somnus nr 4_2019

A pnéskinner før CPAP – det er mantraet til mange forskere og tannleger. Virkningen er g jerne like god, hevder søvnprofessor Peter Cistulli.

Tekst og foto: Georg Mathisen Skinner før CPAP

kjøring, virker skinne like godt. For blodtrykket er det ingen forskjell i effekten mellom CPAP og apnésk- inne, ifølge den australske professo- ren. Lettere å ta i bruk For én og én pasient virker ikke skinne like bra som CPAP. Men sta-

produksjon og endringer i tannstil- lingen. For CPAP er det tett eller ren- nende nese, irritert hud, irriterte øyne og tørr munn. Peter Cistulli anbefaler bittskinne brukt sammen med annen behand- ling, for eksempel tiltak som får pasienten til å snu seg, vekttap, ope- rasjon eller midler mot tett nese.

– I 1980 kom CPAP-en som en liv- redder. Ingen hadde trodd at vi frem- deles skulle holde på med noe så tungvint 40 år senere, sier Cistulli. Han er sjef for luftveismedisin ved North Shore Private Hospital og for søvnmedisin ved universitetet i Sydney. Apnéskinner har vært der nesten like lenge, men brukes mye mindre. I USA, for eksempel, får 80 prosent av søvnapnépasientene CPAP. 15 prosent får skinne og fem prosent opereres. – I Benelux-landene og Norden har trenden snudd. Der kan skinner leve- res ut som første behandling, sier han. Reduserer pustestopp Peter Cistulli har gått gjennom en lang rekke studier på bittskinner. – Resultatene er helt konsekvente: Skinne reduserer antallet pustestopp. Gjennomsnittlig reduseres AHI-tallet med 14 i timen. Skinner virker også ved alvorlig søvnapné, sier han. Forskjellene mellom skinne og CPAP blir likevel større jo alvorligere apné- en er. Ved mild apné kommer halv- parten av skinnebrukerne ned på under fem pustestopp i timen. – Men da er det bare AHI som måles. Når vi ser på søvnighet, utmattelse, rastløse ben, hodepine, tett nese, insomni, bruksisme (å skjære tenner) og resultater ved bil-

tistisk sett for alle pasi- entene samlet gir skinne- ne like god effekt fordi folk venner seg til dem lettere og bruker dem oftere. – Noen ganger er det viktigere enn andre å handle raskt, også. En langtransportsjåfør har ikke tid til å vente i flere måneder på at behand- lingen skal virke. Da er det godt å kunne begyn- ne med skinne uten å bekymre seg for bivirk- ninger, sier Cistulli. Han siterer en kollega til alle som bekymrer seg for at tannstillingen for- andrer seg med skinne: – Tennene beveger seg. Bli ferdig med det! Noen får tannproblemer Fem til ti prosent får pro- blemer med at tennene beveger seg, forteller han. De vanlige bivirk- ningen av en apnéskinne

Cistulli er søvnsjef på universitetet i Sydney.

er smerter i kjeven og tennene, stive muskler, tørr munn, for mye spytt-

10

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker