Greenity 82

H E T PA N E L

Postbus 175 | 2180 AD Hillegom Weeresteinstraat 10a | 2181 GA Hillegom T (0252) 536 950 www.kavb.nl | e-mail: kavb@kavb.nl www.facebook.com/deKAVB

Het jaar 2020 zal voor de meesten van ons het jaar van de pandemie zijn. Terugblikken op zo’n jaar zal vast door velen gebeuren. De panelleden kijken niet om, maar vooruit naar het jaar 2021. Daarom deze keer de stelling:

Ik wens de sector voor 2021 toe dat…

Mijn wens is kort en krachtig. Ik hoop dat 2021 het jaar wordt dat ons de mogelijk- heid biedt om te herstellen van het afge- lopen jaar. Er zijn door de coronacrisis bij heel wat bedrijven gaten geslagen in de bedrijfsvoering. Het zou mooi zijn als 2021 een jaar wordt met een stabilisatie in vraag en aanbod met een normalere prijsvorming dan in dit jaar. Daarnaast is een goede ge- zondheid ook belangrijk, zowel voor ons als voor onze gewassen. We moeten immers wel een gezond gewas blijven telen. Wat hierbij vooral nodig is, is wijsheid voor de hele sector.

Arie Wesdorp tulpenteelt Sommelsdijk

Christian Kolk Tulpenveredelaar Kloosterburen

Ik wens voor iedereen dat ze in gezondheid het nieuwe jaar beginnen en van daaruit paraat staan om vele uitdagingen, die onge- twijfeld weer op ieder zijn/haar pad komen, aan te gaan! Ik wil deze goedbedoelde wens toch wat scherper stellen. Mijn wens is dat de bloembollenteelt in 2021 en nog vele jaren daarna in staat is zijn imago wereld- wijd hoog te houden en vooral ook inhoud te geven. Een variëteit aan bloembollen op een professionele manier telen, verwerken en in de markt zetten. Het was allemaal zo gewoon, de opvolging van seizoenen, bloe- menshows, een mechanisatiebeurs, vakge- noten ontmoeten en elkaar inspireren… Helaas, dit beeld ligt nu in de toekomst verscholen! Ik wens dat we met ons product consumenten steeds opnieuw verrassen en daarbij op onze bedrijven, door de keten heen, een boterham kunnen verdienen. Dit alles samen met de voldoening die het werk ons geeft, dat zou toch echt mooi zijn! Alle goeds voor 2021 toegewenst!

Dat we als sector weer echt trots worden op ons product. Dat betekent niet alleen zoveel mogelijk produceren voor de laagste prijs, maar juist kwaliteit leveren die goed wordt betaald. Hierdoor kunnen we ons personeel meer betalen en behouden, maar ook in- vesteren in scholing, innovaties en de ener- gietransitie. Tevens denk ik dat degenen die handel drijven via de aangeboden syste- men verplicht zouden moeten betalen aan de diverse brancheorganisaties. Hierdoor komt meer geld ten goede aan onderzoek en meer draagkracht bij onderhandelingen met diverse instanties. Het is nu allemaal te vrijblijvend. Alleen voordelen halen en niks bijdragen lijkt me niet de juiste weg. Kortom veel uitdagingen voor 2021 en de jaren daarna! Namens ons een heel goed en gezond 2021.

Henk van der Slot Teelt tulpen en narcissen en broei tulpen Lisse

22

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs