Lymfekreftbladet 4/2017

 Hovedstyret  Thon Hotel

Velkommen til Lymfekreftforeningens LANDSMØTE OG LANDSKONFERANSE 20 1 8

4. - 6. mai 2018,Thon Hotel Oslofjord, Sandvika

Benytt QR-koden for informasjon og påmelding.

8 

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 7

Made with FlippingBook flipbook maker