somnus nr 4_2019

Doktorgrad på narkolepsi

Hilde Therese Juvodden har tatt doktorgraden på narko- lepsi. Doktorgraden hennes er den første i narkolepsi- prosjektet på Nevsom.

forteller hun. Hos slektningene deres, derimot, var det flere områ- der i hjernen som var aktive når de så på filmene som de syntes at var morsomme. – Det oppfattes derfor som om pasientene har en «overaktive- ring» under filmer som de ikke syns er morsomme, ettersom hjer- neaktiveringen ser lik ut, uavhengig av om de synes filmene er morsomme eller ikke, oppsummerer hun. Grunnen vet hun ikke, men spekulerer i om narkolepsi- pasienter kan være hypersensitive for potensielt morsomme filmer. Fant nye gener Den tredje studien hennes så på HLA-gener – gener som er viktige for den delen av immunforsvaret som «sier fra» til immuncellene slik at de kan sette igang reaksjo- nene hvis det dukker opp for eksempel bakterier, virus eller tegn til kreft. Hun fant mangee av de samme risikofaktorene som er funnet hos narkolepsipasienter tidligere, men også to nye gener som henger sammen med økt risiko og ett som er knyttet til beskyttelse. – Funnene av flere lignende genetiske risikofaktorer som man kjente til fra tidligere, kan tyde på en lignende sykdomsmekanisme uavhengig av om man har fått narkolepsi etter svineinfluensa- vaksineringen eller ikke, sier hun. – Men ettersom det også var noen funn som var spesifikke for de svineinfluensavaksinerte pasientene, så kan det heller ikke utelukkes at noe av den genetiske følsomheten er forskjellig for svi- neinfluensavaksinerte pasienter i motsetning til ikke-vaksinerte narkolepsipasienter, sier Hilde Therese Juvodden.

Tekst og foto: Georg Mathisen

– Doktorgraden min fokuserer på sykdomsårsaker og sykdomsme- kanismer, forteller hun. – Jeg har brukt ulike metoder for å se på dette – blant annet MR av hjer- nen, genetiske metoder og søv- nundersøkelser. Nesten alle pasientene som hun har undersøkt, mangler hypokre- tin. Det er et signalstoff som er med på å regulere søvn, våkenhet og den naturlige spenningen i musklene. Juvodden har vært stipendiat hos Nevsom – Nasjonalt kompetanse- senter for nevroutviklingsforstyr- relser og hypersomnier. Bak dok- torgraden hennes ligger tre studier der hun har tatt med pasienter som har fått diagnosen sin etter at de ble vaksinert mot svineinfluen- sa for ti år siden. Endringer i «ledningsnet- tet» I den første studien har hun sett på den hvite substansen i hjernen. – Den kan regnes som hjernens ledningsnett, som forbinder ulike nerveceller med hverandre, forkla- rer hun. – Narkolepsipasientene har utbredte forandringer på begge sider av hjernen i de store led- ningsbanene, har Hilde Therese Juvodden funnet ut. Da har hun sammenlignet med både slekt- ninger og andre som er friske. Foreløpig kan hun ikke si når disse forandringene har oppstått

eller om de kan komme til å bli borte igjen. De kan ha vært der som en «sårbarhet» før pasientene ble syke, de kan ha kommet sam- tidig som de hypokretin-produse- rende cellene er blitt borte eller de kan ha kommet som følge av det søvnmønsteret som narkolepsi fører til. Overaktiv humor Juvodden har også gjort et humor- eksperiment. Deltagere med nar- kolepsi og de nærmeste slektning- ene deres har sett 30 korte filmer mens de har ligget inne i en MR- skanner. De fleste sluttet med et morsomt poeng, men fem av fil- mene hadde fått redigert bort det morsomme sluttpoenget. – Narkolepsipasientene hadde lik hjerneaktivering uavhengig av om de syntes filmene var morsomme, Hilde Therese Juvodden har funnet nye sammenhenger hos narkolepsi-pasienter. (Arkivfoto)

17

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker