גיליון 992

₪ 25,000 - עם רכבים החל מ שנים 3- כולל אחריות מורחבת ל מוכנים? היכון. אלדן! צאו לדרך חדשה

הטבות נוספות על הדרך

התחייבות לטרייד אין עתידי

מסלולי מימון בתנאים מיוחדים

*כפוף לתקנון מתחם סטאר סנטר, אשדוד

* 3003 eldan.co.il

5

992 גיליון 12.04.24

www.ashdodonline.co.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online