Greenity 82

uit over het nog steeds ontbreken van een nieuw plantenpas- poortsysteem en fytosanitaire certificaten. Daarnaast verwacht ze een groot probleem met de computersystemen, die volgens haar niet klaar zijn voor een soepele overgang op 1 januari 2021. Henk Westerhof van Anthos deelde die opvatting tijdens dit webinar. “Het is niet duidelijk wat het ministerie wil.” FLINKE VERLIEZEN Dat de Brexit de Nederlandse sierteelt geld gaat kosten, is dui- delijk. Tijdens het webinar van 2 december delen Eline van den Berg van Royal FloraHolland en Stefan Koopman van Rabobank Nederland die mening en onderbouwen deze met de nodige cij- fers. Van den Berg verwacht dat er vooral omzetverlies ontstaat door vertragingen bij de grens en importheffingen, koersverlie- zen. In het ongunstigste scenario komt ze uit op een verlies van 20%. Wat de snijbloemen betreft, maakt ze zich vooral zorgen om in het VK geliefde bloemen als de lelie, de gerbera en de chrysant. Markteconoom Verenigd Koninkrijk Stefan Koopman ziet vooral een impact van de Brexit op de Britse economie. De omvang daarvan hangt sterk af van de vraag of er op 31 december van dit jaar een deal is met de EU of niet. “We verwachten dat bij een deal de Britse economie rond 2024 weer op het niveau van 2019 zal zitten. Komt er geen deal, dan zal dat pas rond 2030 zijn. Ook in de waarde van het Britse pond zal verschil ontstaan tussen wel of geen deal. Komt er een deal, dan zal koersverhouding eu- ro-pond rond de 0,87 liggen. Als er geen deal komt kan dit in het somberste economische scenario betekenen dat euro en pond evenveel waard zijn. Koopman verwacht verder een sterke groei van de werkloosheid en een krimp in het exportvolume. Ook Henk Westerhof vreest voor de afzet van bloembollen en boomkwekerijproducten. Nu nog is de omzetwaarde bloembol- len naar het Verenigd Koninkrijk 70 miljoen euro en boomkwe- kerijproducten 240 miljoen euro. “Het is duidelijk dat de Brexit

JACO LEENEN: ‘Geïnvesteerd in aparte ruimte’ Naast export naar het Verenigd Koninkrijk is er ook import van bloembollen uit het VK. Dat doet W.F. Leenen & Zn. uit Voorhout al heel lang. Het bedrijf teelt een deel van de narcissen in Cornwall en die bollen komen naar Nederland. Leenen was vorig jaar al klaar voor de toekomst. “We hebben geïnvesteerd in een aparte ruimte waar partijen uit het VK binnenkomen. Daar worden ze eerst fytosanitair vrijgegeven door de BKD en daarna elektronisch vrijgegeven door de douane, die de waarde van de inhoud van de container vaststelt”, aldus Jaco Leenen. Op die manier blijft Leenen verzekerd van zijn bollenaanvoer uit het Verenigd Koninkrijk. Nieuw is dat de douane mogelijk financiële zekerhe- den wil gaan eisen. Leenen verwacht dat de kwaliteitseisen gaan veranderen. “We verwachten dat het net zo gecompliceerd gaat worden als met bollen uit Chili of Nieuw-Zeeland. Met beide hebben we ervaring.” 18 december 2020 vooral invloed gaat hebben op luxe goederen en de meeste producten van ons horen daarbij. Een no deal zal een groot effect hebben.” Wat in alle onduidelijkheid inmiddels wel duidelijk is, is dat er een overgangsperiode komt tot 1 juli 2021. “Tot 1 juli mag het Brits plantenpaspoort nog in Nederland worden aangebracht op de zending. De betreffende Engelse afnemer moet door de Britse overheid zijn geautoriseerd. Dit is dus onder voorwaarden”, aldus Hendrik Jan Kloosterboer. Wat hem betreft toont deze situatie nog maar eens aan wat de waarde van een gemeenschappelijke markt is. “We gaan nu mer- ken wat het betekent als een EU-lid uit die markt vertrekt en wat dat betekent voor de verhandeling van onze producten.”

11

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs