Hjernecella 1/2024

SUDOKU

Send løsningene til redaksjonen og merk emnefeltet med Sudoku til post@slagrammede.org innen 01.05.24

Lykke til! 1 3 9 7 2 5 1 9 3 8 6 4 3 9 1 6 4 8 2 7 5 2 1 4 9 3 6 5 8 7 5 6 9 8 7 4 3 1 2 8 3 7 5 2 1 9 4 6 4 7 2 3 1 9 6 5 8 1 5 6 4 8 2 7 9 3 9 8 3 7 6 5 4 2 1 6 4 8 2 5 7 4 8 3 6 2 7 5 9 1 6 7 9 8 1 5 4 3 2 1 5 2 3 4 9 6 7 8 2 6 7 9 8 4 1 5 3 5 4 8 1 7 3 2 6 9 3 9 1 2 5 6 8 4 7 8 3 5 7 6 1 9 2 4 9 2 4 5 3 8 7 1 6 7 1 6 4 9 2 3 8 5

Vi trekker 3 vinnere og sender en liten overraskelse i posten.

LØSNING Sudoku nr. 4 - 2023

6 4 8 2 5 7 1 3 9 7 2 5 1 9 3 8 6 4 3 9 1 6 4 8 2 7 5 2 1 4 9 3 6 5 8 7 5 6 9 8 7 4 3 1 2 8 3 7 5 2 1 9 4 6 4 7 2 3 1 9 6 5 8 1 5 6 4 8 2 7 9 3 9 8 3 7 6 5 4 2 1 4 8 3 6 2 7 5 9 1 6 7 9 8 1 5 4 3 2 1 5 2 3 4 9 6 7 8 2 6 7 9 8 4 1 5 3 5 4 8 1 7 3 2 6 9 3 9 1 2 5 6 8 4 7 8 3 5 7 6 1 9 2 4 9 2 4 5 3 8 7 1 6 7 1 6 4 9 2 3 8 5

Vinneren av Sudoku nr. 4, 2023: Silje Storhagen Alne. Vi gratulerer!

HJERNESLAG – en orientering til slagrammede og pårørende

Et nyttig hjelpemiddel for dem som er rammet av hjerneslag, pårørende og andre interesserte. Distribueres gratis av NFS til oppgitt adresse. Henvendelse Thor Arne Samuelsen Mobil: 908 52 731 eller e-post: tasamu@online.no

28

Hjernecella nr. 1 • 2024

www.slagrammede.org

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online