Hjernecella 1/2024

Finner du løsningssetningen på kryssordet? Merk emnefeltet med kryssord 01,24 og send løsningen til post@slagrammede.org innen 01.05.24 så foretar vi trekning blant innsendte forslag og sender en overraskelse i posten til tre vinnere.

33

www.slagrammede.org

Hjernecella nr. 1 • 2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online