Greenity 82

H E T OND E R Z O E K VA N

JOHAN VAN DEN BROEK: ‘Taxuskever blijft lastige plaag’

In deze serie vertellen onderzoekers over hun werk voor de sector.

planten. “Op die manier draagt het onderzoek wel bij aan de toekomst van de sector.” Ook aan de bestrijding van taxuske- vers in vaste planten voert Van den Broek onderzoek uit. “Dat blijft een lastige aandoening. In de testgewas- sen Astilbe en Heuchera voeren we in kooien proeven uit met nieuwe bestrijdingsmogelijkheden.” En in Hosta is afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de bestrijding van slak- ken. “We hebben daarbij ook geke- ken naar de inzet van aaltjes.” ONKRUID LASTIG Net als in de bloembollenteelt is de gangbare onkruidbestrijding steeds lastiger. Soms gloort er een licht- puntje aan de horizon. Zo werd in de teelt van Tagetes het middel Bonalan toegelaten. Op zandgrond werkt dit middel goed. “Wij hebben het voor toepassing op veengrond getest. Dat blijkt niet goed genoeg te werken.” Voor de toekomst verwacht Van den Broek weinig nieuwe middelen. “Als er nieuwe middelen komen, dan is dit bijna altijd om tussen het gewas te spuiten en niet eroverheen. Zodra het gewas dicht staat, kun je niet meer spuiten. Er liggen bij ons wel proeven met nieuwe middelen, maar het zal nog een aantal jaren duren voordat deze een toelating hebben.” Niet alleen in de volle grond is de onkruidbestrijding lastig, ook in de pottenteelt van vaste planten en heesters is dat zo. “We willen hier graag onderzoek aan doen in de vas- teplantenteelt, maar daarvoor is wel medefinanciering nodig. Helaas is het tot nu toe niet gelukt om vol- doende bedrijven te vinden die hier- aan willen meebetalen.”

Sinds vorig jaar heeft Delphy voor de boomkwekerij en vasteplantenteelt een nieuwe onderzoekslocatie in Hazerswoude-Dorp. Johan van den Broek en Jeroen van der Meij voeren hier namens Delphy onderzoek uit. Bodemverbetering en nieuwe middelen zijn maar twee van de vele projecten die hier in onderzoek liggen.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Elke teler is ermee bezig: hoe houd ik mijn organischestofgehalte op peil? Zo ook in de boom- en vas- teplantenteelt. Op de onderzoeks- kwekerij van Delphy in Hazers- woude-Dorp liggen diverse proeven waarbij organische stof centraal staat. “Waar het in deze projecten om draait, is een organischestof- bron te vinden met zoveel mogelijk effectieve organische stof en een zo laag mogelijk fosfaatgehalte, die ook als alternatief dient voor aanvul- grond. Het is niet gemakkelijk om die combinatie te vinden, omdat fos- faat vaak de beperkende factor is”, aldus Johan van den Broek. In het project Soilcom kijkt Delphy naar de kwaliteit van compost, waarbij in een aantal gevallen producten

aan de compost worden toegevoegd, zoals cacaodoppen of ijzerkalkslib. Dat laatste is een restproduct van drinkwaterbedrijven en dient als kalkmeststof. Van den Broek ziet dat er steeds meer belangstelling komt voor compost op maat. “Dat kan zijn op perceelsniveau of zelfs op gewasniveau. Daar zijn telers wel mee bezig.”

SLAK EN AALTJE Veel proeven gaan over toela-

tingsonderzoek van nieuwe mid- delen. Onderzoek dat lang duurt en waarover Van den Broek vaak niet veel kan vertellen. Totdat er een resultaat is, zoals de toelating van Topaz en Alibi Flora, die allebei zijn toegelaten in de teelt van vaste

50

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs