Greenity 82

S T E L L I NG

FloraHolland is mijn coöperatie niet meer

Veiling FloraHolland gaat zich steeds meer bemoeien met randzaken. Na het verplicht stellen van certi- ficering is er nu het plan een eigen transporttak – Floriway – in het leven te roepen. Zo komt de veiling steeds verder van de teler af te staan. Mijn coöperatie is het niet meer.

74 % E E N S

Nieuwe lockdowns treffen sierteelt In Duitsland is een scherpere lockdown vanaf afgelopen woensdag een feit. Bij het ter perse gaan van Greenity werd in Nederland ook gesproken over sluiting van tuincentra en andere niet-essentiële winkels, naar Duits voorbeeld. De maatregelen hebben grote gevolgen voor de broeierij, de prijzen gingen maandag direct onderuit. Ook voor de afzet van bol-op-pot is de lockdown slecht nieuws. “We hopen dat begin januari de handel weer op gang komt”, zegt Henk Westerhof van brancheorganisatie Anthos. Hij hoopt dat de supermarkten zich aan de contractprijzen voor snijbolbloemen houden, omdat de supers voor de broeierij het belangrijkste afzetkanaal zijn. De droogverkoop heeft weinig last: “De handel is gedaan.” Veiling Royal Flora Holland volgt de situatie op de voet. Duitsland is goed voor 27 procent van de bloemenexport en 26 procent van de plan- ten gaat naar het buurland. Afgelopen maandag beraadde de veiling zich nog op maatregelen voor de binnenlandse en de Duitse markt, die volgens de woordvoerder niet eerder zouden volgen dan woensdag. Maandag was wel al duidelijk dat in Duitsland een strenge lockdown geldt tot minimaal 10 januari, in Nederland tot 19 januari. Kerstboom- verkooppunten zijn uitgezonderd. Op de site van de veiling wordt de actuele situatie bijgehouden. Premier Mark Rutte kijkt ook naar de Duitse ontwikkelingen, zeker omdat de stijging van het aantal coronabesmettingen in ons land tot halverwege vorige maand hetzelfde patroon volgde. Afgelopen weekein- de werd al duidelijk dat ook Nederland een nieuwe lockdown tegemoet ging, omdat het aantal besmettingen hier ook blijft stijgen.

Op www.greenity.nl kunt u reageren op de nieuwe stelling: ‘Ik kan straks onkruid niet meer de baas’.

Verkoopverbod gele bieslelie dreigt De gele bieslelie (Sisyrinchium californicum) lijkt zich te ontpoppen als woekerplant in de natuur. Het Platform Stop invasieve exoten heeft daarom minister Schouten gevraagd om een verkoopver- bod in te stellen voor deze uit Noord-Amerika afkomstige tuinplant. De plant werd in 2007 voor het eerst in de Neder- landse natuur gevonden, op vier plekken in Zeeland en Brabant. In totaal werden toen 25 planten aan- getroffen. Inmiddels is hij in bijna alle provincies gesignaleerd. Dit jaar zijn ruim 14.000 planten ge- vonden. De gele bieslelie groeit op vochtige, schrale zandgronden en overwoekert daar inheemse zeldza- me soorten, zoals orchideeën, moeraskartelblad en parnassia. Wilfred Reinhold, voorzitter van het Platform Stop invasieve exoten: “De gele bieslelie is een tuinplant die door veel Nederlandse (web)winkels wordt ver- kocht, soms onder de naam ‘bieslelie’. Vanuit de tui- nen komen ze in de omgeving terecht. Hoe langer je wacht met een verkoopverbod, hoe meer schade de Nederlandse natuur van deze woekerplant onder- vindt. En hoe duurder en ingrijpender het wordt om de plant te bestrijden.” Minister Schouten is al bezig met een verkoopver- bod voor de Japanse duizendknoop. Wanneer ze deze woekerplant opneemt in de wetgeving die zij momenteel voorbereidt, kan een verkoopverbod voor de gele bieslelie al op 1 juli 2021 een feit zijn.

C O L O F ON

18 december 2020 De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven enmededelingen niet te plaatsen dan wel te wijzigen of in te korten. Overname van artikelen, berichten of fotografie is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE Hans van der Lee (hoofdredacteur), Lilian Braakman, Arie Dwarswaard, Ellis Langen en Monique Ooms (vakredacteuren), André Leegwater (eind- en webredacteur) FOTOGRAFIE René Faas VORMGEVING Tine vanWel en Lianne van ’t Ende WEBSITE www.greenity.nl CONTACT Postbus 31 | 2160 AA Lisse | tel. 0252-431 431 | info@greenity.nl ADMINISTRATIE tel. 0252-431 200 | naw@cnb.nl REDACTIEADRES Heereweg 347 | 2161 CA Lisse ABONNEMENTEN Excl. btwper jaar:Nederland€275,–, Europa€295,–, buitenEuropa€325,– ADVERTENTIES Bureau Van Vliet bv | Postbus 20 | 2040 AA Zandvoort | tel. 023-5714745 | zandvoort@bureauvanvliet.com UITGEVERS KAVB en CNB ISSN 2589-4099

Vanwege de vele afgelastingen van evenementen door het coronavirus staat er in deze Greenity geen agenda. Op www.greenity.nl vindt u een actueel overzicht.

5

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs