Hjernecella 1/2024

«Se på snøfnuggene, så små de er, men se hva de makter når de står sammen.»

Kjære medlemmer og lesere Riktig GODT NYTT ÅR

Det er med glede og takknemlighet at jeg skriver lederspalten i blad nr. 1 - 2024.

Når vi ser fremover, er det fortsatt mye arbeid å gjøre. Vi vil fortsette å jobbe for enda bedre helsetjenester og rehabilitering for slag­ rammede, samt jobbe for å øke bevisstheten om viktigheten av forebygging og rask behandling. Vi vil også fortsette å tilby støtte og hjelp til pårørende, som spiller en uvurderlig rolle i rehabiliteringsprosessen. Slag-telefonen vår, er det mange som ringer. Dette er en stor viktig hjelp for mange når livet blir vanskelig. Samling for Yngre slagrammede, vil også denne våren arrangeres, og datoen er 26-28.april på Thon Hotel Arena Lillestrøm. En informasjon om denne, finner dere et annet sted i bladet. Kom gjerne med innspill og ideer til oss, og ønsker dere å dele deres historier og erfaringer. Send det til oss. Sammen kan vi gjøre en forskjell og skape et bedre liv for slagrammede og deres pårørende. Bare sammen kan vi møte utfordringer som måtte komme, og sammen kan vi skape en lysere fremtid for alle som er berørt av slag, og deres pårørende.

Vi har lagt bak oss jule- og nyttårsfeiring, og hverdagen er kommet tilbake.

Det er utrolig inspirerende å se hvordan vi som organisasjon står sammen. Støtter og hjelper hverandre og er som en stor familie. I løpet av det siste halve året, har vi gjennomført flere gode samlinger og betydd mye for mange medlemmer. Vi har arrangert samlinger som har gitt oss muligheten til å dele erfaringer, lære av hverandre og finne styrke i fellesskapet. Vi har også jobbet hardt for å øke bevisstheten om slag og dets konsekvenser i samfunnet, og har forsøkt å spre kunnskap om dette, til både helsepersonell og allmennheten. Vi forsøker å markedsføre Norsk forening for slagrammede så godt vi kan. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle våre frivillige som har bidratt med sin tid, energi og ekspertise for å gjøre våre arrangementer og aktiviteter mulig, rundt om i våre lokallag. Uten dere ville vi ikke kunne oppnådd alt vi har gjort. Deres engasjement og dedikasjon er virkelig inspirerende, og jeg er stolt over å være en del av et så fantastisk lag.

Beste hilsen Aud

5

www.slagrammede.org

Hjernecella nr. 1 • 2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online