Greenity 82

VA S T E P L A N T E N

‘Rode bloeiwijze’

Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

Bij Miscanthus is de laatste decennia behoorlijk wat uit- breiding gekomen. De Naamlijst voor Vaste Planten meldt in 1990 M. floridulus, M. sacchariflorus met de cultivar ‘Robustus’, M. transmorissonensis en M. sinensis met 32 cultivars. In de naamlijst van 2020 verandert M. floridulus naar M. x giganteus met inmiddels 4 cultivars, blijft het bij M. sacchariforus en M. transmorissonensis hetzelfde, is M. oligostachyus toegevoegd en telt M. sinensis maar liefst 129 cultivars. Opvallend is ook dat van de 40 cultivars van M. sinensis die Piet Oudolf in het boek Prachtig Gras uit 1996 aanbeveelt, een groot deel niet meer in de catalogi van huidige specialistische kwekers te vinden is. Sommige zijn vervangen door nieuwkomers die beter zijn bevonden met bijvoorbeeld hun bloeikracht, bloem- en herfstkleur. Voor alle Miscanthus geldt dat ze forse, stevige pollen vor- men met lang smal blad met een scherp aanvoelende rand. Scherpgras is een van de Nederlandse namen, Piet Oudolf noemt het prachtriet. Een bijzonder bruikbare eigenschap van Miscanthus is dat zon en droogte goed verdragen wor- den, dit ijzersterke gras trotseert de lastigste omstandig- heden. UITGEBREID SORTIMENT Wat te kiezen binnen dat inmiddels zeer uitgebreide sortiment? Kweker Alexander Vandekinderen uit het Belgische Roeselare stond half oktober twee dagen op de plantenbeurs van het Franse Château de la Ferté. “Ik sta jaarlijks op verschillende beurzen in België en Frankrijk. Hier noemen ze het een ‘fête des plantes’, een planten- festival, maar natuurlijk ook een feest. Voor mij belang- rijk om vakgenoten te ontmoeten en hun nieuwigheden te zien en om van klanten te ontdekken welke planten momenteel het meest geliefd zijn.” In zijn stand veel Hosta, een van de specialiteiten van het bedrijf, maar ook veel grassen. Opvallend waren een aantal kisten met roodverkleurende Schizachyrium sco- parium ‘Blue Heaven’, die snel was uitverkocht. “Grijs- blauw blad in de zomer, paarsrood verkleurend in de herfst.” Aantrekkelijk was ook het ruime aanbod van M. sinensis ‘Red Chief ’. “Op onze website bieden we zes cultivars aan, deze heb ik nu meegenomen omdat de bloei momenteel zo mooi is. Dat trekt klanten.” ‘Red Chief ’ is een stevige, compacte groeier met groen blad – met een witte middenstreep – dat tot circa 80-100 cm hoogte komt en bloempluimen die richting de 1,5 meter gaan. “Belangrijkste sierwaarde zijn die rood naar uiteindelijk zilver verkleurende bloempluimen die vanaf augustus verschijnen. De verkleuring van het herfstblad is minder dan bij sommige andere cultivars, het wordt iets oranjerood. Vandekinderen merkt op dat Miscanthus in Frankrijk nog lang niet zo populair is als in België of Nederland. “Hier zijn ze nog terughoudend met grassen in de tuin. Wat je wel soms ziet, is dat ze grassen als deze in grote potten zetten gemengd met andere planten. Meer als seizoenbeplanting.”

18 december 2020 18 december 2020 Hoogte: bloemen tot circa 1,5 m Bloeiwijze: ro e blo mpluimen Cultivar:  Miscanthus sinensis ‘Red Chief ’

Blad: smal, overhangend Extra: verdraagt droogte

18 december 2020

43

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs