Greenity 82

De verwachting is dat het tulpenareaal een kleine krimp laat zien ten opzichte van vorig jaar. Net als altijd is er wat oud assortiment en troep weggegooid. Het kalft volgens bemiddelaars ook iets af omdat broeiers meer afgebroeide bollen stortten. Ook de goede groei van de afgelopen twee jaren zou nog na-ijlen. Paar procent krimp verwacht in tulpenareaal

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

D acht de sector in maart nog dat tulpenkwe- kers door corona met volle tulpenbakken zouden blijven zitten, het aantal ver- kochte stuks ligt dit jaar niet eens zoveel lager. “De handel ging wat moeizamer, maar het is bewonderingswaardig goed weggelopen. Behalve een aantal parktulpenpartijen die niet naar de broeierij kon”, aldus vertegenwoordiger Rober Dol van Hobaho. Vooral de parkhandel naar China was dit jaar een stuk minder, net als in Rusland, Japan, Amerika, maar bijvoorbeeld ook de handel voor pluktuinen in Duitsland en Frankrijk. De meeste van die bollen vonden toch nog aftrek in binnenlandse broeierij. Anders zijn ze geplant of weggegooid. De verwachting is dan ook dat Neder- landse broeiers dit jaar zeker niet krimpen in het aantal te broeien tulpen. “Vrijwel alles is weggegaan”, bevestigt

KAVB-voorzitter Jaap Bond. Er zijn ‘verras- singseffecten’ opgetreden die begin maart nog niemand verwachtte. De droogver- koop via tuincentra en online kreeg een hevige impuls doordat mensen aan huis

Als de voorspelling uitkomt, hebben tulpenkwekers dit jaar ietwat voorzichtiger geplant.18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs