Greenity 82

I N G E S P R E K

Binnen Kapiteyn Group zijn veredeling, teelt en handel te vinden. Dat is vrij bijzonder in de bollenwereld. Hoe kijkt u naar de kansen voor dit bedrijfsmodel? “Als de ene tak minder loopt, kunnen we dat met een andere opvangen. Dat geeft een stabiele basis. De kennis die we opdoen met export, kunnen we gebruiken in de veredeling. Het is belangrijk om te weten waar we op moeten veredelen. In de bloemenexport keken we bij Blumex destijds ook al verder dan de bloemkleur en de stand van het gewas. Het product wordt geëxporteerd in een doos en hoe het eruit ziet op de plaats van bestemming bepaalt of je het kunt verko- pen. De consument kan het wel mooi vinden, maar je moet ermee kunnen werken. Door eigen teelt weten we dat. Deze praktijkervaring is een grote kracht.” Hoe ziet u de toekomst van de droogverkoop? Kapiteyn heeft hierin een sterke positie, maar de afgelopen jaren nam dit alleen maar af. Zorgt de coronacrisis voor een tijdelijke of blijvende opleving van de droogverkoop aan de consument? “Doordat consumenten meer in en rond huis leven, zie je dat er meer planten, bollen en bloemen worden verkocht. Dat heeft dit seizoen voor een positief effect in de droogverkoop gezorgd in bijna alle exportlanden. Alleen in de landen met brandhaarden niet. Je doet je werk als droogverkoopbedrijf niet goed als daar niet iets van blijft hangen. Consumenten zien hoe mooi bloemen zijn als ze opkomen. Dan gaan ze meer bollen kopen of zich verdiepen in het sortiment. Wij moeten er samen met de retail voor zorgen dat de ervaring goed is, zodat de markt groeit. Binnen Kapiteyn heerst een positief gevoel over marktgroei. Als je kijkt naar demografie, groei en welvaart hebben bloembollen potentie. Bestedingspa- tronen veranderen. Er wordt ook meer online uitgegeven. In potentie kunnen we meer kwijt. Belangrijk is daarbij dat het besef van het product niet verloren moet gaan. Een bol bloeit nou eenmaal niet de volgende dag. We moeten nadenken over hoe we bijvoorbeeld een Freesia hip maken. Zo vindt mijn zoon van 9 de gewaxte bollen mooi. Bloemen moeten hem blijven aanspreken, zodat hij later bloemen aan zijn partner durft te geven. Nederland is al een tuinminded land, maar voor ons een kleine markt. Hier is slechts een geringe verbe- tering te behalen. Dit willen we bereiken in het buitenland. Europa is onze hoofdmoot. Veel consumenten weten nog onvoldoende van het product bloembol. Daar is veel winst te behalen. Dit besef creëren vind ik een taak voor brancheorga- nisaties, maar we willen er wel aan meewerken.” U hebt veel ervaring in de online- en bloemenwereld. Hoe gaat u deze ervaring inzetten? “We zijn van kleding pakken naar kleding klikken gegaan. Door corona heeft online verkoop een extra stimulans gehad. We moeten dit mogelijk maken en meegaan. De vraag is: hoe krijg je een bedrijf van 94 jaar oud de komende 20 jaar in? Dat is mijn taak. Meer kan ik er nog niet over zeggen.” Wat kunt u wel zeggen over veranderingen komende periode? “Binnen Kapiteyn hebben we te maken met twee hoofd- seizoenen. In de tussentijd zit een dip. We zoeken naar manieren om deze seizoenen te verlengen. Zo gebruiken we de gebouwen, mensen en faciliteiten optimaal om iets bloeiends te maken. Ook kan ik melden dat samenwerking belangrijker wordt. In de eerste plaats met telers. Krijgen we op tijd bestellingen binnen en krijgen we wat we bestellen?

‘We zijn van kleding pakken naar kleding klikken gegaan’

Het inpakken van alle bloembollen is maar een onderdeel. Alles daarvoor heeft invloed op het ‘apparaat Kapiteyn’. De bollen, cappers en alles wat nodig is voor het inpakken, moeten klaar staan zodat het werk op tijd kan starten. Met kleine verbeteringen willen we het proces verbeteren. We werken al met de ‘Lean-methode’. Vanuit het bedrijf worden verbeteringen aandragen. Deze worden meteen uitgetest. Werken ze? Dan passen we ze toe. Anders stoppen we ermee. Daarnaast zoeken we naar samenwerkingen met andere exportbedrijven. Veel orders gaan naar dezelfde adressen in Europa. Waarom bundelen we deze orders niet en gebruiken we elkaars logistiek? Dat is een efficiëntieslag. Misschien gaan we ook klantcontacten delen. Niet iedereen voert bloembollen, terwijl ze dat wel zouden kunnen.” Wat wil Kapiteyn in de toekomst? “Kwaliteit blijven leveren en niet marchanderen. Het pro- duct moet van goede kwaliteit zijn en onze klanten moeten hierbij passen. Klanten en wijzelf moeten geld blijven verdie- nen om iedereen te kunnen betalen. We hebben niet de am- bitie om snel te groeien, maar gestaag en gezond. Het moet behapbaar blijven en we moeten er plezier in hebben. Graag willen we zoveel mogelijk problemen vooraf voorkomen en niet pas in het proces vlottrekken. Dan kom ik terug op de machine draaiend houden. Alles moet op tijd klaar liggen om miljoenen verpakkingen in te pakken. Als de vrachtwa- gen dan op tijd vertrekt, is dat zo mooi. Het is echt bijzonder wat hier gedaan wordt.”

8

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs