Greenity 82

5 M I NUT EN

Vanaf 1998 runt Gerard van Veen samen met zijn vrouw Jannie Timmerman de Maatschap Van Veen-Timmerman in Noorden. Zij zijn gespecialiseerd in het telen van Astilbe als snijbloem en vaste plant. De veredelingslijn die zijn vader ooit ontwikkelde, speelt hierin nog altijd een belangrijke rol. ‘Samenwerken en beide voordeel behalen’

Gerard van Veen 63 jaar Eigenaar Mts. Van Veen-Timmerman

Ik zie nog kansen… “Er zijn nog volop marktmogelijkheden voor As- tilbe. Door een toeval ben ik betrokken geraakt bij een bloemenproject met Astilbe in Afrika. Opnieuw is er sprake van een zeer constructieve samenwer- king, nu met Marginpar. Binnen twee jaar denken wij veel kennis opgedaan te hebben en gaan wij zien welke mogelijkheden dat biedt.” Wat mij raakt… “Is het machtsmisbruik van overheden. Heel vaak proberen overheden inwoners te intimideren, niet te luisteren en eventueel kapot te procederen.” Mijn omgeving is… “Voormalig tuinbouwgebied Noordse Buurt in de gemeente Nieuwkoop. In 2022 beëindigen wij het bedrijf als een van de laatste kwekers en blijven we er wonen. Zes jaar geleden hebben wij een duur- zaam huis gebouwd. Mijn vrouw Jannie heeft een mooie tuin aangelegd, die is verkozen tot de groen- ste tuin in 2020 in de gemeente Nieuwkoop.”

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Volgende keer ARIE GRIFFIOEN De volgende kandidaat is Arie Griffioen van Gebr. Griffioen in Boskoop. Arie is een man met een

Ik word gelukkig van… “Een langjarige samenwerking met andere bedrij- ven, waarin beide partijen gelijkwaardig zijn en voordeel behalen. Met sommige van onze afnemers duurt de relatie al meer dan vijftig jaar en gaat over op de volgende generatie. In de agrarische sector lijkt dat vaker mogelijk dan in andere sectoren.” Wat mij drijft is… “Mijn vader heeft de Astilbe chinensis ‘Visions’- serie geïntroduceerd. Zes jaar geleden is hij overle- den. Hij was een hardwerkende man, die met het veredelen van Astilbe uiteindelijk geen financiële zorgen meer had. Dit sortiment heeft nog steeds bestaansrecht en dat probeer ik zo goed mogelijk in de markt te blijven zetten, ook in samenwerking met andere partijen. Nieuwe cultivars die mijn broer met zijn bedrijf veredeld heeft, worden ook meegenomen. Ik zie het als het beheren van een erfenis waar alle kinderen nog een graantje van kunnen meepikken.”

no-nonsementaliteit die zelf de mouwen opstroopt. Knap hoe drie broers dit bedrijf runnen. Als wij een kopje koffie drinken, gaat het al snel over

andere zaken dan onze bedrijven.”

Over vijf jaar… “Hoop ik, samen met Jannie, nog gezond te zijn en mij nog steeds bezig te houden met Astilbe, op verschillende plaatsen in de wereld.”

18 december 2020

21

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs