Greenity 82

Postbus 170 | 2180 AD Hillegom Weeresteinstraat 10 | 2181 GA Hillegom T 0252 535080 | www.anthos.org | www.ibulb.org

Ben van der Veldt (l) en Jan Boot.

Vertrekkende bestuursleden Boot en van der Veldt blikken terug ‘Anticiperen op veranderingen’

Op 1 januari 2021 verlaten Jan Boot en Ben van der Veldt het bestuur van Royal Anthos. Tijdens hun lange bestuursperiode passeerden vele items de revue en maakten ze talrijke veranderingen mee. Een vergadering sloten ze altijd in consensus af. Tijdens een afscheidsinterview blikken de doorgewinterde bestuurders samen terug.

geweest. Als het nodig was, verschoven ze eigen afspraken of gingen ze ’s avonds langer door. Regelmatig kwamen ze tus- sentijds op kantoor om te sparren met de voorzitter, zodat deze weer door kon. Prettige bijkomstigheid was dat hun on- dernemingen fysiek in de buurt lagen. BEGRIP KWEKEN Jan Boot werd vicevoorzitter, Ben Van der Veldt werd gevraagd om de rol van penningmeester op zich te nemen. Bei- den hadden als pre dat ze met regelmaat bij kwekerijen over de vloer kwamen. Op die manier hoorden ze ook andere geluiden, die ze ter vergadering konden inbrengen. “In het bestuur bespraken we regelmatig problemen waar kwekers mee worstelden. Vervolgens probeerden we daarvoor oplossingen te vinden”, licht Boot toe. Andersom konden ze standpunten van de handel uit de eerste hand bij kwekers toelichten en op die manier begrip kweken. Van der Veldt: “In de praktijk is het vaak de voorzitter die op besluiten wordt aangekeken. Ik leg dan altijd uit dat het bestuur geza- menlijk verantwoordelijk is.” Boot vult aan: “Ik ben voor openheid naar de le- den, maar ook naar de kwekers. Je doet het samen. We zijn altijd met consensus

Met ruim 28 jaar in het bestuur is Jan Boot de langstzittende van de twee heren. Hij vertelt dat hij door de toenmalige directeur, Pieter Vermeulen, gevraagd werd tot het bestuur toe te treden. “Ik zat al in het bestuur van Rabobank. Eigenlijk ben ik mijn hele leven al bestuurder geweest. Bij Anthos heb ik meerdere voorzitters meegemaakt.” Ook Ben van der Veldt, toen werkzaam bij van Waveren, werd gevraagd. In eerste instantie ging het om het bestuur van Groep I, USA/ Canada. In zijn nieuwe functie voor een Amerikaans postorderbedrijf trad hij vanuit de Bond van Detailhandelaren in Bloembollen toe tot de Sectorcommissie van het Productschap Tuinbouw. Later ging deze op in Anthos. Ruim twintig

jaar zat hij in het Bestuur Bollen van Anthos. Ook maakten beide heren deel uit van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks bestuur. OMGEVLOGEN De beweegreden van Jan Boot om ‘ja’ te zeggen tegen het bestuur, was dat hij voe- ding vanuit het bedrijfsleven belangrijk vindt bij belangenbehartiging. Ben van der Veldt wil graag een bijdrage leveren aan het vak waarin hij werkzaam is en behoort tot de categorie mensen die dat als bestuurder doet. Geen van beiden had bij aanvang kunnen bedenken dat ze zoveel jaren zouden aanblijven. Van der Veldt: “Ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan. De jaren zijn omgevlogen.” Tijd is voor de heren nooit een knelpunt

30

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs