Greenity 82

Sinds 1860 de verbinding tussen ondernemers, overheid en omgeving

Sinds kort maakt Sandra Munster-Niesten uit Slootdorp deel uit van het Hoofdbestuur van de KAVB. Ze is afgevaardigde van de KAVB- kringWest-Friesland.

Hoofdbestuur stemt in met uitvoeringsagenda Op 2 december heeft het bestuur van de KAVB een flink aantal onderwerpen besproken. Op de agenda stond onder andere de uitvoeringsagenda van de KAVB. Deze agenda is de afgelopen weken met de kringen bespro- ken. In alle kringen werden de plannen positief ontvan- gen, zodat het Hoofdbestuur nu de agenda, met nog enkele aanvullingen vanuit de kringen, kon vaststellen en agenderen voor de Algemene Ledenvergadering. Ook besloot het Hoofdbestuur omChiel Dogterom te benoe- men als adviseur van het bestuur. Het bestuur vindt het namelijk belangrijk omde mening en ideeën van jonge- ren een prominente plaats te geven bij de beleidsont- wikkeling voor de sector. Naast deze onderwerpen is door het bestuur ook gesproken over o.a. het behoud van gewasbeschermingsmiddelen, de toekomst van het vakblad Greenity, het tijdspad van de verbindend ver- klaring voor onderzoek en de Floriade.

Sandra Munster: ‘Genoeg belangen in te brengen’

Samen met haar man Siem is ze eigenaar van Kwekerij Siem Munster. Het bedrijf teelt en broeit tulpen. “We zijn met zeven tot acht miljoen stuks geen grote broeier. Wij zoeken het in een zwaardere kwali- teit, door op potgrond te broeien. We zet- ten alles af via de veilingklok. Dat is een bewuste keuze.” Alles draait op het bedrijf om de tulp. “Dat laten we al heel wat jaren zien aan onze bezoekers”, aldus Munster. “Op een gegeven moment realiseerde ik me, dat toeristen alleen tulpen kunnen zien in de periode dat Keukenhof open is. Bij ons bloeien ze al vanaf Kerstmis, omdat we tulpen broeien. Daarom ben ik begonnen

met het organiseren van tulpenexcursies. Daarbij kwam mijn opleiding en erva- ring in toerisme, recreatie, marketing en communicatie goed van pas. Daarnaast spreek ik vijf talen en dat is ook handig voor zo’n activiteit. We krijgen elk jaar vooral toeristen van verre bestemmingen die op ons bedrijf komen kijken.” De komende jaren vertegenwoordigt ze de kring West-Friesland. “Een kring waar genoeg gebeurt. Hier wordt een groot areaal bloembollen geteeld en de tulpen- broeierij maakt een snelle groei door. Er zijn dus genoeg belangen in te brengen vanuit dit gebied. Daar zal ik de komende tijd zeker mijn best voor gaan doen.”

Bereikbaarheid KAVB-kantoor

Het kantoor van de KAVB in Hillegom is van donder- dag 24 december tot en met vrijdag 1 januari 2021 zeer beperkt bereikbaar. In deze periode kunnen geen mon- sters voor het Scheidsgerecht worden aangeleverd. Dringende vragen kunnen per mail gesteld worden via kavb@kavb.nl.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2021 Bestuur en medewerkers van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs