Greenity 82

C O L UMN

Personeel

Robert Heemskerk Natural Bulbs robert@naturalbulbs.nl

De uitspraak ‘Ik wens je veel personeel’ vindt zijn oorsprong in de Joodse en Arabische sa- menleving. Iemand veel personeel wensen be- tekent zoiets als hem/haar veel zorgen en veel ellende toewensen. Als ondernemer begin je met je passie. Je doet waar je goed in bent, je bedrijf groeit. En dan heb je ineens veel mensen in je bedrijf rondlo- pen. Was dat ook de bedoeling? Er zijn genoeg managers of ondernemers die er een hekel aan hebben, medewerkers. Ze houden je van je werk, want je moet allerlei facilitaire zaken gaan managen. Sommige leidinggevenden kunnen niet tegen gezeur, gemaakte fouten of onverwachte gebeurtenissen. En ja, mensen hebben wel eens nukken, of zijn soms niet he- lemaal een perfecte match met de rol die het bedrijf hun heeft toegeschreven. Maar deze medewerkers zijn wel het hart van het bedrijf en daarmee ook het belangrijkste kapitaal. Want zij maken de bedrijfscultuur. Geven tastbaar vorm aan de dienstverlening van het bedrijf aan de klanten. Zie daar dus de uitdaging voor elke ondernemer. Hoe zorg je ervoor dat je klanten blij worden? Door er- voor te zorgen dat medewerkers in hun kracht staan en zin hebben om zich in de wereld van de klant te verplaatsen. Zodat ze doen wat no- dig is, zonder dat jij als ondernemer dat altijd hoeft uit te stippelen. Indien je het type on- dernemer bent dat vooral zelf heel erg goed is in de dagelijkse uitvoering tot in de details, dan is dat je kracht. En gespiegeld: je valkuil is dan om niet te durven loslaten. Door niet los te laten, houd je je werknemers klein en koers je zelf af op een burn-out en/of maak je het be- drijf slecht schaalbaar of matig overdraagbaar. Werken met mensen? Dat is het leukste wat er is. Ineens moet ik denken aan de bijbel, 1 Korintiërs 13: ‘Al had ik de gave om te profete- ren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.’

18 december 2020

18 december 2020

18 december 2020

9

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs