גיליון 992

מטעמי בלו קאסל אוכל מוכן לפסח

- ערב שבת הגדולה 19.4.24 יום שישי 15:00 עד 7:00 פתוח כשר לפסח משעה - ערב חג פסח 22.4.24 יום שני 15:00 עד 7:00 פתוח כשר לפסח משעה 26.4.24 יום שישי 15:00 עד 7:00 פתוח משעה - ערב חג שביעי 28.4.24 יום ראשון 15:00 עד 7:00 פתוח משעה

חוף מיאמי אשדוד 20 הטיילת 050-216-8080 | 053-779-6665 :׳ טל

3

992 גיליון 12.04.24

www.ashdodonline.co.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online