alfred Nielsen., Chauffør 66 Johannebjerg. Johanne Rars.en, Fabrikarb.ske 33 Anna Hansen, Aldersrntn. 2 Maren Egholm, Fabrikarb.ske 35 Heinrich Egholm, Urmager 5 Bodil Nicolajsen, Enke 5 24 E rna Petersen, Husbestyrerinde 5 Anna Petersen, Detailhandler 18 Karen Jensen. Syerske 5 Irma Ruth Elsgaard Jensen, Frk. 5 Mettine Rarsen, Rufferske 5 Else Marie Earsen, Husassistent 5 Ella K. Earsen, Husassistent 5 Henry Rasmussen, Blikkenslager 60 Karen Rasmussen, Husassistent 5 2 Valdemar Clausen, Møller 79 Gunnar Clausen, Møller 11 Jørgen Earsen, Aldersrentenyder 2 Valborg Earsen, Husassistent 5 Sidse Christensen, Alders renten. 2 H. Christiansen, Marskandiser 99 Einar Christiansen, Vognmand 66 4 H. Christiansen, Blikkenslageren. 396 V. Christiansen, Bankassistent 115 Bodil K. Petersen, Massøse 16 Olga M. Møller, Husmoder 5 5 H. Mathiesen, Forretningsfører 275 Niels Pedersen, Repræsentant 363 Ears P. Pedersen, Tømrer 71 Johannes Nielsen, Maskinarb. 209 6 Hans P. Hansen, Arbmd. 5 Jens T. Bodål, Aldersrenteriyder 2 Margrethe Bodal, Husassistent 0 Knud Bodal, Medhjælper 5 Chr. Christensen, Skomager 5 Valdemar Andersen, Arbmd. 5 Hilda H. Eise, Husmoder 5 Kjeld Ib Eise, Dekoratør 27 Einar A. Jensen, Malermester 5 Johanne Jensen, Husassistent 5 Had>s C. Hansen, Arbmd. 5 Mette Mogensen, Aldersrenten. 2 Kindhestegade. 1 Søren Jensen, Detailhandler K irsten Hansen, Aldersrenten. Karen Hyveled, Husassistent Hans Petersen, Tøffelmager 121 16

Kindhestegade. 6 Edvard Olsen, Barbermester Svend D. Hansen, Medhjælper 5 E. V. D. Hansen, Børstenbinder 22 Mary Hansen, Husassistent 5 7 Viggo H. Hansen, Cigarmager 22 Oluf O. Falch, Smedemester 1226 Inger S. Hansen, Husassistent 11 Edvard C. Falch, Smedemester 159 Valborg Falch, Husbestyrerinde 18 Dagmar E. Falch, Korrespondent 231 8 Dorthea Petersen, Enke 8 Jørgen P. C. Jensen,, Rebslager 242 Ane M. Rasmussen, Arbejderske 5 9 Maren K. Stilling, Pensionist 5 Helga Stilling, Ekspeditrice 18 Sigfr. Mikkelsen, Repræsentant 258 10 Jens P. Nielsen, Arbmd. 24- Vilhelmine Nielsen, Aldersrenten. 2 Hans P. Johansen, Beslagsmed 209 Hans Nielsen, Cykle smed' 5 Anna Olsen, Fabrikarb.ske 44 Anna M. Olsen, Fabrikarb.ske 60 11 N. P. Earsen, iB'ødkerm.ester 225 Kjeld V. Earsen, Bødkersvend 110 Rouise S. Jakobsen, Enke 5 Jens Jueli Jac'absen, Chauffør 16 12 Aksel A. Earsen, Mekaniker 5 Poul P. Sonne, Prem ierløjtnant 451 13 Albine Jensen, Restauratør 101 Valdemar Jensen, Uldhandler 121 Else M. Hansen, Syerske 5 Anton Patuel, Rejsende 8 Robert Danielsen, Randmand 44 14 C. F. Ibs en, Kommissionær 5 Henning Kjølby, Student 5 Vald. Jensen, Isenkræmmer 1210 Poula Hansen, Husassistent 16 Ane K. Jensen, Pensionist 5 15 Hans Nielsen, Tømrersvend 143 Albert E. Nielsen, Mekaniker 82' Anna M. Nielsen, Husmoder 16 Kai H. Nielsen, Repræsentant 33 Carl A. Petersen, Cigarhandler 429 16 Ellen Earsen, Blomsterhandler 5 Rouis Earsen, Chauffør 5' Karla H. Earsen, Modist 5 Rudvig Nødholm, Aldersrenten. 2 Emilie Palle, Husbestyrerinde 2 18 Maegaard Olsen, D riftsbestyrer 990 Anna Albrechtsen, Husassistent 33 Raurits Petersen, Cigarhandler 412 Jørgen Jørgensen, Værkfører 242 Ejler Damgaard, Købmand 429 .Agnethe Hansen, Ekspeditrice 132 Maren Jensen, Aldersrntn. 2 Ingeb. Christoffersen, Husmoder 5 Charles Christoffersen, Maskinarb. 0 Carl F. G. Hansen, Drejer 38' 20 Kr. Christiansen, Cigarhandler 6 Karen Earsen, Telefonistinde 115 Kr. K. Christiansen, Maskinarb. 22 Anna Hansen, Fabrikarb.ske 13’ Martha Hansen, Ekspeditrice 5

5'.

2 •

14

Kindhestegade. 20 Erik Ryder, Toldelev 38 Eleonora Christiansen, Papirarh. 22 E rnst Christiansen, Arbmd. 8 Villy Christiansen, Typograflærl. 5 Ejnar Rasmussen, Arbmd. 8 24 Hans V. Hansen, Kørelærer 5 Yrsa Christensen, Hush.ningl.inde 66 Asger Jørgensen, Handelsmedhj. SS Carl C. Hansen, cand. p-harm. 649 Niels M. Nielsen, Montør 88 Karl Nielsen, Installatør 192 Viola Muller, Direktrice 49 26 Axel Andersen, Købmand 66 Signe Lundstein, Enkefrue 115 Johan Lunds tein, Købmand 55 Sophie Lundstein, Malerinde 84 Nelly Lundstein, Malerinde 60 Niels P. Larsen, Murermester 24 Kirkestræde. 1 L. P. Ferdinand, Købmand 1160 Ingeborg Mortensen, Husassist. 13 Chr. Hoffmann, Købmand 5667 Anna Rasmussen, Husassistent 22 A. C. Børner, Boghandler 856 Morten Jensen, Blomsterhandler 77 Anna M a re Haar, Pensionist 445 3 Andrea Hulbeck, Enkefrue 192 Esther Hulbeck, Kontorassistent 101 Louise Andersen, Dameskræderi. 101 Liszi Sewerin, Tandlægeasslstent 286 Maren Clausen, Pensionats-vunde 5 Else Clausen, Husassistent 22 4 J. G. Jørgensen, Vinkyper 159 A. Rasmussen, Tjener 22 A. Ma'llig, Modehandlerinde 93 6 C. Ypkendanz, Snedkermester 5 •Gerda Hansen, Husassistent 11 Jens C. Johansen, Kommis 84 Poul Jensen, Barbersvend 115 Peder S. Hansen, Konsulent 99 J. P. Elvang, Slagtermester 1061 Kompagnistræde. 4 Dorthea Petersen, Fabrikarb.ske 51 Gudrun Petersen, Husassistent 5 Anny Petersen,. Husbestyrerinde 5 Ane M. Jacobsen, Enke 2 Knud Andersen, Maskinarbejder 126 P eter Aage Nielsen, Arbmd II Axel Nielsen, Forvalter 99 Rasmus Johannesen, Avlsbruger 0 Johanne Petersen, Dameskræderi. 5 Alba Petersen, Kontor as-sistent 5 Anna M. Petersen, Enke 5 5 Lars Larsen, Kommuneopkræver 225 Hans Hansen, Alders rentenyder 2 6 Laurits Larsen, Maskinmester 429 Ane Johansen, Husbestyrerinde 5 Ingeborg Rørbye, Enkefrue 68 Jørgen Rørbye, Student 44 Vald. A. Petersen, Guldsmed 159

Kompagnistræde. 6 Mads C. Larsen, fhv. Møller Hilmer Larsen-, Pølsemagersv. 6a Oline Vol-tzmann, Detailhandler Ha-ns Andersen, Papirarbejder 5 Rasmine Hemmingsen, Inkassator 73 Hans Th. Nielsen, Blikkenslager 115 Ane K. Sandau, Enke 5 Villy P. Sandau, Arbmd. 5 Verner Sandau,>Træarbejder 110 Kai H. Sandau, Typograf 5 Hans P. Johansen, Bødker 176 E rnst Winther, Børstenbinder 27 P eter Chr. La-ss'en, Smed 176 7 Chr. F. Nielsen, Arbmd. 148 Louis Hansen, Typograf 49 Anna H. Hansen, Husmoder * 5 Ove C. Hansen, Træarbejder 121 Poul C. Hansen, Gasværksarb. 159 Maren Larsen, Aldersrentenyder 2 Ingeborg Larsen, Strygerske 8 Elfrida Damkiær, Strygerske 5 Chr. P. Thomsen, Landmand 0 Rasmine Andersen, Papirarbejder 44 7b Carl M. W. Hansen, Arbmd. 5 Kirsten Hansen-, Papirarb.ske 44 Karen Christensen, Papirarb.ske 44 Marie Johansen-, Alders renten. 2 Johannes K. Hansen, Arbmd. 5 Albert Christensen, Arbmd. 22 Caroline Christensen, Aldersrntn. 2 Bertha Hansen, Arbejderske S Hansine Blomgren, Husmoder 5 8 Hanne Sølberg, Syerske 5 Johs. M. Sølberg, Tjenestekarl 5 Marie Hemmingsen, Vaskeriej.ske 5 9 Maren Kirstine Larsen, Pensionist 0 Chr. Larsen, Aldersrentenyder 2 Maren Olsen, Aldersrentenyder 2 10 Gunnar, Jørgensen, Bademester 115 Jens O. Petersen, Urmager 126 Herman Peters-en, Forsørgelseisi. 484 Gudrun -Petersen, Kontorass;st. 93 Oscar E. Nielsen, Vognmand 143 Aksel Hansen, Maskinmester 126 Kai Grand'ahl, Elektriker 159 11 Niels H. Grandahl, Arbmd. 5 12 E. Lorentzen, Elektricitetsv.bst. 665 Carl Lorentzen, Handelslærling 5 Købmagergade. 1 Chr. Andersen, Malermester 550 Edith Ander-sen, Telefonistinde 140 Ida Mortensen, Aldersrentenyder ‘ 2 Ida Mortensen, Telefonistinde 121 2 N. C. Knudsen, Sognepræst 616 Tage Knudsen, Handelslærling 5 Aase Knudsen, Børneh.lærerinde 11 M artha Larsen, Husassistent 22 3 Sophie Zoffma-nn, fh. Husbest.inde 38 Fritze Zoffmainn, Kollektrice 115 Charlotte Zoffmann, Kollektrice 115 4 Emma Zahle, Enkefrue 192 Anna Johansen, Husassistent 11 15 44 99 8

Købmagergade.

Købmagergade.

20 Knud Jungslund, Hotelkarl; Alma Jensen, Serveringsjomfru Thora. Nielsen, Stuepige Agnes Peters en., Jomfru E sther Jensen, Husholdningselev Edith Petersen, Stuepige Marie Hansen, Køkkenpige Eva Nielsen, Stuepige Andrea Petersen, Køkkenpige Niels O. Pedersen, Detailhandler Charles Mikkelsen, Hotelkarl Magle-Møllevej. 3 Hans- Andreas' Clasen, Direktør Stig Ji O. Petersen, Forvalter 5 Jens M. Sørensen, Chauffør W alter Bruning, Handelsmedhj. Kars Karsen, Skomagermester Ingrid Petersen, Frøken 7 Anna Jørgensen, Aldersrenten. Marie Jørgensen, ugift Anna Marie Karsen, Syerske Ane Hans ep, Aldersrenten. Alma Hansen, Frøken Dagmar Andersen, Enkefrue Niels Andersen, Bogbindersv. Jørgen Pedersen, Aldersrenten. Karoline Jensen, Aldersrenten. Frederik Karsen, Snedker Ellen Regine Karsen, Frøken Marievej. 1 Børge Christensen, Tømrersvend 55 Hans P. Nielsen, Gaardskarl 44 Jens Chr. Nielsen, Fabri'kårb. 55 Holger Nielsen, Bagersvend 0 Børge Nielsen, Kærling 0 Niels P eter Olsen, Handelsmand 5 Sofie Han-sen, Detailhandler,ske 5 Ane Kirstine Jensen, Frøken 5 Rasmine Christiansen, Husmoder 19 Karoline Nielsen, Husmoder 13 E jner Nielsen, Telefonarbejder 156 Agnes Nielsen, Husassistent 0 3 Hans Breveing, Toldbetjent 66 Carl Weigel, Bogholder 104 Holger Jensen, Barbersvend 182 Hans P. Karsen, Papirarb. 88 Gertrud Jensen, Husbestyrerinde 5 P eter Mørkeberg, Papirarbejder 192 Ole Mørkeberg, Maskinarbejder 55 Jørgen Hansen, Papirarbejder 71 Eskild Hamsen, Kommis 5 5 Karl Andersen, Malersvend 99 Maren Kristensen, Aldersrenten. 2 Kars Willy Hansen, Arbmd. 18 Hans Peter Hansen, Chauffør 51 Erik Hansen, Barbersvend 143 Svend Aage Olsen, Montør 29 Anders- Andersen, Tømrersvend 60 Rasmus Rasmussen, Bundskærer 68 16 22 18 18 5 13 n 22 8 11 93 599 429 51 5 5 5 2 5 16 2 5 5 22 35 2 101 0

5 Viktoria Nielsen, Husmoder Ejler Andersen, Kommis Ellen Kassen, Husassistent lB;irt:he Kassen,, Husassistent Mathias Hestbæk, Kommis E rik Jensen, Kommis 71 Eigil Juuel Rasmussen, Kommis 38 Arne Kilbæk, Kommis 77 Aug. Skjelmose, Pottemagersv. 38 Kars P, Nielsen, Repræsentant 106 Emsy Nielsen, Kassererske 84 Karen Nielsen, Frøken 5 6 Jacob Jacobsen, Mælkeforhandler 176 Jo-hs, Hansen, Bogholder 352 Johs. Aaris-Karsen, Glarmester 500 Erica Boesen, Kontoristinde 126 7 Anna Madsen, Sygeplejerske 132 Marie Clausen, Sygeplejerske 132 Signe Petersen, Massøse 203 8 Hans J. Anderisen, Vognmand 192 Harald Nielsen, Hotelkarl 55 Poul Fussing, Kommis 33 Knud Christiansen, Chauffør 55 Knud Andersen, Montør, 159 Vilhelmine1Steen, Gartnermedhj. 5 Jørgen Kornvig, Dekoratør 209 Anna Nielsen, Arbejderske 5 Aksel Hansen, Uldhandler 5 9 Chr. Smith Petersen, Kæge 1820 Agnete Petersen, Frøken 5 Vilhelmine Schou, Enkefrue 5 Martin Andersen, Arbmd. 11 10 Carl Petersen, Repræsentant 22 Jens Mikkelsen, Vognopsynsmd. 93 Svend Petersen, Skorstensfejerm. 225 Emilie Andersen, pens. Kærerinde 429 Elisabeth Bendts en, Alders rntn. 2 Viggo Bendts en, Fisker 5 Gunnar Christensen, Arkitekt 346 Kristian Poulsen, Maskinhandler 126 Poul Poulsen, Kommis 5 Johanne Andersen, Husassistent 22 11 Ane Andersen, Vaskeriejer 429 Emmy Andersen, Medhjælper 110 Gunnar Andersen, Repræsentant 0 13 Hans Madsen, K reaturhandler 110 Ane Christian,sen,, Alders rntn. 2 Peder Pedersen, Fyrbøder 187 Jens P. Jensen, Slagtermester 121 Dagmar Andersen, Husbest.inde 22 Thomas Thomsen, Gasværksarb. 192 15 Carl V. Vincentz, Vognmand 143 Jens O Jørgensen, Organist 155 Johs. Petersen, Chauffør Q3 Ellen. Jensen, Husmoder 5 16 Maren Karsen, Aldersrenteh. 5 Jens Jacob Karsen, Tjener 11 17 Viggo Nielsen, Murersvend 51 18 Carl Chr. Jensen, Fabrikant 99 Chr. Karsten, Blikkenslager 77 August Andersen, Maskinhandler 49 Christen Olsen, Alders renten. 2 20 Axel Andreas Jacobsen, Hotelejer 99 44 55 11 11 77

16

Møntergade. 2 Lars Hansen, Papirarbejder 44 Marie Steffensen, Invaliderenten. 5 Jens E .Andersen, Snedker 35 Vald. Rasmussen, Arbmd. 5 Karl Viktor Hansen, Bud 44 Astrid Hansen, Husassistent 0 Karen Hansen, Husassistent 0 Anna Christensen, Husmoder 0 Nygade. 1 Morten Poulsen, Aldersrenten. 214 J. Birch Munksgaard, Alders,rnt. 5 3 Anna T rine Jensen, Enkefrue 5 Max W. Mortensen, Maskinarb. 115 Oscar Sørensen, Arbmd. 5 Johan Christiansen, Typograf 192 Alfred Andersen, Barberm. 22 4 Vald. Jørgensen, Kleinsmedem. 484 Hans Larsen, Murermester 192 Johanne Larsen, Husbestyrerinde 06 Hans Toftegaard, Gartner 38 Anna Jeppesen, Alders.rentn. 2 P eter Larsen, Murermester 599 Inger Larsen, Bogholderske 27 Hans P eter Henriksen, Arbmd. 55 Axel Poulsen, Maskinarbejder 110 6 Magda T.raberg, Frue 121 7 Karl Anker Hansen, Arbejder 5 Henriette Kaiser, Husmoder 5 Hans Petersen, Former 35 Hans Peter Nielsen, Arbejder 49 Karen Nielsen, Husbestyrerinde 5 Julie Bertelsen, Aldersrentn. 2 Cyrilla Bertelsen, Husassistent 5 Jensi Peter Andersen, Snedker 66 8 Ane Hemmingsen, Aldersrntn. 2 9 E rnst Christensen, Kommunel. 308 Johanne Mikkelsen, Husmoder 5 10 Anders Jensen, Lagerarbejder 44 Carl Chr. Jensen, Farverlærl. 5 Kamilla Christensen, Aldersrntn. 2 Karen Petersen, Strygerske 11 Anna Marie Jensen;, Enke 5 Ane Redøhl, Alders rentn. 2 Else Bjørn,- Strygerske 5 Hans Chr. Christensen, Arbmd. 5 Jørgen Christensen, Tøffelmager 16 Peter Jensen, Aldersrentn. 2 Sigurd Jepsen,, Elektriker 22 11 Marie Johannessen, Adlersrntn. 2 Ellen Jørgensen, Enke 5 13 Martin Palle, Arbmd. 68 P etra Rasmussen, Rørfletterske 4 Anna Marie Madsen, Arbejderske 11 12 Viggo Aksel Jensen, Arbmd. 5 Ejner Larsen, Medhj. 11 P eter Emil Jensen, Arbmd. 0 Carl J. Hansen, Aldersrntn. 2 Anders Jensen, Arbmd. 5 Ane Marie Pedersen, Husmoder 5 15 Christen Hansen, Papirarbejder 18 17 Ellen Poulsen, Kontorist

Møllegade. 3 Johannes Jørgensen, Chauffør Peter Petersen, Havnearbejder 4 Carl Kr. Nielsen, Arbmd. 5 Anton Hansen, Bagersvend E'llen Nielsen, Aldersrenten. Peter Jensen, Invalider enten. Carl Caur. Jensen,, Arbmd. Svend Aage Jensen, Bud Frederik Jensen, Arbmd. Ejler Egil Jensen, Bud 16 Anton Petersen, Invaliderenten. 99 Helene Petersen, Husassistent 27 Poul M. Poulsen, Skopudser 5 Hans Petersen, Alders rntn. 2 6 Hans Bærentzen, Arbmd. 82 Søren Bærentzen, Former 8 7 Laurits Rs. Hansen, Arbmd. 8 Thora Marie Hansen, Syerske 8 Jens Chr. Christensen, Arbmd. 5 Jens Peter Jensen, Arbmd. 5 Fr. Jacobsen, Aldersrenten. 2 Betty Olsen, Husbestyrerinde 5 Hans' P eter Hansen, Arbmd. 5 Han& Rs. Pedersen, Arbmd. 5 Sofie Pedersen, Husassistent 5 Maren Hansson, Husmoder 5 8 Jens' Larsen, Kusk 38 R. Chr. Elvang, Værkfører 566 Alfred S. Hansen, Papirarb. 77 Jacob Petersen, Aldersrenten. 2 9 Jens Chr. Olsen, Arbmd. 79 10 H. Fr. Nielsen ,Overmaskinfører 599 Tage Nielsen, Kommis 5 P eter Hermans en, Papirarbejder 79 11 Niels Petersen, Formand 209 Hans Fr. Nielsen, Arbmd. 38 Karlo Nielsen, Lærling 38 12 P eter Larsen, Detailhandler 1111 Kaj Larsen, Kommis 258 Ove Larsen, Kommisi 93 Jørgen Johansen, Træarbejder 55 H. Christensen), Papirarb. 79 Alfred1Petersen, Papirarb. 84 13 Niels Christoffersen), Chauffør 121 Christen Christoffersen, Arbmd. 49 Kaj Christoffersen, Chauffør 66 Erna. Christoffersen, Spolerske 5 Frederik Hansen, Papirarb. 51 Kaj Torben Hansen,, Farverlærl. 8 14 Sofus Emil Kjeldsen, Arbmd. 5 Knud Larsen, Medhj. 5 Frederik Hemmingsen, Slagter 5 Anna Hemmingsen, Syerske 5 Bertha Hemmingsen, Ekspeditrice 5 Fr. V. Hemmingsen, Traadivæver 5 Hans P. Hansen, Slagteriarb. 49 15 Leopold Thomsen, Papirarb. 71 18 Ellen Johansen, Aldersrenten. 2 Ane Wentzel, Alders renten 2 W agn Fr. Wentzel, T jener 5 Kaj Wentzel, Slagtersvend 5 106 101 5 24 2 5 S 44 5

5

Nygade.

Ny Østergade. 7 Edele Mortensen, Husassistent Kristian Pedersen, Arbmd. Lydia Lauritzen, Tandtekniker Caroline Hansen, Husejerske 9 Jens Peter Hansen, Husejer Jens P. Petersen, Møllersvend! Irma Petersen, Kassererske Svend Nielsen,. Skomagersvend Svend Jedig Hansen, Klinker Kristian Petersen, Fyrbøder Aksel Jensen, Arbmd. Hans Chr. Olsen, Arbmd. Hans Hemmingsen, E lektriker 11 Alfred Andersen, Murersvend Evald Nielsen, Malermester Myrthle Nielsen, Kontorist Niels Viggo Nielsen, Bankelev 5 Søren Christensen, Maskinarb. 104 Harald Nielsen, Tømrersvend 88 Emil Jensen, Maskinarbejder 126 Karl O. Ditlevs en, Installatør 33 Frank Ditlevs en, Elektriker 13 13 Ane Sophie Nielsen, Husmoder 110 Niels P. Nielsen, Motorfører 88 Bodil Jensen, Papirarbejderske 13 And. P. Petersen, Arbmd. 192 Anna Thomassen, Husmoder 5 Præstøvej. 1 V. Petersen, Skorstensfejerm. 1210 Osvaldi Madsen, Skorstensf.lærl. 5 Carl Petersen, Stenhuggerm. 291 3 Lars Hansen, Karetmager 60 Maria Fossing, Frøken 5 Henry Fos'sing, Karetmagersv. 71 5 Vilhelm Andersen, Vognmand 379 Helmer Andersen, Vognmand 319 Ingeborg Andersen, Ekspeditrice S Maia Andersen, Telefonistinde 33 E rnst Evald Thomsen, Kusk 44 Louise Christensen, Arbejderske 5 7 Birthe Carstensen EgebergoSt 7 Birthe Egeberg, Husmoder 5 Elfrida Egeberg, Medhjælper 5 Aa. Carstensen Egeberg Slagte rim 11 Knud P. Jensen, Ekstraarb. 93 11 Hans Peter Jensen, Pensionist 33 Christiane Berthelseii, Afdersmtn. 2 Xenia Jernbo, Overassistent 316 Jens- Hansen, Købmand 649 13 Otto1Thiesen, Læ rer 1243 Laura Jensen, Husassistent 93 Johan P eter Sonne, Læ r6r 616 E rna Petersen, Telefonist 132 15 Ingeborg Høyer, Lærerinde 478 17 Hermann Olesen, Tandtekniker 89 7 Agnes Hansen, Husassistent 5 19 R. H. Aihertsen, Købmand 599 21 Johan Johansen, Retsbud 1.76 Aksel Johansen,, Tømrerlærling 5 Frederik Jensen, Repræsentant 110 23 Poul J. Nielsen, Murermester 5 Elise Nielsen* Telefonist 16$ 33 55 112 13 6 44 5 33 5 5 13 8 112 242 18

15 H enry Hansen, Gartnerelev H arry M. Hansen^ Arbejdeir Herluf Hansen, Traadvæver Laur. Christensen, Skomagersv. Viktor Petersen, Skrædersvend 17 Carl Bernh. Jensen, Skræderm. ■Svend Jensen, Lærling Anna Jensen, Husas'sistent 19 Niels Chr. Olsen, Marskandiser Frederik Simonsen, Arbmd. Holger Jul. Barsen, Arbmd. Holger Sigv. Ringvig, Arbmd. August M. Andersen, Arbmd. Hans P. Petersen, Aldersrntn. Karl Emil Jensen, Arbmd. Anna M. Olsen, Fabrikarb.ske Chr. M. Olsen, Handelslærling Ny Østergade. 1 Søren P. Eauritsen, Tilskærer Aage Petersen ,Repræsentant H arry Vagn Petersen, Kommis Karen Hansen, Husmoder Johanne Hansen, KonfekturehdL Poul Gørgens, Trafikassistent Hans Gørgens, Bogholder Therese Sørensen, Husjomfru Clara Schrøder, Ekspeditrice 3 Chr. F. Nielsen, fhv. Bagermester Edith Nielsen, Damefrisørinde Eouis Rasmussen, Murersvend Valdem. Johansen, Boghandler Vibeke Frisch, Frøken Anna Margr. Løve, Husmoder Holger Christiansen, Arbmd. Jens P. Jørgensen, Papirab. Ejner H. Jørgensen, Arbmd. Toga Kaj Jørgensen, Elektriker Ebba Jørgensen, Gartnerelev A sta Hansen, Aldersrntn. Poul Bang, Glarmester Dan Ove Hansen ,Repræsentant Søren- Hansen, Aldersrntn. Hans P eter Johansen,, Arbmd . Th. E. Jensen, fhv. Mekaniker Aksel Jensen, Typograf Ellen Sørensen, Fabrikarbske. Niels S. Nielsen, Chauffør P eter Fr. Nielsen, Arbmd. 5 Jens Peter Hansen, Vognmand Anders Nielsen, Købmand Jørgen V. Jensen, Ekspedient Ane Rasmussen, Aldersrenten. Maren Jensen, Husmoder Sophus Jensen, Lagerarbejder H. S. Plansen, Tømrermester Gudrun Hansen, Bogholder-ske Ebba Hansen, Bogholderske 7 Jens Jørgensen, Vognmand Jens Christensen, Kusk Ida Carlsen, Husassistent Halis P eter Nielsen, Ølhandler Gustav Mortensen, Kirkebetjent

33 5 27 27 11 5 5 5 18 2 5 5 8 5 5 35 q

110 18 71 5 77 258 '407 8 140

5 8

187 363

5 5 5

101 110 302 5 2 5 148 258 209 5 121 5 2 5 2 5 16 192 121 121 22 225 258 66 93 13 82 0

T8

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52

Made with FlippingBook - Online magazine maker