somnus nr 4_2019

VENTELISTER

Undersøk før du aksepterer lang ventetid Polygrafi - Søvnregistrering brukes når det er ønskelig å registrere pustemønster under søvn. Korte pustepauser under søvn er nokså vanlig. Det er varigheten på pustestoppet og antall pustestopp i løpet natten som definerer om det er snakk om sykdom. Man bruker vanligvis et søvnregistreringsapparat som måler Ventetiden på en slik undersøkelse varierer veldig. Det er 33 sykehus/laboratorier som har offentlig avtale og foretar slike undersøkelser. Aleris i Trondheim og Oslo har kort ventetid – det samme har LHL-sykehuset ved Gardermoen. Du kan bruke Fritt sykehusvalg for å slippe å vente så lenge. Hvis du vil på LHL- luftstrøm gjennom nesen, bevegelse i bryst og mage, kroppsstilling og aktivitet samt puls og oksygenmetning.

Ventetider for utredning av pustestopp under søvn:

Ventetid utredning

Sykehus/sted

Antall behandlinger

Aleris Trondheim

2 uker 3 uker 6 uker 8 uker 8 uker 12 uker 12 uker 14 uker 16 uker 16 uker 18 uker 20 uker 20 uker 24 uker 24 uker

1656 behandlinger 408 behandlinger 240 behandlinger 645 behandlinger 1104 behandlinger 572 behandlinger 302 behandlinger 546 behandlinger 50 behandlinger 486 behandlinger 392 behandlinger 369 behandlinger 955 behandlinger 357 behandlinger 453 behandlinger 707 behandlinger 487 behandlinger Flest behandlinger 813 behandlinger 921 behandlinger 73 behandlinger 665 behandlinger

Aleris Oslo

LHL-sykehuset Gardermoen Nordlandssykehuset, Bodø Helgelandssykehuset, Mosjøen

ALERIS TROMSØ Sykehuset Namsos

Tromsø Universitetssykehus

Molde sjukehus

15 uker 1135 behandlinger

Tynset sykehus, Hedmark

Kongsvinger sykehus

Ålesund sjukehus Odda Sjukehus

LHL-sykehuset på Gardermoen har 6 ukers ventetid for utredning av søvnapné. Hvis du vil bruke fritt sykehusvalg, må du be fastlegen om spesifikt å henvise deg hit.

Stavanger universitetssjukehus

Førde sentralsjukehus

Arendal somatikk

Haukeland Universitetssjukehus

24 uker 1743 behandlinger

Elverum sykehus Kongsberg sykehus Kristiansand sykehus Drammen sykehus Narvik Sykehus Gjøvik sykehus Tønsberg sykehus Lovisenberg Sykehus Oslo Akershus universitetssykehus

26 uker 26 uker

26 uker 1080 behandlinger

27 uker 28 uker 30 uker 30 uker 35 uker

40 uker 1648 behandlinger

Kirkenes Sykehus

46 uker

180 behandlinger

Moss sykehus

50 uker 1244 behandlinger

Harstad Sykehus

52 uker 12 uker 12 uker 20 uker 26 uker

216 behandlinger 560 behandlinger

St. Olavs hospital, Trondheim

Ikke oppdatert Ikke oppdatert Ikke oppdatert Ikke oppdatert

Hallingdal sjukestugu

EEG laboratoriet ligger på Majorstuen i Oslo og har offentlig avtale for å foreta polysomnografi.

Levanger sykehus

350 behandlinger 930 behandlinger

Skien sykehus

36

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker