somnus nr 4_2019

Annerledes hjerneaktivering hos narkolepsipasienter i humor-eksperiment

Nordisk narkolepsi- symposium i Oslo Det 7. nordiske narkolepsisymposiet finner sted, 6. og 7. februar 2020 i Ingeniørenes Hus i Kronprinsensgate 17, 0251 Oslo. Symposiumtittel: Narkolepsi etter H1N1 - 10 år i gjennomgang. Sentrale emner er:  Epidemiologi  Oppfølging og behandling  Utfordringer med klinisk diag- nostikk / behandling  Immunologi og genetikk  Neuroimaging  Pasienten opplevde utfall, utfor- dringer og behov  Komorbiditet og livskvalitet Les mer om programmet her: /17 På helsenorge.no – de offisielle nettsi- dene til digital e-helse – ligger det nå oppdatert informasjon om narkolepsi. Det er NevSom som har skrevet tek- sten: Narkolepsi er en sjelden kronisk sykdom som gir ekstrem søvnighet (hypersomni) på dagtid i en eller annen form. Mange kan også få små anfall av muskelsvakhet (katapleksi), søvnparaly- se, hallusinasjoner ved oppvåkning eller innsovning, oppstykket søvn og livakti- ge drømmer. Det finnes behandling som kan hjelpe. Les hele teksten her: 18 Ny informasjon om narkolepsi

I en ny norsk studie som er publisert i det internasjonale tidsskriftet SLEEP er det undersøkt hjerneaktiveringen hos pasienter med narkolepsi i et humor-eksperiment ved hjelp av funksjonell MR. Det ble funnet annerledes hjer- neaktivering hos pasientene sammenlignet med deres slektninger når de så filmer som de ikke syns var mor- somme. Deltakerne så 30 korte filmer mens de lå inne i MR-scanneren. For eksem- pel en film med at noen barn vasker bilen med en hageslange, og med en

«morsom punchline» når de snur hageslangen mot faren sin. Fem av filmene var uten en «morsom punchline». Deltakerne anga hvor morsomme de selv syns hver enkelt film var. Studien sammenlignet 41 narkolepsipasienter med 44 av deres nære slektninger. Resultatene viser at narkolepsipasientene har annerle- des hjerneaktivering når de ser på filmer som de ikke syns er morsomme sammenlignet med sine slektninger. Les hele saken her: Fra generasjon prestasjon til depresjon 4. februar samarbeider Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network om et nytt møte på Litteraturhuset i Oslo. Teamet er psykisk helse hos unge. Vi får med en representant fra Mental Helse Ungdom, en fastlege, en psykiater og en stortingspolitiker. Stortinget skal etter planen bare noen dager før slutt- behandle Opptrappingsplanen for barns og unges psykiske helse. Mer infor- masjon kommer på Hjernerådets Facebookvegg i nær framtid. Møtet blir støttet økonomisk av legemiddelselskapene Lundbeck og Janssen.

Kim fant ikke opp CPAP-en

PYONGYANG: Det finnes to mulige tilnærminger til teknisk utstyr i Nord-Korea. Enten «Hæ???» eller «Det er en fantastisk oppfinnelse. Vi er veldig stolte av at nasjonens lysende sol, den evige leder Kim Il-sung oppfant den og har delt sin visdom med verden.» Vel, egentlig er det en tredje variant, også: «Dessverre, den kan du ikke ta med inn i den demokratiske folkerepublik- ken». Forklaringen er enten «dette er et utslag av aggressiv, amerikansk eller japansk impe-

rialisme» eller «det kan så lett bli misforstått». Den siste, om hvor lett det kan bli misforståelser, er den gjennomgående forklaringen på hvorfor utenlandske besø- kende ikke får lov til å gå rundt på Pyongyangs gater uten følge. To guider, og gjer- ne minst én mann i mørk dress som tilfeldigvis befinner seg i nærheten. Vi har opplevd mange ganger å bli misforstått når vi prøver å kjøpe noe i en butikk eller en restaurant eller en pub i et land der vi ikke kan språket. Så det

48

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker