Greenity 71

Uitdagende plantenpuzzel op Floriade

Wie over twee jaar de Floriade in Almere bezoekt, wandelt door de plantenwereld op alfabet. De gezamenlijke sierteelt presenteert daarin duizenden soorten bomen, struiken, vaste planten, bloembollen en eenjarigen. Onlangs werd gestart met de vasteplantenbeplanting. Jacqueline van der Kloet en Niek Roozen legden de puzzel op alfabet.

bedrijven zochten de bomen bij elkaar, van Acer tot Zelko- va. Daarvan zijn er inmiddels zo’n 1.500 geplant. Een deel wacht nog in een depot, totdat de infrastructurele werken zijn afgerond. Voor de invulling van alle plantvakken met vaste planten heb- ben Christiaan Pfeiffer van de gemeente Almere en het bureau Niek Roozen Landscape in samenwerking met tuinarchitect tuinarchitect Jacqueline van der Kloet het plan gemaakt. Geen gemakkelijke klus, aldus Van der Kloet. “In het begin dachten we ‘Waar zijn we aan begonnen?’, maar gaandeweg werd het steeds leuker om de puzzel te maken. Dit is wel een van de meest gecompliceerde opdrachten die we ooit hebben gehad. Voor alle 192 vakken hebben wij een ontwerp gemaakt.” Ze moesten daarbij met een flink aantal aspecten rekening houden, 24 om precies te zijn. Zo moet van elke vaste plant duidelijk zijn welke kwaliteiten er bij horen. Dit betreft bijvoor- beeld de aantrekkelijkheid voor bijen en vlinders. “Niet eerder is er met zoveel aspecten rekening gehouden bij het ontwerpen van een Floriade”, vult Niek Roozen aan. Hij is met Christiaan Pfeiffer en Jaap Smit verantwoordelijk voor de groenstructuur van de Floriade, waaronder deze gemeenschappelijke sierteel- tinzending. “We kijken ook naar de grondsoort en de stand- plaats. Kan een plant die wij uitkiezen daar wel groeien?” BANEN EN STROKEN Elk vak heeft een tweeledige structuur. Langs de noord- en zuidkant staat telkens één soort van een siergewas aan- geplant, terwijl langs de oost- en westkant stroken zijn aangelegd met een scala aan vaste planten, bloembollen en eenjarigen. “Je kunt het vergelijken met een barcode. Zo ziet

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

V oor de ingang van het hoofdkantoor van de Flori- ade 2022 in Almere ligt vak 30. Het is een van de 192 kavels dat onderdeel is van het masterplan dat acht jaar geleden werd gepresenteerd door Winy Maas. Hij liet zich inspireren door het alfabet en ontwierp samen met de gemeente Almere een plan waarbij de Neder- landse sierteelt de ruimte kreeg om alle producten die de diverse sectoren uit de sierteelt voeren te presenteren. Vak 30 is onderdeel van de letter A. De bomensector omarmde het plan al snel. Zo’n honderd

28

17 juli 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online