Hjernecella 1/2024

Vil du annonsere her i Hjernecella – eller kjenner du noen som vil? Hjernecella distribueres til våre medlemmer samt til våre støttemedlemmer. I tillegg distribueres bladet til alle sykehus i landet som behandler pasienter med hjerneslag, samt til de fleste rehabiliteringsinstitusjoner hvor slagrammede får behandling. Hjernecella når således ut til et svært stort antall helsepersonell, pasienter og pårørende. Våre priser er: Hel side (A4): Kr. 5.000,- Halv side: Kr. 3.000,- ¼ side: Kr. 1.500,- Prisene gjelder pr. utgave. Bestilles 4 utgaver (1 år), får man en ekstra annonse uten kostnad.

MATERIELL SENDES: post@slagrammede.org med ferdig utarbeidet annonse i pdf som ønsket format.

Innmeldingsblankett Norsk forening for slagramme de:

Navn: ______________________________________________________

Blanketten sendes til:

Adresse: ___________________________________________________

NFS medlemsservice, c/o StyreWeb Regnskap AS Vestre Rosten 69 7072 Heimdal

Postnr./adr.: ________________________________________________

Fakturaadr.: _ _______________________________________________

Tlf.: __________________________ Mobil: ________________________

Fødselsdato/år: _______________ E-post: _______________________

Ønsket lokallag: _____________________________________________

kr. 300,-/år

kr. 150,-/år

Støttemedlem

Hovedmedlem

Pårørende

kr. 150,-/år

35

www.slagrammede.org

Hjernecella nr. 1 • 2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online