Skattebogen for Næstved Købstad 1936-1937

S K A T T E BOG EN

FOR

NÆSTVED KØBSTAD

0 9 ) . f e 6 0 1

..

? 7 / / f

Aktieselskabet „Næstved Tidende"s Bogtrykkeri, i Næstved 1936.

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Side Møllegade .......................................... 29 Møntergade ..................................... 30 Niels Juelisvej ................................... 30 Ndr. (Farimagsvej ............................. 30 Nygade .................................. 31 Ny Jernbanevej ............................... 31 Nyvej ........... 32 Ny Østergade ................................... 32 Odinsvej ............................................ 32 Oiscarsvej ........................................... 33 I Ostenfeldtsvej ................................ 33 Ostenfeldtske Stiftelse .................... 33 Peder Bodilsvej ................................. 33 Peder Syvsvej ................................... 34 Præstøvej ........................................... 34 Rampen .............................................. 36 Ramsiherredgade ............................... 36 Reisitrupsvej ...................................... 37 Riddergade ................................. 37 Ringstedgade ................................... 38 Ringstedgadesi Forlængelse ........... 39 Roarsvej ............................................. 40 Rolighedsvej ..................................... 41 Rosenvej ............................................ 41 Rugvænget ..................................... 41 S agasvej ..................................... 41 Set. Mortensgade ............................. 41 Set. Peders Kirkeplads .................. 42 Sjællandsvej ........................ 42 Skomagerrækken ............................. 42 Skovvang ................................. 42 Skyttemarksvej ................................ 42 Slagkildevej ...................................... 44 Sortebrødregade ............................... 44 Sterkelsvej .......................................•. 44 Tagensvej ......................................... 45 Teatergade ........................................ 45 Thorsvej ......................... 45 Torvestræde ........ 46 Valmuevej ......................................... 46 Vinhusgade .....:................................. 46 Violvej ............ 47 Vordingborgvej .......... 47. Ydunsvej ............. 48 Østergade ........................ 48 Aaderup ............................................. 49 Vordingborgvejs Forlængelse ...... 49 Nygaardsvej ..................................... 50 Meiistersvej ....................................... 50 Danavej ..................... 51 Aaderup By ...................................... 51 Ved Skibsværftet ............................. 51 GI. iSmedie ......................................... 52 Kobberbakken ................................... 52 Grimistrup .................................. 52 Grimstrup Børnehjem ................. 52 Grimstrupvej .............. 52 Sandholmsvej ................................... 53 Ryttervej ............................ 53 Grimstrup Mark ................................ 53 „Aalestoksgaarden“ .................. 53

Aagade ........-................................... 7 Adelsvej ......w ..... v ....................... 7 Albanivej 8 Amtmandsgade ............................. 8 Bakkevej ......................................... 8 Brandtsgade ..................................... 8 Bredstræde ........................................ 9 Lille Bredstræde ............................. 9 Brogade ........................................... 9 Bygvænget .............................. 10 Bækkevej .................................. 10 Dehnsvej .................................. 10 Ejlersvej ............................ 10 Emilievej ......................................... 10 Enghavevej ..................................... 10 Enighedsvej ..................................... 11 Farimagsvej ..................................... 11 Farverigade ........................................ 18 Fasanvej ............................................ 14 Fixvej ............................................... 14 Forsørgelsesunstalten ...................... 14 Fredensvej ........... ............ ................ 14 Freiasvej .............. 15 Friggasvej ....................................... 15 Fynsvej ............................................. 15 Gallemarksvej .......................... 15 L. Gallemarksvej ............................. 16 Bag Bakkerne ............................ 16 Gartnervæinget ................................. 16 Godthaabsallé ................................... 16 Gottliebsvej ....................................... 17 Gramsvej ......................... 17 Grønnegaarden ................................. 17 Grønnegade ....................................... 17 Grønvej .............................................. 19 Hans Hornemannsvej ...................... 19 Havnen ............................................. 19 Helgeisvej ......................................... 19 Hermansensvej ................................. 19 Hjultorvet ....................... 20 Hovmansvej ...................................... 20 Hvedevænget .................................... 20 Ivar Hvidtfeldtsvej .......................... 21 Jagtvej ......... 21 Jernbanegade ................................... 21 Johannebjerg .................................... 22 Jyllandsvej ..................................... 23 Kastanievej ....................................... 23 Kildebakken ...................................... 23 Kildemarksvej .... 24 Ved (Kilden ............... 25 Kildevænget ............................... 25 Kindhestegade .................................. 25 Kirkestræde ...................................... 26 Kompagnistræde .............................. 26 Kombakken ............. 27 Kåhlersvej ...................................... 27 Købmagergade ............................... i". 28* Lindevej ............................................ 28 Magle Møllevej ................................. 29 Marievej ............................................ 29

Anmærkninger:

Ligningsprocenten for Formue- og Lejlighedsskat er 12,5 og for Menighedsudgifter 1,11. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste, der er arrangeret paa samme Maade som den officielle Skatteliste, er anført det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue- og Lejlighedsskat samt Bidrag til Menighedsudgifterne, idet Ørene dog ikke er medregnet. For de Skatteydere, der ikke deltager i Menighedsudgifter, ved­ rører det anførte Beløb kun Formue- og Lejlighedsskat. Det bemærkes, at en Del Skatteydere i det tidligere Set. Peders Landsogn har procentvis Skattenedsættelse i H. t. Indlemmelses­ betingelserne. Fortegnelsen over Skatteyderne er ordnet gadevis i H. t. de sidst optagne Mandtalslister. Udgiveren paatager sig intet Ansvar for eventuelle Fejl i de anførte Beløb, Navne og Adresser.

Næstved

Aagade. 4 Willy N Jensen, Konformedhj. 149 Kjeld Bressing, Toldelev 13 Alfr. Laur. Jensen, Disponent 680 5 H. Vorbeck Petersen, Kbmd. 340 R. Vorbeck Petensen, Medhj. 13 Carla Vorbeck Petersen, Modist 27 6 Harald K. Mørning, Købmand 197 Aage Morning, Elev 0 Peter Andensien, Hønserist 6 Gudrun K. Petensen, Husass. 13 7 Knud Knudsen, Fotograf 721 Clara M. Knudsen, Fotogmhj. 74 Eva Knudsen, Kontorass. 244 Kaja Knudsen, Kassenenske 10 9 H. Hansen, Kommuneboghdl. 1109 Agneis A. Hansen, Bogholdrsk. 217 10 Christian Elbo, Skræderm>ester 721 Otto Elbo, Joumaliistelev 17 Karl Kr. Nielsen, Værkfører 279 11 Niels A. Aa. Friis, Vognmand 102 Carl A. Aa. Friis, Vognmand 95 Jensine Christoffersen, Ekspdt. 13 12 iS. !Soltau 'Sivertsen, Pensionist 217 Hedv. M. Jensen, Husbest. 27 Erik Munk Petensen, Bankbghl. 530 14 Ole P. Arentoft, Pensionist 138 'Sv. Aage Arentoft, Journalist 20 Helge Jensen, Kunstmaler 530 16 Johan P. Sonne, Kommunelærer 197 Helge T. Larsen, Journalistelev 68 Knud R. Smith, Journalistelev 17 18 Rs. Chr. Nielsen, Købmand 1007 Edith Valb. Jensen, Medhj. 6 Olga E. M. Christiansen, Husass. 10 Alb. Jørg. F. Madsien, Kommis 244 Adelsvej, 1 Martin Kr. Andersen, Husejer 63 Hans C. Rasmussen, Papirarb. 95 Jørg. H. Rasmussen, Kørekarl 40 Henry P. Luttermann, Arbmd. 8 3 Niels Petensen, Papirarb. 84 Else E. D. Petersen, Husasis. 6 Emu E. M. Petensen, Huisass. 13 Peter Jac. Jensen, Aldrtn. 2 Frederikke M. Jensen, Husbest. 6 5 Kresten Hansen, Garderobeforp. 6 Chr. Hansen, Garderobemedhj. 6 7 iSophus W. Baes, Slagtersvend 61 Martin iS. V. Baes, Snedkersv. 163 Ingeborg A. Baes, Husass. 6 Carl J. G. Baes, Papirarb. 102

Købstad:

Akseltorvet. 1 Jørg. P. Scheel-Bech, Isenkr. 2313 Sophie van der Schaarf, Husass. 15 Dagmar Bøttiger, Kollektrice 91 J. 'Scheel-Bech, Købmand 3601 'Maren M,. Hansen, Husass. 40 2 Alma Bolm, -Restauratør 578 Rigmor Jacobsen, Husass. 17 Edv. Jehs. Bjørn, Gigarhdl. 258 Johannes Grandahl, Malersv. 115 Poul E. E. Pedersen, Arbm. 6 4 J. Nandrup, Købrn., Konsul 4306 Chr. Nandrup, Sagførerfm. 272 (Bodil Nandrup, Frøken 13 Anna K. Nielisen, Husass. 61 Elise C. Bjørn, Husass. 17 'Sv. Aa. K. Green, Chauffør 40 5 Louise Ihlemann, Detailhandler 23 Jørg. J .Jensen, Mejerist 6 5b Niels E. Møller, Købmand 88 Hanne F. Andersen, Detailhdl. 6 Kirsten Pedersen, Rentier 63 Christine Thureholm, Fotograf 6 Kn. Aa. Thureholm, Boghdl.elev 6 Else M. Sørensen, Husass. 10 Peter E. (Hansen, Buntmager 449 • 6 Alb. Fr. Mathiesen, Købmand 13 Emil G. iSauer, Malermester 319 Else M. Siauer, Tandteknikelev 6 Henry Aa. iSauer, Tømrerlærl. 6 Hans Poul Nielsen, Gartner 6 Ellen M ..Darre, Ekspeditrice 210 Eidmund Wimmer, Kirkebetj. 74 Carl W. Wimmer, Bagersvend 6 Jørgen Haurum, Filmsoperatør 13 Hotel „Akselhus“ : 9 Aage Emil Larsen, Direktør 578 Ingrid E. Hansen, Vaskeripige 13 Marg. Rasmussen, Køkkenpige 40 Gudrun J. Knudsen, Husiasis. 27 Børge Madisen, Musiker 231 Orla V. Nielsen, Musiker 333 Dagmar E. Pedersen, -Stuepige 13 10 Georg Christensen, Boghdl. 1395 Lydtia iS. M. Hansen1, Husass. 13 11 Anna C. Frederiksen, Husass. 10 Moigens I. O. Seheel, Prokurist 156 Ejnar A. 'Saner, Musiker 176 12 Carl1Christens, Apoteker 6668 Anna M.. Hansen, Husass. 6 Elise M. K. Jensen, Husass. 6 Hans C. Andersen, Medhj. 54 Marie K. Jørgensen, Strygerske 6 Jens J. Petersen, Gaardskarl 47

8

Albanivej. 1 Rs. Johs. Nielsen, Arbm. 2 Niels Hansen, Inspektør Harry Hansen, Kontorass. N. Peter Jensen, Typograf 138 3 Karl V. Christensen, Vejmand 136 Bernh. Kaalby, Mekaniker 449 4 Anders Jensen, Fyrbødler 248 N. Fr. Harboe, Papirarb. 156 Edith A. Harboe, Kontoras's. 104 Amtmandsgade. 2 Margr. E. Petersen, Sygiepi. 13 Ingrid E. Petersen, Eksped. 10 Ejnar Wettendorff, Togbetjent 88 Jobs. Westphal, Skattesekretær 558 Lundager-Christensen, Købm. 1374 Bodil E. M. Olsen, Husasis. 17 iSvend Holist, Direktør 1476 Ebba J. Johansen, Husass. 27 Willy R. Sørensen, Hdls.gartner 74 'Gustav Sørensen, Organist 47 Valborg K. Sørensen, Vicevært 13 Ejnar J. Hansen, Kommis 193 Svend Schou, Tapetserer 238 3 Hansine Hansen, fhv. Rullerske 6 Oline Olsen, Maskinstrikkerske 6 Elise S. Hansen, Huisbest.inde 6 4 P. Dam Hansien, Skibsfører 6 Viktoria Nielsen, Pensionatsvært 6 Karla A. Kjeldsen, Husasis. 6 N. P. L. Rasmussen, Slagtersv. 10 Hans Larsen, Chauffør 156 5 Jens Aksel Damlund, Arbm. 6 Otto Louis Dansen', Arbm. 6 Karl E. Nielsen, Chauffør . 81 Aksel Kaj Petersen, Arbm. 23 Martin Andersen, Arbm. 6 (Hansine F. Larsen, Aldersrent. 2 6 Anna C. Høyer, Viktualiehdl. 27 Carsten Høyer, Handelsmhj. 20 Karen H. M. Hansen, Eksped. 306 Isabella Ditlevsen, Husmoder 6 Frank E. Ditlevsen1, Montør 258 Kristen V. Andersen, Arbm. 13 Georg V. Jørgensen, Købmand 217 Evald Christoffersen, Medhj. 27 Kristine M. Hansen, Elev 6 7 Lars Christensen, Murerm. 469 Carl S. Christensen, Murerm. 721 ;Sv. Christensen, Murersv. 319 Hane R. Hansen, Papirarb. 88 Rasm. Hansen, Snedker,svend 63 Astrid PI. Hansen, Pianistinde 6 8 Anna iS>. G. Hansen, Rullerske 47 Niels Th. Bode, Murer 91 9 H. Kammersigaard, Kontorbest. 469 Børge Kammensgaard, Rørl. 61 Christen Pedersen, Arbm. 102 Sv. Aage Pedersen, Kommis 10 12 Anna K. Hesise, Husmoder 3124 Rigmor E. Hasse, Frøken 6 Kaj Aage Braae, Læge 2800 Sigrid Nielsen, Husass. 6 Henriette Sørensen, Husm. 381 88 54 34

Amtmandsgade. C. L. Rlitgaard Lund, Dir. 925 Esther R. Rasmussen, Husass. 10 Johannes Otbo, Arkitekt 1034 J. P. Aarøe, Danselærer 1034 Amtsgaarden: Gustav Toft, Amtmand 2667 Marie E. Nielsen, Husjomfru 68 Esther Sørensen, Husass. 27 Margrethe Rasmussen, Frøken 115 Bakkevej, 1 Fr. Steffensen, Journalist 381 Mariane Frandsen, Husmoder 6 Herluf Frandsen, Organist 6 3 Inger Thonsen, KommuneLinde 592 Brandtsgade. 1 Hans C. A. Ploug, Handelsm. 16 Axel B. Jæger, Arbm. 122 Jens A. Jensen, Detailhdl. 802 Edith M .Jensen, Elev 6 3 Maren K. Eriksen, Enkefrue 6 Jens Hansen, Aldersrenten. 2 Marg. Hansen, fhv. Syerske 6 Anna K. Petersen, Husmoder 6 4 Vald. (S. C. Andersen, Papirarb. 238 Sofie IF. Cramer, Frøken 6 Aug. F. Jørgensen, Aldersrenten 2 Niels C. Hansien, Arbm. 6 Jobs. V. Hansen, Medhjælper 6 Børge V. Hansen, Medhjælper 6 J. P. Rasmussen, Kludesamlier 2 Sv. O. Rasmussen, Arbm. 20 And. F. A. Ploug, Aldersr. 2 5 Jens Nielsen, Snedkermester 360 Valborg H. Sølberg, Husass. 6 K. Th. Nielsen, Snedkerm. 469 6 Peder Larsen, Gartner 34 Alfred Christiansen, Kontorist 6 Henry Alb. Andersen, Arbm. 43 Anthon Olsen, Arbm. 6 Niels P. Olsen, Elektriker 136 7 Bodil Pedersen, Syerske 17 J. P. Johansen, Vognmand 217 Jens Johansen, Tømrersvend 54 Ane K. Andersen,.Aldersrenten. 2 Jørg. Jobs. Nielsen, Arbm. 125 Hans Joackim Jensen, Arbm. 16 Karen !S. Jacobsen, Aldersrenten. 2 7a Anders Poulsen, Aldersrenten. 2 Hanne Larsen, Ekspeditrice 81 Hanne M. Frandsen, Husmoder 8 Helmer Frandsen, Snedkersv. 244 And. Fr. Nielsen, Tømrensv. 122 7b Hans K. Andersen, Aldersrent. 2 Dagmar J. Andersen, Invalidertn. 6 Marie C. E. Olsen, Enkefrue 6 Hans Fr. Moukjær, Bagersvend 50 Henrik E. Jacobsen, Arbm. 16 7c Anna Nora Nielsen, iSyenske 6 Maren N. P. Nielsen, Husass. 6 (Sofus H. Vinberg, Tjener 10 Mar. J. P. Hansen, Arbm. 6

9

Brandtsgade. Anna M. F. Madsen, Arbjske Marie K. Larsen, Arb.ske 6 7d Andr. J. Audiensen, Elektriker 122 Hans P. K. Madsen, Arbm. 81 Hans Pi. Rasmussen, Aldersr. 2 Otto Thorv. Jensen, Arbm. 6 Else K. H. Jensen, Husass. 6 Esther V. R. Jensen, Husass. 6 8 Karl G. Ludviigsen, Papirarb. 61 Carl A. G. Hansen, Arbm. 6 Kars Larsen, Papirarbejder 125 M'orten Kristiansen, Arbm. 6 9 Rs. L. Andersen, Pensionist 197 Jørgen Brix, Handelslærling 6 10 Hans P. Hansen, Arbm. 6 Niels P. Andersen, Arbm,. 6 Karen S. Andersen, Aldersmt. 2 Chr. Fr. Larsen, Snedkersv. 104 Ane D. M. Jensen, Aidensmt. 2 Agnes A. ;Scharbau, Aldersrnt. 2 Marie H. Petersen, Enkefrue 6 JohanneKammersgaard,Papjarb. 40 Margr. B. Rasmussen, Detailh. 186 Karen K. Rasmuisisen, Medhj. 27 11 Ole Pedersen, 'Støberiarbejder 142 12 Ove Peter Knudsen, Arbm. 6 Hans Larsen, Aldersrenten. 2 Karen M. Larsen, Husass. 6 14 Sv. O. B. Pedersen, Snedkerm. 68 15 Simon Boel, Mejeriejer 952 Karen K. Andreasen, Husass. 13 16 Kirsten R. Olsen, Husmoder 6 Vilhelm Jørgensen, Chauffør 108 H7 Henry Hemmingsen, iStøberiarb. 142 Peter H. Petersen, Repr. 6 Karen K. Petersen, Fabriksarb. 6 Verner C. P. Petersen, Maler 54 Otto J. Petersen, Træarbejder 8 18 Jens Hemmingsen', Aldersr. 2 19 Hans Danholt, Pensionist 197 Axel Danbolt, Overofficiant 381 20 Christen Christensen, Pens. 197 Johs. Christensen, Kommuneass. 204 21 Jens Christensen, Murerm.' 176 Lydia V. Christensen, Eksped. 81 Ruth E. Christensen, Eksped. 74 Jensine Christensen, Husass. 17 Kristen P. Ladefoged, Murerm. 95 22 Peter Houmaåe, Vognmand 142 •Else M. Petersen, Husass. 27 Martin Pedersen, Kusk 183 L. V. Borch, Maskinmester 68 Dorthea Nielsen, Aldersrent. 2 Edvard Jørgensen, Elektrikerl. 23 Tage Nielsen, Bagerikarl 20 23 Hans C. E. Meyer, Pølsem. 129 iSonjia ;S. Jensen, Elev 6 Ole Mogensen, Arbm. 6 Johanne Larsen, Husejerske 68 Arthur Stegeager, Købmand 108 V. R. Henningsen, Papirarb. 238 Rasmus Nielsen, Arbm. 27 Thorv. M. Nymark, Murersv. 224 Armand Fr. Brandt, Repr. 210 Børen 'S. P. Jensen, Murersv. 81 6

Brandtsgade. Ove H. K. Hansen, Arbm. 13 26 Herman Andersen, Kartoffelhdl. 6 Gustav Johainnsen, Købmand 0 Miaren K. Hansen, Husbest.inde 68 Hans Pedersen, Overportør 129 Bredstræde. 1 Niels P. J. Frederiksen, Arbm. 150 Hans D. P. Hopp, Arbm. 6 2 Lars Peter 'Sørensen, Arbm. 6 4 Karen Hansen, P'apirarb.iske 95 Marie J. Sørensen, Medhj. 6 5 Benthe M. Olsen, Aldersrentn. 2 Th. Ochtavius Poulsen, Arbm. 6 7 Mette S. Christiansen, Aldersr. 2 Johanne S. Jensen, Aldersrent. 2 H. P. Ahrahamsen, Aldersrent. 2 Kaj A. L. Hansen, Arbm. 13 9 Sv. Otto Andersen, Arbm. 54 Fr. Jacobsen, Arbm. 8 Jens1P. Nøhr, Malersvend 136 Daniel Jensen, Baadfører 40 Lille Bredstræde. 5-7 Hans Jørgensen, Aldersrent. 2 Martin Tbornberg, Arbm. 6 9 Hans J. Emanuelisen, Arbm. 88 11 Fr. Wollander, Typograf 6 13 Chr. Fr. D. Jakobsen, Papirarb. 102 Brogade. 1 N. C. Jørgensen, Tømrerm. 360 Frits B. Pørtner, Sukkerkoger 156 Niel-s H. Sandahl, Bødkersvend 104 Stine J. Larsen, Husassistent 6 Th. Christensen, Bødkerm. 97 H. E. Nielsen, Laboratorieass. -6 Chr. Petersen, Maskimfører 104 Bjarne N. Petersen, Kommis 0 Maren Hansen, Damefrisørinde 54 Ludvig Hansen, Tøffelmager 6 Gudrun B. Nielsen, Væverske 6 Bernh. Clausen, Papirarb. 97 Frederik E. Jensen, Arbm. 6 2 Hans Nielsen, Gaardskarl 43 Jens

10

Brogade. 4 'H. P. Christensen, Købmand Carl Christensen, Handelsl. Hanisine K. Hansen, Detailh. Knud Eigegaardi, Arbm. Lars C. Jensen, Gaardskarl 6 Ove B. P. Hansen, Overinsp. Vietor Nielsen, Overtjener S. Christiansen, Klejnsmedem. Kaj Hansen, Papirarbejder Hans Larsen, Arbmd. Hans lL. Ehlertsen, Repr. 7 Chr. F. Lorenzen, Købm. Ingeborg Mortensen, Husass. Sv. O. Christiansen, Kontorist 9 Axel Larsen, Købmand Lilly Hansen, Husasis. 10 Gunnar Nielsen, Bagerrn. Gudrun Nielsen, Husass. Eigild Bollerup, Ingeniør Gunnar Holm, Bankdirektør Aage M. Jensen, Kobbersmed Nis S. Teilmamn, Skræderm. Lilly Teilmann, Frøken Marie GD. Petersen, Husass. Bygvænget. 1 Carl F. F. Weigel, Bogholder Dorthea Andersen, Husmoder Egon Andersen, Barber,svend 3 Jens P. Frederiksen, Arbm. Arthur Appelby, Vulkanisør Bækkevej. 10 N. P. E. Persison, Sadelmagerm. 36 Alfred1E. Persison, Arbm. 47 Valdemar Hansen, Barberm. 102 12 ;H. F. Jørgensen, Savværksejer 952 • Hans Chr. Bech, Ingeniør 700 Dehnsvej. 1 Niels Elmer, Pensionist 217 Esther E. Thomisen, Husbest. 10 2 Lars Ellehammer, Depotbest. 27 3 iHerm. Nielsen, Overmaskinf. 843 Tage T. A. Nielsen, Maskinf. 306 Villy Nielsen, Maskinarb. 244 4 Christen Nielsen, pens. Lærer 619 Frode Nielsen, Lærer 217 Chr. B .Nielsen, Boghdlmhj. 10 5 Carl Chr, F. Jensen, Arbm. 125 Edith M. Jensen, Eksped. 10 Charles B. Pedersen, Varmem. 108 Jens P. Petersen, Alderrent. 2 Selma Petersen, Eksped. 6 Ane K. Erbst, Aldersrent. 2 Rich. E. Petersen, Malerm. 238 Aage E. Petersen, Kommis 142 Villy E. Petersen, Kleimsmsv. 173 Børge E. Petersen, Malersv. 149 6 Oluf V. Casse, Tjener 428 Kaj Jørg. Nielsen, Mekaniker 428 7 Hans F. V. Hansen, Arbm. 6 Jobs. Kristensen, Chauffør 81

Dehnsvej. Nikolaj Hansen, Arbm, Esther Larsen, Husbestinde Hans Jørg. Hansen, Arbm. Villy iE. Hansen, Cyklesmed 47 Louise S. Jakobsen, Husmoder 6 Jens Juel Jakobsen, Chauffør 244 Stine E. Petersen, Aldersr. 2 8 H. P. Christoffersen, Maskinf. 319 Rigmor Christoffersen, Kontor. 74 Peder J. Pedersen, Portør 156 Ejlersvei. 1 Emilie J. Nielsen, Husejerske 122 Aksel E. Nielsen, Gartner 95 Emilievej. 1 Lars M. Hansen, Gaardskarl 47 Louise Kristensen, Husmoder 74 Dorthea Kristensen, Medhj. 6 Astrid Kristensien, Medhj. 6 And. Christensen, Lagerarb. 84 Erik Christensen', Gartner 6 Thage Christensen, Eksped. 13 2 Niels P. Petersen, Entreprenør 489 Evald V. Petersen, Chauffør 68 4 Martinus Nielsen, 'Skrædersv. 176 Har. R. T. Nielsen, Arbm. 6 Aage C. T. Nielsen, .Snedker 394 Enghavevej. 1 Victor Petersen, Skrædersvend 34 Laif F. Jørgensen, Træarbejder 104 Carl M. Mikkelsen, Chauffør 81 2 Mar. S. Andersen, Murerarbm. 88 Sv. Aa. Petersen, Malerm. 6 Jens J. B. Johansen, Møllersv. 6 Søren Tjørnelund, Arbm. 6 Dagmar Johansen, Eksped. 6 3 Hams J. Rasmussen, Former 122 Karen M. Rasmussen, Husass. 6 Johs. Rasmussen, Maskinarb. 6 Sofie Rasmussen, Husasis. 0 4 Axel Andersen, Opsynsmand 142 Peter Rasmussen, Savskærer 95 5 Chr. Jul. Wich Hansen, Arbm. 125 Anna M. K. W. Hansen, Frøken 6 Maren Petersen, Enke 6 6 H. V. Andersen, Papirarb. 217 7 Karen Petterson, Aldersrent. 2 Aage Petterson, Maskinarb. 125 Poul W. A. Jensen, Postbud 104 11 Julius W. Jensen, Handelsmand 6 Hans C. Larsen, Aldersrent. 2 12 Niels P. Hansen, Arbm. 129 13 Emil G. Andersen, Aldensrent. 2 14 Fr. V. A. Petersen, Arbm. 104 Arly C. C. Petersen, Arbm. 97 16 Ellen M. D. Pedersen, Husm. 6 Hans C. G. Pedersen, Træarb. 156 6 8 Victor E. H. Hansen, Slagtersv. 102 Ejner M. K. Ottesen, Skomager 6 9 Chr. V. Johansen, Fabrikarb. 97 10 Ejner

11

Farimagsvej. Else Eriksen, Husassistent 13 Jens Chr. Hasselbalch, Portier 279 Thor A. iScheibel, Tjener 299 13b H. P. Olsen, Redaktør 1993 14 Carl C. G. Melau, Handelsmand 6 Henning iF. R. Melau, Arbm. 6 Bergliot Melau, Fabrikarb. 6 „Sinclair-Tank“ : Emst E. Christiansen, Medhj. 81 15- Ove F. Imgerslev, Læge 3162 Karen M. Hansen, Husasis. 23 17 Max H. R. Pedersen, Urmager 95 Kirstine Hansen, Syerske 27 Karen M. Larsen, Kogerske 34 Ane M. Nielsen, Aldersrenten. 2 Ane S. H. Hansen, Aldersrentn. 2 Hans P. Olsen, Papirarbejder 125 Ellen Sofie Jensen, Enke 6 Ebba E. Hansen, Forretningsb. 193 Caroline Laursen, Husmoder 74 Herman Jensen, Husejer 578 Emil Dyhr, Forvalter 707 18 Søren Hansen, Mekaniker 598 19 Carl D. Hansen, Papirarb. 299 Lars Jakobsen, Gaardskarl 36 Verner Jakobsen, Dekoratør 333 Emmy J. Jacobsen, Frøken 6 Axel H. Hansen, Værkfører 108 Hans F. H. Bruun, fhv. Pcl. 6 Karen Si. Hansen, Aldersrenten. 2 Clara A. Kriiger, Best.inde 6 19a Jens V. Pedersen, Skomager 6 Henriette Hansen, Aldersrenten. 2 Ritta E. Hansen, Husassistent 6 Stine M. Hansen, Papirarb. 13 Kristine Amossen, Aldersrenten. 2 Karoline Petersen, Sygepl.ske 6 20 And1. M. Larsen, Forretimngsf. 279 Thv. L. Larsen, Vognmand 63 Anna S. Lutchen-Lehn, Enkefrue 6 Alma Lutchen-Lehn, Poistass. 415 21 Chr. Fr. Pedersen, Skræderm. 61 Frede Pedersen', Medhj. 34 Hanne M. Nielsen, Aldersrnt. 2 Chr. Nielsen, Pensionist 132 Anna M. Olsen, Enkefrue 6 Herdis R. Olsen, Bogholder 88 Hans P. Mortensen, Handelsm. 6 Kristen Kristensen, Overportør 149 Jørg. P. Jørgensen, Arbm. 104 Emmy S. Larsen, Ekspeditrice 6 22 Bianco-Boeck, Amtsforvalter 1837 Carla P. B. Andersen, Husass. 20 23 Em. Petersen, Købmand 81 V. Jul. Poulsen, fhv. Købmand 34 Peter J. Olsen, Brødkusk 88 24 Christiane Hentze, Aldersrent. 2 Margrethe Evers, Frøken 204 Hertha Jensen, Enkefrue 36 Alma N. Redsted, Enkefrue 34 Emma Jacobsen, Frøken 23 Albiine F. Waaben ,Enkefrue 27 Peter M. Henriksen, Portner 20 Martha Henriksen, Bogholderske 81 25 Anna M. S. Jensen, Vaskeriejer 6

Enghaveveje Gerner E. B. Pedersen, Træarb. 68 18 Niels Christiansen, Skomagersv. 47 Bodilline Hansen, Aldersrenten. 2 20 Anton Larsen, Hjælpearbejder 108 Sv. Aage Christensen, Træarb. 84 Har. J. Ber.g, Handelslæri. 68 Carl O. H. Petersen, Papirarb .149 Enighedsvej. 1 Anton G. V. Jørgensen, Aldersr. 6 Gerh. V. Jørgensen, Asisiist 16 2 J. Christensen, fhv. Maskinarb. 27 N. P. E. Pedersen, Maskinarb. 115 Anders Larsen, Papirarb. 149 3 Peter C. Jensen, Aldersrentn. 2 Karoline L. Petersen, Fabrikarb. 20 Ludv. Th. Larsen, Arbm. 95 Else M. N. Larsen, Husass. 6 Poul A. Stephensen, Træarb. 95 David H. P. Davidsen, Arbm. 6 Farimagsvej. 1 Wil'h. 'Smiith, Købm. Konsul 7469 Sven E. Smith, Prokurist 707 Nielsine K. Nielsen, Stuepige 23 Anna Sylvestersen, Husjomfru 23 Else K. Niicolajsen, .Stuepige 6 3 August Hansen, Kusk 217 Carl B.Hansen,Kontorist 210 5 Lars P.Nielsen, Maskinfabr. 871 Carl H.Nielsen, Maskinlærl. 6 Marie Larsen, Damefrisørinde 40 Margrethe Andreasen, Husbest. 13 7 Anna A. 'S. Larsen, Husmoder 23 Sophus Aaris-Larsen, Tømrerm. 857 Oluf Aaris-Larsen, Tømrerm. 918 Stella Aaris-Larsen, Bankass. 319 Elisabeth Aarisi-Larsen, Købm. 17 Astrid J. Pedersen, Husass. 10 8 Laur. P. Grøntved, Konsulent 299 Bodil N. E. ’S. Jensen, Husass. 10 Jens E. Nielsen, fhv. Porp. 61 Kr. J. Kristensen, Konsulent 850 Ellen M. Kristensen, Husass. 13 Dagmar Hansen, Kogejomfru 224 Es. Fr. Jensen, Restauratør 3143 Ejnar J. C. Vølxen, Direktør 660 9 Dines Poulsen, Vognmand' 802 Niels B. Christensen, Chauffør 54 Emma K. Nielsen, Husass. 13 (Sv. Fr. Larsen, Chauffør 138 Sv. V. Nielsen, Toldassist. 238 10 Niels Th. Andersen, Fabrikant 4668 Edith M. Hansien, Husassiist. 12 11 Anna Christensen, Rentier 6 Gertrud Christensen, Telefonist 173 Karen M. Hansen, Frøken 34 Henriette C. Hansen, Bestinde 279 12 Hans C. Hansen, Telegraffm. 238 Hertha H. J. Hansen, Frøken 6 13 Marie Madsen, Enkefrue 12 Ludvig Madsen, Ølhandler 2143 Kaj V. Madsen, Gartner 6

12

Farimagsvej. P. Ghr. Andersen, Bundskærer 29 Gundver B. Andensen, Frøken 6 Carl Mortensen, Sygekasseb. 238 Keld U. Mortensen, Muskinl. 6 26 Jobs. A. B. W'olf, Ritm. 802 Anna M. F. Andersen, Husass. 13 (Miarie Sofie Larsen, Husass. 6 O. C. Brøndum, Kaptajnløjtn. 156 Poul P. J. iSonne, Premierløjitn. 88 Aage M. H. Møller, Premierl. 142 Niels E. Leschly, Premierl. 104 Ove Greve Moltke, Premierl. 142 Magdalene Nielsen, SygepLske 231 27 O. F. Mathiesisien, Snedkerm. 6 Viggo I. Mørkeberg, Vognm. 115 Astrid G. Andersen, Blomsterh. 68 28 Laur. Grønlund, cand. pharm. 660 Aase E. 'Grønlund, Kbntorass. 27 Erna S. Grøinluind, Kontorasis. 10 A. iHolmgreen-Olsen, Sagfører 4175 29 Kathrine M. Hansen, Frk. 6 Birthe M. Svalmjstrup, Enkefrue 6 Ulrik iSørensen, pens. Bøssem. 68 Ghr. V. Christensen, Munersv. 34 30 Jens C. P. Christiansen, Arbm. 63 31 Anna I. Hansen, Husbestinde 6 Anna C. Olsen, Aldersrenten. 2 Fr. Hansen, Tømrersvend 6 Hans C. Hansen, Chauffør 10 32 Viald. Handberg, Købmand 598 Ane M. Olsen, Diakonisse 115 33 Hans C. Bang, Forretningsbest. 510 Hans N. Thuesen, Evangelist 29 Anton C. Elsøe, fhv. Kbm. 6 Anna K. Larsen, Husmoder 47 Gerda Larsen, Kontorassistent 125 Harriet A. Larsen, Rentrice 104 Carl Andersen, Landbrugsk. 251 Svend Jørgensen, Barbermester 23 Agnes Nielsen, Damefrisørinde 74 Anna E. Johansen, Aldersr. 2 35 Stefana Andresen, Tandlæge 1224 Dorthea M. Hansen, Husbest. 47 36 Konrad Hansen, Sagfører 1313 Ragna Petersen, Husassist. 6 Carl Søllegaard, Købmand 319 Herrn. Søllegaard, Musiker 81 Cecilie Søllegaard, Trikøtageh. 6 Anna Søllegaard, fhv. Efesped. 88 Jens P. Jensen, Ejendomism. 428 Jenny Petersen, Damefrisørinde 47 Jernbanestationen: Anton Kruse, Stationsforst. 979 Alexa Jørgensen, Husassist. 16 „Remisisen“ : Otte L. Hollænder, Motorfører 91 Vogterhus Nr. 26: L. H. Hansen, Overportør 149 Hans A. Petersen, Banearb. 102 Anni C. D. Petersen, Husass. 6 Vogterhus Nr. 27: Jens Olsen, pens. Vejmand * 23 Chr. P. Christensen, Aldersr. 2 38 Rs. P. Rasmussen, Fragtmand 639 Hertha E. Rasmussen, Frøken 27

238 10 Farimagsvej. Else Rasmussen, Frøken Frede H. Lund, Ejendomsm. Knud H. Lund, Kontorelev Posthuset: 39-41 Johan E. A. Vog’el, Læge 2896 Ingeborg iS. Andersen, Husass. 13 Carl C. Jensen, Restauratør 1245 Kirsten E. Jensen, Servitrice 142 Gudrun L. Hansen, Husassist. 17 Herrn. Madelung, Postkontrolør 762 J. B. Nikolaj'sen, Postmester 1605 Karen K. Hansen, Husassist. 17 40 Hans P. O. Jensen, Vognmand 122 Jørg. Johansen, Chauffør 47 43 N.lBorella Hansen, Hdls.gartner 156 45 Maren Clausen, Aldersrenten Ole Jakob Clausen, Børsitehb. Johs. V. Clausen, Murerarbm. 47 Evald Andersen, Vognmand Edvard V. Hansen, Arbm. Carl L. Jørgensen, Chauffør 49 iPeter E. Neerup Jensen, Arbm. 2 6 115 149 8 23 47 Karl V. N. Jensen, Murersv . 306 Helmer N. Jensen, Arbm. 6 Niels A. V. Andersen, Arbm. 6 Niels P. C. Hansen, Bagersvend 27 51 Carl P. Jørgensen, Bybud Alderdomishjemmet: 52 Bengta Arndahl, Aldersrenten. 279 Marie Andersen

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2

do. do. do. do. do. do. do do. do.

Lars P. Andersien Elisabeth Bendisen Julie Bertelsen And. Christiansen Karoline Dohse Miette K. Dinesen Bertha K. Frank Krisitiane Haase

Laurits Hansen, pens. Portør Lars Hansen, Aldersrenten. Bodil Hansen Lars P. Hansen Joh. Fr. Hansen Hans Jørgensen do. Inger K. Jørgensen do. Hans K. Jakobsen do. Ane Sofie Jakobsen do. Gertrud Johansen do. Marie K. Johansen do. Bodil K. Johansen- do. Ludvig Jensen do. Augusta Jensen do. Sofus Jensen do. Rasmus Jensen do. Kr. Jensen do. Hans Jensen do. Karen Jensen, do. Martha K. Jensen do. Hedvig R. Jensen do. Anna C. M. Jensen do. Karen M. Larsdatter do. Etla Marie Larsen do. do. do. J. P. Larsen, pens. Vognpasser Ane -S. Madsen, Aldersrenten Bodil K. Madsen do.

13

Farimagsvej. Bodil K. Mortensen do. Johannes Nielsen do.: Ane M. Petersen do. Hans Nielsen Ane M. Olsen Lars Petersen Hans Petersen Ane Petersen do. do. do. do. do. Kristine Petersen do. Maren S. Petersen do. Ane Marie Petersen do. Mette K. Pedersen do. Julius Pedersen do. Hans K. Pedersen do. Jul. Poulsens Enke do. Petra M. Rasmussen do. Ane M. E. Redøl do. Anna K. Solbjerre do. Søren Sørensen do. Lars Thomsen do. Anna K. Verup do. Johanne Madsen do. Charlotte Lindahl do. Anna Andersen, Husasisist. Bodil M. Andersen, Husassist. 10 Marie M. T. Elgaard, Husassist. 20 Betty Fersbøl, Sygeplejerske 156 Hansine Frederiksen, Husassist. 17 Anna K. Hansen, Husassist. 6 Karen M. Nielsen, Husassist. 10 RoseH. K. Jensen, Husassist. 10 Karen ;K. J. Poulsen, Husassist. 23 Sigrid A. Scheuerlein, Husassist. 10 Ane Marie Hansen, !Økonoma 333 Laurits Rasmussen, Fyrbøder 176 53 Poul J. Biscboff, Dyrlæge 360 Henning Petersen, Handelsmhj. 88 »Har. B. Rasmussen, Barberm. 469 Alias Rasmussen, Damefrisørinde 47 55 Gerda Nielsen, Børnehavel.inde 23 Laurime Larsen, Kommunel.inde 653 Gerda Christensen, Bogholder 530 Lars P. Niielsen, Repræsentant 108 Emsy PI. Nielsen', Kassererske 149 Ejnar P. Johansen, Landmand 6 Karen PI. Nielsen, Kontormhj. 6 Kaj Hardorf, Forsikringsinsp. 54 Holger Hansen, Ekspedient 251 Jens Jelsbak, Præst 29 Marie J. Andersen, Købmand 6 Yelva A. Rogers, Ekspeditrice 61 56 Albert T. Christensen, Chauff. 156 Jens E. Christensen, Snedkersv. 6 Carl P. Mørkeberg, Træarb. 40 Niels Jørg. Nielsen, Mekaniker 6 58 Jens Thirslund, Keramiker 1354 59 Hans Jul. Jensen, Smedem. 530 Edda I. Jensen, Kontorist 10 Aase Gerda Jensen, Husass. 6 Ellen H. Jensen, Bogholderske 95 60 H. P. Hansen, Papirarb. 122 'Frede iS. Hansen, Mekaniker 40 61 Karl K. Rasmussen, Hdlsagent 2313 62 J. P. H. Petersen, Overass. 299 Helge P. H. Petersen, Elev 0 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Farimagsvej. Hans H. Thomsen, Gaardskarl 81 Emilie Thomsen, Medhj. 6 Else C. Thomsen, Ekspeditrice 95 63 H. Barfoed, Landinspektør 1476 Bendt E. Barfoed, Studerende 0 64 E. L. G. Petersen, Overpolitibetj. 558 Karnma R. K. Petersen, Elev 6 Ejnar M. Iversen-, Disponent 558 66 Hans P. Aagaard’, Murermester 34 J. P. Larsen, Lokomotivfører 340 Holger iG. Larsen, Maskdnarb. 88 Gudrun K. Larsen, Ekspeditrice 6 67 Hans Y. E. Petersen, Bud 10 (Fr. Aksel Baes, Maskinarb. 136 Carl Gustav L. Baes, Bankass. 163 J Stephensen, Invaliderenten. 6 Jul. Hemmingsen, Slagteriarb. 132 Hans O. A. Hansen, 'Snedkersv. 122 Augusta Clausen, Aldersrenten. 2 Laura E. Larsen, Aldrtn. 2 Hans Chr. iSørensen, Handelsm. 6 68 Herrn. Kahler, Keramiker 1415 Annelise Kahler, Elev 6 Torben Kahler, Arbmd. 142 69 Viggo Jul. Hansen, Typograf 129 Holger Jeppesen, Maskinfabrik. 217 Poul Jeppesen, Maskinfabrikant '360 Christine Hansien, Husbest. 13 70 Jens C. C. Nielsen, Indastriarb. 6 Th. Henrik Nielsen, Bankass. 156 Ebba M. Nielsen, Telefonist 6 Jørg. C-hr. Ottosen, Medhj. 10 Niels Chr. Jacobsen, Motorfører 142 Niels P. J. Jensen, Arbmd. 6 Gerda Fr. K. Jensen, Syerske 6 71 Karl Alf. Emilius, Overportør 136 Edith Thomsen, Ekspeditrice 142 Hans C. C. 'Saurmilch, p. Postb. 136 Carla L. L. Sauermilch, Kass. 173 72 And. K. iSørensen, Overportør 174 Ejvind H. Jørgensen, Træarb. 95 73 Sv. Aage Holbøll, Overlæge 4077 Inger M. Hansen, Kokkepige 23 Ingeborg Hansen, Barneplejerske 23 74 Chr. Hemmingsen, Politibetjent 428 Gudrun E. Hemmingsen, Ekspd. 81 H. P. Hemmingsen, Mekaniker 27 Farvergade. 1 Anne M. J. Nicolajsen, Syerske 6 Ella G. Nicolajsen, Kontorass. 13 2 Kaj B. Larsen, Remissearb. 197 Peter E. Nicolajsen, Værkfører 176 Dorthea M. Petersen, Papirarb. 47 Niels K. Petersen, Arbmd. 6 Gudrun R. Petersen, Husass. 6 3 Hans H. Kaalund, Vaskeriejer 381 Tove J. B. Nielsen, Frisør 81 Esther K. B. Nielsen, Modist 54 5 Vilh. P. Larsen, Havemand 115 Anna M. Olsen, Aldrtn. 2 J. P. T. S. A. Jakobsen, Arbm. 6 Anna M. Petersen, Enke 6 Christen Alb. Madsen, Arbmd. 6

14

Farvergade. Hams P. Rasmussen, Arhind. Vald. Petersen, Lagerarb. Ane M. Hansen, Aldrtn. Fr. S. M. Uilrdksem, Arhmd. 10 7 Hams iS. Neerup, cand. piharm. 711 Carl iS. Jensen, Ingeniør 925 Else Christensen, Husass. 6 H. Høyrup, Amtsfuldmægtig 1337 Tove R. Petersien, Husass. 17 Hans T. Abrahamsen, Papirarb. 530 Iris E. Abrahamsen, Ekspd. 6 Carl C. Nielsen, Fotograf 365 Abelome Christensen, Aldrtn. 2 Poulime Jensen, Vaskerkome 6 9 Arvid H. iSkov, Repræsentant 6 11 Chr. E. Jørgensen, Købmand 279 Bertel C. K. Præist, Repr. 104 Fasanvej. Jens P. Hansen«, fhv. Gdr. 63 Niels Hansens Enke, Rentier 6 Niels M. Hamsen, Landmand 81 Hans iM. Madsen, Arbmd. 54 Magda M. Mortensen, Hnsass. 6 Fixvej. 1 Kr. E. O. Lind, Smedker 449 iGerda E. Frederiksen, Hnsass. 13 3 Rasmine Jacobsen, Aldrtn. 2 Chr. J. Qwist, Købmand 136 4 Chr. O. Rasmussen, Former 136 Gunnar Rasmussen, Lærer 224 Frede Rasmussen, Træarb. 34 Erling Rasmussen, Semimarieiev 0 Jerns Thisted, Pensionist 176 5 Rasmine Christoffersen, Aldrtn. 2 Holger Hjortaa, Konfektureh. 36 Hams Frederiksen, Urmagersv. 156 Frede Frederiksen, Maskimarb. 6 6 Chr. Rasmussen, Papirarb. 81 Harry R. Andersen, Arbmd. 16 Ole Chr. Petersen, Papirarb. 125 Carl O. Chr. Petersen, Bud 6 Anna M. K. iLudvigsen, Husm. 0 7 Lars P. Olsen1, Pottemagersv. 132 Anna D. J. Olsen, Husbest. 6 8 Alfred Brendorp, Fabriksarb. 197 Emilie E. Jensen, Fabriksarb. 47 Carl iS. Espensen, Papirarb. 319 Hams H. L. Espensen, Ekstraarb. 16 (Kaj H. B. Espensen, Maskinl. 6 9 Niels C. Jakobsen, Papirarb. 91 10 Jørg Chr. Olsen, Skomagerm. 74 Jørg. Fr. Esbemsen, Landarb. 6 11 Sophie M. Olsen, Husmoder 29 Peter Børge A. Klein, Murersv. 27 12 Carl V. Hamsem, Fabrikant 530 13 Hams P. Larsen, Arbmd. 102 Ida M. H. Larsen, Husass. 6 Ella D. M. Larsen, Husass. 6 Aage Schneider, Arbmd. 20 Willy Torp Larsen, Kontorist 224 Tora L. A. Larsen, Husmoder 6 14 Chr. H. Johansen, Papirarb. i?'v 40 74 2

Fixvej. Emmy V. Johansen, Husass. Ellen D. Petersen, Arb.ske 6 15 Olaf Jobs. Rasmussen, Savskærer 8 Marie N. Nielsen, Enkefrue 54 16 Harald E. Mortensen, Cyblehdl. 108 17 N. O. Johansen, Viceinspektør 660 Elli V. Johansen, Ekspeditrice 10 18 Jakob Jakobsen, Maskimarb. 238 Knud P. Jensen, Statiomsarb. 20 Hams F. A. Kragh, Aldrtn. 2 C. Ove Christensen, Maskimarb. 115 Kr. Vald. Jensen, Ekstraarb. 122 19 Anders Kr. Hansen, Overportør 149 Knud E. Hansien, Hjælpearb. 6 Maren J. Hansem, Pensionist 6 20 iSimon Hansen, Landbr.konsul. 129 21 Chr. Jensen Petersen, Typograf 258 Ellen Petersien, Imvaliderenten. 6 Karl Vie. Petersen, Typograf 54 22 Thorkil O. Vedbel, Redaktør 381 Forsørgelsesanstalten. Oluf Pedersen, Bestyrer 469 Hedvig Karen Pedersen, Husass. 6 Gerda M. Christiansen, Husass. 6 Henriette M. Jensen, Husass. 13 Hans Chr. Iversem, Aldrtn. 2 Chr. And. Pedersen, Aldrtn. 2 iSten A. H. Andersen, Aldersmt. 2 Jens G. Petersen, Aldrtn. 2 Niels V. Jensen, Imvalidertn. 6 Thora E. V. Jørgensen, Husbest. 6 Fredensvej. 1 C'hr. Vald. Hansen, Musiker 34 Betty J. 'S. Kristensen, Detailhdl. 6 Lars Chr. Olsen, Papirarb. 142 Hans Chr. B. Olsen, Arbmd. 6 Kr. P. Dideriksen, Pottemager 115 3 Peter Petersen, Papirarb. 299 4 Thomas J. Oulurnd, Pensionist 63 Emmy A. C. Oulund, Husbest. 6 Ove Larsen, Pottemugensvend 95 5 Axel Vilh. Andersen, Mekaniker 91 6 Jørgen Johansen, iSadelmagerm. 27 7 Hans P. Jensen1, Arbm. 63 Aage Jensen, iMaskinsmedker 95 8 Anna K. Jensen, Frøken 6 iSofus Otto Hansen, Slagter 6 9 M. P. K. Lauritzen, Motorfører 299 Tage T. Lauridsen, Elektriker 95 Ebba T. Lauridsen, Frøken 0 9a L. P. Hansen, pens. Telegrafarb. 16 Erik L. Hansien, Træarbejder 136 10 Niels Petersen, Papirarbejder 319 11 J. C. Larsen, Chauffør 115 12 Jerns K. Petersen, Arbm. 74 Juliane Nielsen, Aldersrenten. 2 13 Hans Fr. Christensen, fhv. 'Gdr. 6 14 Elise Marie Jensen, Pensionist 6 15 H. C. J. Petersen, Maskimarb. 122 Holger Petersen, Klejnsmed 224 Bjarne Petersen, Landmand 27 6

15

Fredensvej. Knud Petersen, Murerlærling Anna Petersen, Husbestinde 10 Ebba S. Petersen, Bogholderske 231 16a Oluf Jobs. 'Sørensen, Arbm. 197 Harry M. Hansen, Arbm. 6 16 Jens Chr. iSørensen, Papirarb. 95 Kaj G. Jørgensen, Maskinarb. 8 17 L. Chr. Andersen, Papirarb. 129 Vilh. M. Møller, Arbm. 68 18 M. iP. Petersen, Typograf 238 Mogens Petersien, Barber 6 Kai Petersen, Typograflærling 13 (Gunnar F. Jensen, Tømrer 68 19 J. A. Christensen, Aldersrenten. 2 Ane K. Christensen, Aldersrenten. 2 20 Vald. Petersen, Aldersrenten. 27 Gerda M„ Petersen, Frk. 6 21 Jørgen Nielsen, Aldersrenten. 6 Jens P. Nielsen, Havemand 13 22 Niels P. Nielsen, Aldersrenteh. 2 23 Bodil K. Olsen, Husmoder 6 Karen I. B. Olsen, Husass. 6 iSv. Aa. Olsen, Former 136 Sofie F. Andersen, Aldersrenten. 2 24 Viggo Larsen, Bøssemager 125 25 V. A. Bchimmel, Skræderm. 61 26 iLarsine C. Jacobsen, iDetailh. 20 27 Hans Jensen, Overportør 176 Ingeborg K. Jensen, Assistent 306 28 Anton M. S. Hansen, Papirarb. 108 Ane D. Hansen, Aldersrenten. 2 29 Helge A. B. Hansen, Papirarb. 20 Fr. V. Johansen, Fiskehdl. 7 Max G. Hansen, Chauffør 10 Helmer Schwartzbach, Murersv. 88 29a A. C. L. V. iSpiermann, Konit. 118 Kaj V. Rasmussen, Kommis 10 M'agn. E. Hansen, Arbm. 43 30 Jens M. L. Jensen, Papirarb. 217 Erik Jensen, Lagerist 34 Anna J. Geleff, Husmoder 6 Freiasvej. 2 Niels Chr. Hansen, Arbm. 6 4 H. P. V. Christensen, Murerarb. 27 Hans V. Rasmussen, Støberiarb. 129 Friggasvej. 1 Albert S. Hansen, Tømrersvend 27 Aage 'S. Hansen, Arbm. 27 Axel Henmansen, Tømrersvend 197 2 Gustav Hansen, Havnearb. 6 Chr. H. Petersen, Kommis 74 4-6 Thv. Petersen, Handelsmand 6 E. Brix Petersien, Mekaniker 47 Rob. H. Petersen, Mekaniker 23 8 Harald Hansien, Handelsmand 6 Ellien Pedersen, Arbejderske 6 Mary K. Pedersen, Husassist. 6 Emil Thv. Jensen, Arbm. 6 Karen M. Jensen, Husmoder 2 Karen L. Jensen, Papirarb.ske 88 Hans Hansen, Aldersrenten. 2 Carl V. Hansen, Tømrersvend 149 6

Fynsvej. 1 Ejler Nielsen, Murerarbm. Iver C. Toft, Lokomotivfører Carl Axel Sølberg, Papirarb. 81 Kristine Petersien, Papirarb.ske 33 Kaj O. K. Larsen, Papirarb. 131 Maren S. L. Jensen, Aldersrenten. 2 2 Børen P. Petersen, Keramiker 102 Jacob Petersen', Handelsmedhj. 17 Niels O. Larsson, Former 47 Sigfred1Jørgensen, Former 156 Jenny K. Jensen, Husmoder 6 Wagner Jensen, Træarb. 20 Evald Q. Jensen, Tømrersvend 204 Chr. Nielsen, Slagter 6 3 Thorkil M. Petersen, Arbm. 6 Ove H. Hansen, Maskinarbejder 84 Hans E. Hansen, Portør 91 Tyko V. Amundsen, Pølsemager 6 Niels O. M. Petersen, Røger 84 Knud V. Hansen, Arbm. 6 5 Emil B. Jørgensen, Træarb. 88 Ella H. Larsen, Invaliderenten. 6 Anna S. Larsen, Husassistent 6 iFrantz L. Larsen, Træarb. 54 Har. Schwartzbach, Træarb. 136 Hans L. (B. Larsen, Bagersvend 16 And. P. V. Andersen, Portør 115 Anton Piatuel, Uldhandler 81 Peder J. Pedersen, Skovarbejder 6 7 Jørgen ;S. P. Olsen, Arbm. 47 Jens1Larsen, Papirarbejder 91 Jens A. R. Mogensen, Arbm. 36 Hjalmar Hansien, Gartner 6 Chr. V. Rasmussen, Arbm. 6 Jens P. Rasmussen, Aldersrent. 16 Gallemarksvej. 1 Carl E. Johansen, Murersvend • 122 Jens C. Lange, Papirarbejder 197 2 Henm. Petersen, Socialinsp. 721 Gudrun Petersen, Rontorass. 156 3 Poul Hartvig Meyer, Maskins. 279 Jens A. Nielsen, Chauffør 63 4 Carl A. Christensen, Repr. 578 Gerda W. Christensen, Frøken 6 G. E. Goltermlann, Politibetjent 217 5 Rs. Chr. Jensen, Overportør 156 Poul A. Jensen, Malerlærling 6 Arvid O. Nielsen, Maskinarb. 6 6 J. iSborgaard, Murermester 823 Arthur Trågårdh, Skræderm. 680 7 Christen Petersen, Pensionist 279 Niels C. V. Nielsen, Arbm. 6 8 Hans C. Th. Herting, Politifm. 762 Gudrun Jensen, Husassistent ■ 13 9 Niels C. Hansien, Papirarbejder 132 Jørg. C. Poulsen, Aldersrenten. 2 10 Chr. J. Hansen, Kranfører. 47 Peter O. C. Hansen, Barberm. 27 Jens H. Johansen, Arbm. 54 Viggo E. Jensen, Chauffør 6 11 S. Andersen Lind, Trikotageh. 0 Karen Andersen Lind, Eksped. 10 Agnes Andersen Lind, Husassist. 6 And. S. A. Hansen, Detailh. .27 88 63

16

Gallemarksvej. 12 Peter Hansen, fhv. Pcl. Anna I. Hansen, Syerske Astrid R. Hansen, Syerske Marius Knudsen, Ingeniør 13 Ove C. Egeberg, Træarbejder Baane C. Egeberg, Typograf Børge C. Egeberg, Typografi. 15 Otto E. A. Sager, Maskinm. 510 16 L. V. Stigsgaard, Politibetjent 319 17 Nathalie Rasmussen, Enkefrue 2 Ingeborg Rasmussen, Husiass. 6 Hedvig Rasmussen, Vaskeribest. 6 18 Chr. E. Damlund, Barberm. 108 19 N. J. Nielsen, Assurandør 197 Niels S. Larsen, Former 138 20 Chr. Jørgensen, Skrædersvend 122 21 Carl Hansen, Mælkeforhandler 81 Helge O. Hansen, Maler 173 Alida H. P. Hansen, Husbest. 6 Karl H. P. Holm, Arbm. 6 Jens -H. Petersen, Invaliderenten. 6 23 Charles Mortensen, Murerm. 680 Alb. K. Petersen, Trafikass. 319 25 Otto E. Petersen, Snedker 97 Karen E. M. Hansen, Eksped. 81 Jens P. Nielsen, Papirarb. 115 6 6 6 952 88 13 13 L. Gallemarksvej. 1 Anna M. Villadsen, Husmoder Carla M. Villadsen, Husass. Vald. C. Petersen, Arbm. Poul Villadsen, Arbm. Jobs. A. Jakobsen, Murerarb. Erik Jakobsen, Murerarb. iHilmer A. Larsen, Pølsemager Hans A. Larsen, Støberiarb. 2 Søren V. Larsen, Kedelpasser Karl J. Larsen, Bud 6 Otto J. Christensen, Maskinp. 258 Hans J. S. Hansen, Papirarb. 156 Edvin Kj. Hansen, Tømrerlærling 6 Peter A. Jørgensen, Papirarb. 20 i Knud Fr. Jensen, Papirarbejder 136 Anna K. Jensen, Husassistent 0 Ingrid J. Jensen, Husassistent 6 Niels Petersen, Papirarbejder 279 N. J. Nielsen, Skrædersvend 132 Arne Nielsen, Elektrikerlærl. 10 Jens Nielsen, Aldersrenten. 2 Bag Bakkerne. Ludvig Rasmussen, Papirarb. 279 Gartnervænget. 1 Knud E. Andersen, Maskinarb. 285 Karen E. Andersen, Kontorass. 142 3 Har. Ryberg, Maskinarbejder 176 5 Ernst. M. Ditlevsen, Modelsn. 125 7 Hans A. Lund, Maskinarbejder 129 11 Jens C. Madsen, Overportør 125 .Ellen M. R. Madsen, Frøken 13 6 6 54 47 20 136 6 68 88

Godthaabsallé 2 Viggo R. Andersen, Savskærer 104 Jens E. Hansen, Disponent 381 Hans Th. Hansen, Sadelmager 63 4 Axel Houmaae, Malermester 979 Kate M. Houmaae1, Eksped. 6 5 Alfred Risør, Overinspektør 156 Ane Marie Larsen, Kogejomfru 125 6 Rs. P. M. Petersen, Fabrikant 680 Ingeborg K. Clausen, Husass. 10 Villiam M. V. Petersen, Rejsende 29 7 Hansine M. Jensen, Strygerske 23 Einar Jørgensen, Chauffør 95 Ane Pedersen, Pensionist 6 Ellen M. Pedersen, Kontorass. 374 9 Kaj V. F. Pedersen, Kommis 36 Aksel Hansen, Remissearb. 102 Anders Petersen, Arbm. 29 10 Ludvig Vindberg, Skomagerm. 299 Stella Vindberg, Telefonist 95 Ulla Vindberg, Husbest.inde 13 Anna K. Vindberg, Syerske 23 12 Alfred A. Larsen, Maskinfører 176 Holger Christensen, Jordarbejder 34 13 Jens P. Hansen, Rentier 61 Aage V. Hansen, Gartner 125 Aksel J. Rasmussen, Arbm. 6 14 Johannes Nielsen, Bladforhdl. 299 Knud O. Nielsen, Klejnsmedel. 6 15 Rs. C. Rasmussen, Skræderm. 63 Gerda Rasmussen, Bogbinder 54 Stella Rasmussen, Frøken 0 Anna M. Træholt, Ekspeditrice 27 16 Carl Chr. Nielsen, Chauffør 6 Harry Børge Larsen, Typograf 23 Chr. Andersen, Aldersrenten. 2 Jens K. Andersen, Aldersrent. 2 Niels H. Sørensen, Slagteriarb. 360 17, J. P. Jensen, Kollektør 125 Anna H. Jacobsen, Husmoder 6 18 H. P. Carstensen, Skræder 81 Esther J. Carstensen, Eksped. 34 Ejvind T.Christensen, Repr. 224 Ove L. G. Nielsen, Træarbejder 81 Erik V. G. Nielsen, Træarb. 10 19 Niels Th. A. Thybo, fhv. Kbm. 176 Zenia Hermansen, Husmoder 6 20 A. M. Kristensen, Redaktør 1450 Vera Kristensen, Biblioteksasis. 33 Dagny M. Kristensen, Husass. 6 Alf Mortensen, Cigarhandler 136 21 Rs. V. Johansen, Maskinm. 510 Peter Johansen, Arbm. 6 22 Trine K. H. Hviid, Husmoder, 6 Ingeb. M. H. Hviid, Strygerske 54 Anton M. Jørgensen, Jordarbm. 88 23 J. P. Petersen, Bankdirektør 700 Gerh. E. iSørensen, Papirarb. 136 24 P. V. Jensen, pens. Pakmester 84 Julie Sofie Jensen, Telefonist 6 25 Jørg. Jensen, pens. Oversergent 104 Hans V. N. Jensen, Repr. 115 Ellen I. Peitersen, Damefrisør 81 26 Gunnar Jørgensen, Bademester 238 Alfr. L. Jensen, Fiskeribetjent 108 27 Lars M. Nielsen, Skibsfører 700

17

Gramsvej. Peter O. Petersen, Cigarhdl. Chr. A. Petersen, Slagteriarb. Aldo Petersen, Medhjælper /Søren A. Jakobsen, Chauffør Hans C. Pedersen, Slagter Ejner Christiansen, Arbm. iKristiane Larsen, Aldersrent. 2 Aksel Larsen, Maskinarbejder 156 Holger A. Grand, Bogholder 319 S. Sørensen, Redaktionssektr. 510 Else M. E. Larsen, Husass. 23 C. Christoffersen, Trafikass. 558 Grønnegaarden. M’athias Nielsen, Telefonmontør 102 Sidenius Hansen, Mekaniker 279 Peter K. Petersen, Chauffør 108 Carl A. Petersen, Pensionist 47 Anton H. Hansen, Gartner . 16 Kristen Jørgensen, Smedesvend 122 Sv. B. Jørgensen, Snedkersv. 13 Har. iS. Larsen, Malersvend 6 Christian Hansen, Arbm. 16 Frede Jacobsen, Chauffør 47 L. A. Jørgensen, Overportør 122 Peter H. Sørensen, Arbm. 6 Ole Jensen, Arbm. 63 Edith Jensen, Kontorist 6 Harald Hansen, Kedelpasser 176 Ejner E. Hansen, Maskinarb. 6 Ivarra H. Oarstensen, Pensionist 6 Gulla P. Carstensen, Husass. 6 Peter Christiansen, Arbm. 27 Niels C. J. Nielsen, Murerarbm. 61 Gudrun' S. V. (Nielsen, Husass. 6 Frits A. Schimmel, Repr. 129 Poul Schimmel, Kontorist 61 Sophus Wincentsen, Arbm. 293 Henry Christensen, Murerarbm. 47 Rs. P. Hansen, Arbm. 6 Beate Olsen, Kommuneassist. 156 Søren P. Sørensen, Arbm. 176 Martha J. Sørensen, Arbejderske 6 /Gudrun S. Sørensen, Husass. 6 Ingeborg Eriksson, Enke 6 Michella Eriksson, Arbejderske 10 Maren E. Jensen, Enke 6 J. P. /Sørensen, Aldersrenten. 13 Grønnegade. Carl Christoffersen, Gæstgiver 104 J. Karl Hansen, Billedskærer 20 Johanne Hansen, Aldersrenten. 2 Anna M. Hansen, Billedskærer 6 Herm. Christensen, Snedkerm. 27 Lilly W. Christensen, Eksped. 6 Karen C. Sørensen, Arbejderske 6 Anna J. Sørensen, Husass. 6 /Hans V. Sørensen, Arbm. 23 Chr. Dyndgaard, Købmand 2041 Sigrid M. Jørgensen, Husass. 6 Agnes M. Jacobsen, Husejer 163 Holger M. Stridsland, Konditor 340 Aksel Petersen, Arbm . 34 0 6 6 43 34 6

Godthaabsallé Laners Nielsen, Bank-Prokurist 394 Anna Sv. Nielsen, Husass. 6 Johannes Sv. Nielsen, Boghdlmhj. 6 Viggo Sv. Nielsen, Kommis 54 Gottliebsvejc 1 Svend Hansen, Lærer 279 3 Jens Klausen, Fabrikant 952 ■Karl Kn. Klausen, Manufakturist 6 4 Niels C. Mortensen, Arbm. 6 Georg T. Petersen, Tjener 88 5 Aksel Frederiksen, Chauffør 142 5 Villy E. Frederiksen, Bud 47 Frederikke Hansen, Aldersrenten. 2 Rs. M. Rasmussen, Agent 6 6 Aksel Hansen, Papirarbejder 204 Oscar O. Hansen, Medhjælper 54 Bodil H. Hansen1, Husbest.inde 6 Georg Nielsen, Papirarbejder 68 7 Jacob Hansen, Invaliderenten. 13 Mary E. K. Hansen, Husass. 6 Ida M. J. Hansen, Husass. 6 Bodil H. Jørgensen, Aldersrenten. 2 8 Niels Chr. Jensen, Papirarb. 129 Esther A. Jensen, Kontorass. 6 9 Erik A. Nielsen, Kommune! 449 10 Hans L. Ditlevsen, Papirarb. 136 Anna Ditlevsen, Ekspeditrice 6 11 Egon F. S. Petersen, Købmand 1245 H. R. Rasmussen, Trafikass. 279 12 Christen Pedersen, Telefonm. 102 Nina E. Pedersen, Frøken 6 Dagmar Ludvigsen, Træarb. 13 13 Holger Rasmussen, Bestyrer 258 Gunner V.. Rasmussen, Murersv. 183 14 Jette N. Jørgensen, Enkefrue 129 Ellen J. Hansen, Enkefrue 74 Tove V. Hansen, Husassistent 6 15 Osvald Christiansen, Papirarb. 176 17 M. A. Borring, Pensionist 156 Marie Anna Hansen, Enkefrue 6 Gramsvej. 1 Georg Jensen, Malermester 238 2 Frithiof G. Hansen, Former 115 Holger Christensen, Tapetserer 115 Th. P. Jensen, Købmand > 36 Emanuel Kann, Typograf 360 Aksel Kann, Elektromekaniker 34 S N. J. Hansen, Gasværksarb. 217 4 Jens P. Petersen, Papirarb. 136 Tage Petersen, Radioforhandler 74 Jens Jørgensen, Aldersrenten. 2 5 Fr. V. Sørensen, Kommunelærer 530 6 iGert O. Pedersen, Arbejder 125 Marie iS. Petersen, Aldersrenten. 2 7 Ole Jensen, Aldersrenten. 2 Karen M. Jensen, Bogholderske 173 8 Jørgen Jensen, Vognmand 8 Ejnar Creme, Medhjælper 27 Anna M. Hansien, Syerske 6 Grethe K. Hansen, Elev 6 10 Bouldne R. Larsen, Aidersrnt. 2 I

14

16 18

2

4

6

8

10

12

14

1

2 3

18

Grønnegade.

Grønnegade.

4 Fr. Seerup, Distriktsmontør Gert Seerup, Typograf Kaj E. V. 'Seerup, ’Snedkersv. Alma E. Seerup, Frisørlærling 6 5 iL. Louens, A fholdsrestauratør 23 Sofus Frandsen, Arbm. 0 Marie Mortensen, Aldersrent. 2 Fr. K. Jensen, Arbm. 16 Jens H. Østergaard, PensionatsV. 6 Sv. Aa. Larsen, Medhjælper 27 Oluf H. M. Nielsen, Skomagersy. 6 Aksel Jacobsen, Metalformer 142 Rich. V. Weber, Arbm. 6 Chr. Th. Pietersen, Snedker 27 Aage M. Christiansen, Murersv. 27 Hans P. Hansen, Arbm. 10 Aksel Hansen, Murersvend 265 'Kaj E. Ul'riksen, Murersvend 149 6 Thv. Hansen, Drejermester 6 Joh®. V. Henmansen, Arbm. 6 Viktor Thomsen, Urmager 13 7 Ejvind Rasmussen, Fabrikarb. 47 Anna M. Jensen, Aldersrenten. 2 Kaj O. Henriksen, Papirarb. 217 Thrine Henriksen, Enke 6 8 Svend Henriksen, Cyklehandler 104 Leonhardt Lindberg, Konditor 6 9 Karoline Nielsen, Husejerske 8 Har. E. A. Petersen, Snedker 27 Adolph Metelmann, Tjener 13 Lars P. B. Petersen, Kommis 13 Theodor Lang, Urmager 6 Niels F. Christensen, Arbm. 6 Hansine Madsen, Aldersrenten. 2 Kirsten Olsen, Aldersrenten. 2 Niels Chr. Jensen, Aldersrenten. 2 Kaj L. S. Jensen, Træarbejder 6 Chr. V. Jørgensen, Arbm. 13 Peter Jensen, Aldersrentenyder 2 „Statskasernen“ : 10 Peter C. E. Krarup, Oberst 1435 Poul Riis Lassen, Kaptajnløjtn. 360 Aage Jansen, Kaptajnløjtn. 299 Gerda Jacobsen, Husassistent 27 Karl V. Nielsen, Overofficiant 197 Gynther Artmann, Sergent 104 Peder E. Nielsen, Kontorist 6 Peder H. Pedersen, Sergent 68 Jobs. E. N. Jensen, Officiant 132 Gunnar F. Jensen, Officiant 74 Carl J. V. Jensen, Officiant 530 Marius Kryhlmann, Sergent 13 Søren L. Petersen, Korporal 47 Aksel J. Thomsen, Sergent 16 'Hans Schou Nielsen, Underkorp. 61 11 L. P. Jacobsen, Restauratør 136 Esben Jacobsen, Kommis 6 Kaj Jacobsen, Lærling 6 Max V. Mortensen, Maskinarb. 6 Edith Rasmussen, Husassist. 10 Kirsten J. Jensen, Husassist. 6 Hans Petersen, Snedkersvend 68 Peter Chr. E. Johansen, Arbm. 34 Peter 'G. E. Johansen, Malersv. 95 Hans Ove Johansen, Bybud 6 279 224 13

12 Henry Carstensen, Handelsmhj. Erik O. Jensen, Køkkenchef 2 Fritz G. Mronga, Fabrikant F. C. Hansen, iSkomagermester Henny K. ,S. Hansen, Frøken 13 Niels Jensen, Bestyrer Ejner J. Mosegaard, Arbm. Evald Petersen, Medhjælper Esther M. Larsen, Husassistent Ida M. Danielsen, Husassistent G. V. Schrøder, Skrædersvend Martin E. Petersen, Murersvend Kn. Andersen, Smed og Skærsi. 14 Ane K. Toft, Elev Theodora Bertelsen, Assistent Harriet T’høgersen Børnehavel. 104 15 Henr. Henriksen, Marskandiser 129 16 Thyra Schlichting, fhv. Direktr. 88 Ludovika Schlichting, fhv. Direkt. 6 Agnes Schlichting, Kass. 333 Jens S'øgaard, Forvalter 530 Poul Chr. Ravn, Ekspedient 156 J. Chr. Jensen, Portner 319 Kurt Kragh Jensen, Seminarist 0 17 J. V. Petersen, Smedem. 95 Chr. Kristensen, Officiant 61 Kai M; Lansen, Gartner 8 Karen S. Hansen, Pensionist 27 Anna I. Nielsen, Købmand 6 Ernst Chr. Nielsen, 'Smedesv. 173 Gunnar Kruse Nielsen, Arbm. 6 Maren Christiansen, Enke 6 Kathrine Christiansen, Syerske 6 Hanne S. Nielsen, Aldersmt. 2 Ane Marie Larsen, Enke 6 Valborg E. Larsen, Fabrikarb. 13 Elisabeth Steenberg, Aldersr. 2 Arthur Steenberg, Lagerarb. 129 IS Ernst J. Nielsen, Støberiarb. 156 'Sigrid K. Nielsen, Husass. 6 Karl Chr. Nielsen, Bud 6 Jul. E. Pedersen, Telegrafhvk. 142 Kristen Hansien, Pensionist 17 20-22 Niels Markwardsen, Form. 258 H. P. iH. Nielsen, Musiker 197 L. Chr. Petersen, Mælkeforh. 47 Valdemar Clausen, Møllersvend 95 Olga M. Clausen, Enke 6 Jul. A. Johansen, Blikkensl. 138 Maren K. Jensen, Aldersrent. 2 21 Rs. N. Jørgensen, Bagerm. 102 Aksel H. Mortensen, Arbm. 6 Hansine Frederiksen, Arb.ske 6 Jobs. Christensen, Medhj. 6 Chr. O. Sørensen, Arbm. 6 23 Benedikte Schmidt, Aldersrent. 2 Peter M. Larsen, Arbm . 6 Fr. W. Wilhelmsen, Arbm. 156 Ludv. C. Nødholm, Aldersrent. 2 Hans C. P. Christensen, Murer 20 Karen Sofie Hansen, Aldersrent. 2 Georg C. Christiansen, Kolp. 6 25 Hans P. Petersen, Aldersrenten. 2 27 Jens Jørgensen, Købmand 138 Carl Viih. Vosis, Arbm. 6

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54

Made with FlippingBook - Online magazine maker