Greenity 82

‘Er is een zucht van verlichting door de sector gegaan’

gekluisterd zijn en de vraag naar bossen tulpen groeiden. “Als deze vraag in stand blijft, zal de balans tussen vraag en aanbod beter zijn”, is zijn verwachting. Bond prijst de relatie tussen telers, kwe- kers en handel. “Wat er op de afzetmarkten gebeurt en waar de producenten mee bezig zijn, is een goede match. Er is vaak sprake van een jarenlange band en samenwerking met de handel. Dat betaalde zich dit jaar uit. Heel veel handelaren zijn hun afspraken nagekomen. Dat is een mooie bodem onder de sector.” TRENDBREUK Dit najaar is er 2 tot 5 procent minder tulpenareaal aangeplant, zo is de voorspelling. Het tulpenareaal van 2019 bedroeg 13.174 hectare, dus zou dat slinken met 260 à 660 hectare. Een trend- breuk, want de afgelopen vier jaar steeg het areaal alleen maar. Bond schat 2 procent krimp, nog gebaseerd op overleg dat hij in juni/juli met handel en kwekers had. Als dat uitkomt, zou dat een stuk minder zijn dan wat de KAVB in april/mei vanwege de coro- na-effecten adviseerde. “Onderfrezen en weggooien is niet veel gebeurd. Maar het zijn en blijven ondernemers. Zij hebben contact met afnemers, voelen de markt het beste aan en besluiten over het areaal. Hoe dit werkt, is een beetje het vakgeheim.” De 2 procent krimp werd geschat toen nog niet duidelijk was hoe de tulpenverkoop van 2019 zou aflopen. Bond: “Inmiddels is er een zucht van verlichting door de sector gegaan.” Volgens de KAVB-voorzitter was 2020 voor veel bedrijven financieel gezien zwaar. “Maar dit ‘klotejaar’ heeft er wel voor gezorgd dat de stem- ming nu veel beter is. We zagen een verbazend goed herstel voor zowel broeierij als droogverkoop. En een vaccin in 2021 biedt ook weer hoop op normale buitenlandse handel.” Ondanks de kwets- baarheid die blijft – namelijk sluiting van bloemenwinkels – is er een positieve stemming. Bond geeft aan dat er van de tulpenbollen van dit jaar weer net zo veel verkocht zijn als in normale jaren. “Zowel voor de broeierij als voor de droogverkoop.” OUDERE SOORTEN KRIMPEN “Soorten waar geen normaal rendement is uitgekomen de afge- lopen jaren en waar te veel virus in zat, daar hebben kwekers afscheid van genomen”, reageert Hawikjo Wijnands van CNB. Hij schat tussen 3 en 5 procent krimp. Oudere soorten zoals ‘Leen van der Mark’ en ‘Île de France’ krimpen. “Het tweekleurige segment, rood-geel, is als eerste aan de beurt om te krimpen, daarnaast blijft het vrij stabiel.” Ook kweker-broeiers hebben volgens hem matige partijen weggegooid, maar van variëteiten waar meer vraag naar

18 december 2020 Omdat de prijzen in de broeierij ook maar ‘redelijk’ zijn, vreest hij wel voor een overkill. “De bloemenprijzen liggen in vergelij- king met 25 jaar geleden 4 eurocent lager.” Hij pleit voor meer promotie om de afzet van tulpen te vergroten. “Is de tulp ‘in de reclame’ of maken we reclame. Dat is een groot verschil.” Eind januari komt de BKD met de exacte cijfers van de arealen tulp. Dan zal blijken of de voorspelling klopt. In tegenstelling tot krimp zijn er ook geluiden dat kweker-broeiers en kwe- kers in areaal gelijk blijven, en soms zelfs uitbreiden. ‘Op een paar incidenten na, doet niemand minder dit jaar’, aldus een bemiddelaar. Een kweker verwoordde het onlangs nog: “Als je investeert, moet je meer areaal hebben om het terug te kunnen betalen. De prijs van bollen stijgt immers niet, de kosten wel. Dan moét je vergroten. Iedere kweker heeft daar last van.” Wijnands zegt over de tegengestelde geluiden. “Schimmigheid creëren hoort bij dit vak. Als niemand het meer weet, blijft de prijs vaak gelijk of stijgt die zelfs.” De bemiddelaars zien duidelijk dat door de blijvende verwachte groei in de broeierij kwekers in Duin- en Bollenstreek en in het Noordelijk zandgebied gaan schuiven in hun assortiment. Zij kiezen in plaats van puur droogverkoopassortiment steeds vaker voor ‘broeierij-assortiment’, ook omdat daar meer vernieuwing zit. “Er gaat steeds meer broeierijplantgoed vanaf de klei die kant op”, aldus een andere CNB-vertegenwoordiger. Sommige broeierijsoorten die gemakkelijk op gewicht komen en genoeg plantgoed geven, geven ook op het zand mooie bollen. Hierdoor kan de kweker er twee kanten in de afzet mee op. Hij noemt voorbeelden als ‘Milkshake’, ‘Esta Bonita’ en ‘Orange Juice’. Kwekers in deze gebieden maken die keuze ook veelal op aanraden van de bank. Dol: “De broeierijhandel is de laatste jaren ook het beste; in heel de wereld worden tulpen gebroeid. Zelfs de export in de Bollenstreek is voor een groot deel broeierij.” is, de duurdere, wordt wel degelijk meer geplant. Een greep daaruit: ‘Icoon’, ‘Strong Love’, ‘Tresor’, dubbele ‘Columbus’ en ‘Pink Ardour’. Tulpenvertegenwoordiger Rober Dol van Hoba- ho denkt aan 2 tot 3 procent krimp. Weggooien heeft volgens hem daar niet zo’n groot aandeel in. Er zijn volgens hem twee andere belangrijkere redenen. “Eén daarvan is de goede groei de afgelopen twee jaren. Hierdoor was er meer leverbaar en minder aanwas van plantgoed. 2019-2020 was redelijk goed en het seizoen 2018-2019 was heel erg goed. Ik denk dat de krimp vooral het na-ijleffect van 2018-2019 is.” Ook was er dit jaar een stuk minder aanplant van afbroei. Dol: “Broeiers gooiden aan het begin van seizoen de afbroei van goedkopere soorten in de container. Daarna volgde corona. Toen gooiden ze massaal, bloem met bol en al, weg. Ze wilden geen extra kosten maken, hooguit alleen voor de kleine soorten.” ZOEKEN NAAR VERNIEUWING Dol ziet dat veel kwekers naar verbetering en vernieuwing zoe- ken, zoals goede enkele en dubbele tulpen. “Die laatste zijn erg in trek. Tot vier jaar terug kromp dit areaal nog. Nu is de vraag groter dan het aanbod.” Hij adviseert kwekers minder bollen te telen en dan een beter assortiment. “Minder telen kan wel eens betekenen meer overhouden. Maar sommigen hebben geen geld om beter assortiment te kopen, dus blijven ze planten wat ze hebben.”18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs